WYOMING

"The Equality State"

Wyoming (R+25) er blant USAs mest republikanske delstater, men konservatismen har gjerne en viss libertariansk betoning. Sentrumsorienterte demokrater har ofte hatt guvernørjobben her. Velgermassen er 88% hvit og 8% latinsk.

Trykk her for mer valgstoff om Wyoming.

Valg­menn: 3. Wyo­ming er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg. Trump vant hele 67-22 her i 2016.

  • Innbyggere: 586,107 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. juni, 2018.
  • Primærvalg: 21. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

John Barrasso

Senator klasse 1: John Bar­rasso (R)
Komiteer: Indianer, energi, miljø (Leder), utenriks.

Demokratisk kandidatGary Trauner
Republikansk kandidat: John Bar­rasso

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Kirurg og delstatssenator John Bar­rasso (f.1952) ble utnevnt til å erstatte avdøde Craig Thomas i 2007, og fikk meget enkelt gjenvalg i 2008 og 2012, sist gang med nesten 76% av stemmene. Han utfordres internt av forretningsmann Rocky de la Fuente, vikarlærer og ex-demokrat Charlie Hardy, advokat og veteran John Holtz og Anthony Van Risseghem. For demokratene stiller forretningsmann Gary Trauner.

Valg­nytt for setet.

Mike Enzi

Senator klasse 2: Mike Enzi (R)
Komiteer: Budsjett (leder), finans, helse og skole, sikkerhet, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og delstatssenator Mike Enzi (f.1944), som første gang ble valgt i 1996, tok 71% i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2020.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Liz Cheney

Distrikt 1
Representant: Liz Cheney (R)
Komiteer: Forsvar, naturressurs, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatLiz Cheney

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+25) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten Wyoming. Republikanerne holdt setet i 2016 med jurist, aktivist og visepresidentdatter Liz Cheney (f.1966), som tok 62%. Hun utfordres internt av kvegbonde Rod Miller og lastebilsjåfør Blake Stanley. For demokratene stiller tidligere landmåler Mark Harvey, advokat Travis Helm og geolog Greg Hunter.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan kun inneha guvernørvervet i 8 år i løpet av en 16-årsperiode. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Matt Mead

Guvernør: Matt Mead (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist, kvegbonde og føderal aktor Matt Mead (f.1962) tok 58% i 2014, men kan ikke stille på ny i 2018. For republikanerne stiller forretningsmann Bill Dahlin, investor Foster Friess, forretningsmann Sam Galeotos, finansminister og kvegbonde Mark Gordon, advokat og aktivist Harriet Hageman og kvegbonde og pensjonert lege Taylor Haynes. For demokratene stiller restauranteier Ken CasnerMichael Greene, advokat og tidligere delstatsrepresentant Mary Throne og møbelsnekker og veteran Rex Wilde.

Valg­nytt for setet.

Ed Buchanan

Admi­ni­stra­sjon: Ed Buchanan (R)

Demokratisk kandidat: James Byrd
Republikansk kandidat: Ed Buchanan

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Admi­ni­stra­sjons­mi­nis­teren er neste i køen dersom en guvernør faller fra eller trekker seg. Eiendomsutvikler Ed Murray (f.1958) holdt embetet for republikanerne i 2014 med 70%, men trakk seg 9. februar etter beskyldninger om seksuell trakassering. Advokat og tidligere Speaker i delstatshuset, Ed Buchanan ble oppnevnt som erstatter. For demokratene stiller geofysiker, softwareingeniør og delstatsrepresentant James Byrd.

Valg­nytt for setet.

Mark Gordon

Finans: Mark Gordon (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidatMark Gordon

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Mark Gordon (f.1957) ble oppnevnt til vervet i 2012 og hadde ingen motstandere i 2014. Han stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller veteran og delstatssenator Leland Christensen, bonde, forretningsmann og delstatssenator Curt Meier og Ron Redo.

Valg­nytt for setet.

Cynthia Cloud

Revisor: Cynthia Cloud (R)

Demokratisk kandidat: Jeff Dockter
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne og regnskapsfører Cynthia Cloud ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstand i 2014. For republikanerne stiller revisor og finansdirektør for delstatsdomstolene Kristi Racines og pastor, fylkespartileder og delstatsrepresentant Nathan Winters. For demokratene stiller prosjektleder Jeff Dockter.

Valg­nytt for setet.

Jillian Balow

Skole: Jillian Balow (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidatJillian Balow

Vur­de­ring 02.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Lærer Jillian Balow (f.1970) holdt setet for republikanerne med 61% i 2014. Hun var tidligere rådgiver for guvernør Mead.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (3D /27R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 60 (8D / 52R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.