WYOMING

"The Equality State"

Wyoming (R+25) er blant USAs mest republikanske delstater, men konservatismen har gjerne en viss libertariansk betoning. Sentrumsorienterte demokrater har ofte hatt guvernørjobben her. Velgermassen er 88% hvit og 8% latinsk.

Trykk her for mer valgstoff om Wyoming.

Valg­menn: 3. Wyo­ming er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg. Trump vant hele 67-22 her i 2016 og 70-26 i 2020.

  • Innbyggere: 586,107 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 27. mai, 2022.
  • Primærvalg: 16. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

John Barrasso

Senator klasse 1: John Bar­rasso (R)
Komiteer: Energi, Indianer, Miljø (Leder), Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Bar­rasso

Oppdatert 21.10.19:
Kirurg og delstatssenator John Bar­rasso (f.1952) ble utnevnt til embetet i 2007, og tok 66% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Cynthia Lummis

Senator klasse 2: Cynthia Lummis (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cynthia Lummis

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne holdt setet med jurist og tidligere kongresskvinne Cynthia Lummis (f.1954), som tok 71%.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Liz Cheney

Distrikt 1
Representant: Liz Cheney (R)
Komiteer: Forsvar, Naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatLiz Cheney

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 23 – Trump 70 / Biden 27 – Trump 70) omfatter hele delstaten Wyoming. Jurist, aktivist og visepresidentdatter Liz Cheney (f.1966) ble valgt første gang i 2016 og tok 67% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan kun inneha guvernørvervet i 8 år i løpet av en 16-årsperiode. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Mark Gordon

Guvernør: Mark Gordon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mark Gordon

Oppdatert 21.10.19:
Finansminister og kvegbonde Mark Gordon (f.1957) ble valgt første gang i 2018 med 66%.

Valg­nytt for setet.

Ed Buchanan

Admi­ni­stra­sjon: Ed Buchanan (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ed Buchanan

Oppdatert 21.10.19:
Admi­ni­stra­sjons­mi­nis­teren er neste i køen dersom en guvernør faller fra eller trekker seg. Advokat og tidligere Speaker i delstatshuset, Ed Buchanan (f.1967) ble oppnevnt i 2018 og tok 67% i november.

Valg­nytt for setet.

Curt Meier

Finans: Curt Meier (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Curt Meier

Oppdatert 21.10.19:
Bonde, forretningsmann og delstatssenator Curt Meier (f.1953) holdt vervet med 69% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Kristi Racines

Revisor: Kristi Racines (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kristi Racines

Oppdatert 21.10.19:
Revisor og finansdirektør for delstatsdomstolene, Kristi Racines holdt vervet i 2018 med 70%.

Valg­nytt for setet.

Jillian Balow

Skole: Jillian Balow (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJillian Balow

Oppdatert 21.10.19:
Lærer og tidligere guvernørrådgiver Jillian Balow (f.1970) holdt setet for republikanerne i 2014. Hun tok 80% i 2018.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (2D /28R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/24.
  • Delstatshuset: 60 (7D / 51R / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.