WEST VIRGINIA

"The Mountain State"

West Virginia (R+19) er en stat som først siden presidentvalget i år 2000 har begynt å gå kraftig i republikansk retning; først føderalt, men også sakte, men sikkert på lokalt plan. Kullindustrien og fagforeninger er en sentral del av statens politiske liv. West Virginia har 94% hvite velgere.

Trykk her for mer valgstoff om West Virginia.

Valg­menn: 5. West Vir­ginia var tra­di­sjo­nelt en solid demo­kra­tisk stat, men har siden 2000 gått til republikanerne i pre­si­dent­valg. Trump vant stort her, med 69-26 i 2016 og 69-30 i 2020.

  • Innbyggere: 1,844,128 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 29. januar, 2022.
  • Primærvalg: 10. mai, 2022.

SENATET

Sena­torer: 1 demokrat, 1 republikaner.

Joe Manchin

Senator klasse 1: Joe Man­chin (D)
Komiteer: Bevilgning, Energi (mindretallsleder), Forsvar, Veteran.

Demokratisk kandidat: Joe Man­chin
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 21.10.19:
Delstatssenator, administrasjonsminister og guvernør Joe Man­chin (f.1947) ble valgt første gang i et suppleringsvalg i 2010 og ble gjen­valgt i 2018 med knappe 50%.

Valg­nytt for setet.

Shelley Moore Capito

Senator klasse 2: Shelley Moore Capito (R)
Komiteer: Bevilgning, Handel, Miljø, Regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Shelley Moore Capito

Oppdatert 29.11.20:
Delstatsrepresentant og kongresskvinne Shelley Moore Capito (f.1953) erobret setet i 2014 og tok 70% i 2020.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (3): Alle republikanere.

David McKinley

Distrikt 1
Representant: David McKinley (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: David McK­inley

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 26 – Trump 68 / Biden 30 – Trump 68) omfatter de nordlige deler av staten, bortsett fra det nordøstlige hjørnet. Det har 96% hvite velgere. Ingeniør og delstatsrepresentant David McKinley (f.1947) ble valgt første gang i 2010, og tok 69% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Alex Mooney

Distrikt 2
Representant: Alex Mooney (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatAlex Mooney

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 29 – Trump 66 / Biden 33 – Trump 65) omfatter sentrale strøk, samt nordøstlige deler. Det har 93% hvite velgere. Tidligere delstatspartileder og delstatssenator i Maryland, Alex Mooney (f.1971) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 63% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Carol Miller

Distrikt 3
Representant: Carol Miller (R)
Komiteer: Kontroll, Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatCarol Miller

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 23 – Trump 73 / Biden 26 – Trump 73) omfatter de sørlige delene av staten og har 94% hvite velgere. Republikanerne holdt setet med kvegfarmer og innpisker i delstatshuset Carol Miller (f.1950), som tok 71% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Mandag etter andre onsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guverørvervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de øvrige vervene.
Jim Justice

Guvernør: Jim Justice (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Demokratene holdt embetet i 2016, med milliardær og forretningsmann Jim Justice (f.1951). Justice skiftet imidlertid parti i august 2017 og tok 65% i 2020. Han kan ikke ta gjenvalg.

Lederen av del­stats­sse­natet rykker opp dersom guver­nøren faller fra.

Valg­nytt for setet.

Mac Warner

Admi­ni­stra­sjon: Mac Warner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMac Warner

Oppdatert 29.11.20:
Republikanerne erobret embetet i 2016, med advokat og veteran Mac Warner. Han tok 58% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Riley Moore

Finans­: Riley Moore (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Riley Moore

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne erobret embetet i 2020 med forretningsmann og tidligere delstatsrepresentant Riley Moore, som er nevø av senator Moore Capito. Han tok 56%.

Valg­nytt for setet.

J. B. McCuskey

Revisor: J. B. McCuskey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: J. B. McCuskey

Oppdatert 29.11.20:
Republikanerne erobret embetet med advokat og delstatsrepresentant J. B. McCuskey (f.1981). Han tok 67% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Patrick Morrisey. (Foto: State of WV)
Patrick Morrisey

Jus­tis­: Pat­rick Mor­risey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Pat­rick Mor­risey

Oppdatert 29.11.20:
Jurist Pat­rick Mor­risey (f.1967) ble valgt første gang i 2012. Han tok 64% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Kent Leonhardt

Land­bruk: Kent Leonhardt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatKent Leonhardt

Oppdatert 29.11.20:
Delstatssenator og bonde Kent Leonhardt (f.1954) erobret embetet for republikanerne i 2016, på andre forsøk. Han tok 65% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 34 (11D / 23R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/24.
  • Delstatshuset: 100 (24D / 76R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.