WASHINGTON

"The Evergreen State"

Washington (D+7) er en moderat stat, som ikke desto mindre er den delstaten i USA som har gått lengst med demokratiske guvernører. Delstatens velgermasse består av 76% hvite, 9% latinoer og 8% asiater.

Trykk her for mer valgstoff om Washington.

Valg­menn: 12. Wash­ington er en demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg. Clinton vant 54-38 i 2016, Biden 58-39 i 2020.

  • Innbyggere: 7,170,351 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 20. mai, 2022.
  • Primærvalg: 2. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Maria Cantwell

Senator klasse 1: Maria Can­twell (D)
Komiteer: Energi, Finans, Handel (mindretallsleder), Indianer, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: Maria Can­twell
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 21.10.19:
Forretningskvinne og delstatsrepresentant Maria Can­twell (f.1958) ble valgt til Huset i 1992, men tapte i 1994. Hun gjorde comeback ved å slå ut en sittende republikaner i senatsvalget i 2000 og tok 58% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Patty Murray

Senator klasse 3: Patty Murray (D)
Komiteer: Bevilgning, Budsjett, Helse og skole (mindretallsleder), Veteran.

Demokratisk kandidat: Patty Murray
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 21.10.19:
Lærer og delstatssenator Patty Murray (f.1950) ble første gang valgt i 1992. Hun tok 60% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (10): 7 demokrater og 3 republikanere.  

Wash­ington har et valg­system der de to med flest stemmer går videre til 2. valg­runde, uav­hengig av parti.

Suzan DelBene

Distrikt 1
Representant: Suzan DelBene (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Suzan Del­Bene
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 54 – Trump 38 / Biden 59 – Trump 38) omfatter områdene fra Seattles nordøstlige forsteder nord til Canada. Det har 80% hvite velgere. Forretningskvinne Suzan DelBene (f.1962) tapte sitt første kongressvalg i det 8. distrikt i 2010, men ble valgt i 2012 i dette distriktet og tok 59% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Rick Larsen

Distrikt 2
Representant: Rick Larsen (D)
Komiteer: Forsvar, Transport.

Demokratisk kandidat: Rick Larsen
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 57 – Trump 35 / Biden 62 – Trump 35) dekker en del av kyststripen og forstedene nord for Seattle. Det har 78% hvite velgere. Lobbyist og fylkesråd Rick Larsen (f.1965) ble første gang valgt i 2000 og tok 63% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Jaime Herrera Beutler

Distrikt 3
Representant: Jaime Herrera Beutler (R)
Komiteer: Bevilgning, Vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jaime Her­rera Beutler

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 43 – Trump 50 / Biden 47 – Trump 51) dekker den sørvestlige del av staten. Det har 86% hvite velgere. Politisk rådgiver og delstatsrepresentant Jaime Herrera Beutler (f.1978) ble valgt første gang i 2010 og tok 56% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Dan Newhouse

Distrikt 4
Representant: Dan Newhouse (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDan Newhouse

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 35 – Trump 58 / Biden 40 – Trump 58) ligger omtrent midt i staten, og løper fra grensen mot Canada i nord, ned til grensen mot Oregon i sør. Det inkluderer Yakima og har 64% hvite og 30% latinske velgere. Agronom og delstatsrepresentant Dan Newhouse (f.1955) ble valgt første gang i 2014 og tok 66% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Cathy McMorris Rodgers

Distrikt 5
Representant: Cathy McMorris Rodgers (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cathy McMorris Rod­gers

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 39 – Trump 52 / Biden 44 – Trump 53) dekker hele den østligste delen av staten, fra Canada til Oregon. Det inkluderer Spokane og har 88% hvite velgere. Forretningskvinne og delstatsrepresentant Cathy McMorris Rodgers (f.1969) har sittet i Huset siden 1995 og tok 61% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Derek Kilmer

Distrikt 6
Representant: Derek Kilmer (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Derek Kilmer
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 52 – Trump 40 / Biden 57 – Trump 40) omfatter vestlige deler av staten (dvs. Olympic-halvøya), inkludert Aberdeen og mesteparten av Tacoma. Det har 82% hvite velgere. Forretningsmann og delstatssenator Derek Kilmer (f.1974) vant første gang i 2012 og tok 59% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Pramila Jayapal

Distrikt 7
Representant: Pramila Jayapal (D)
Komiteer: Budsjett, Justis, Utdanning og arbeid.

Demokratisk kandidatPramila Jayapal
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 82 – Trump 12 / Biden 86 – Trump 12) omfatter mesteparten av Seattle med omland, særlig de nordlige og vestlige deler av byen. Det har 75% hvite og 11% asiatiske velgere. Stiftelsesdirektør og delstatssenator Pramila Jayapal (f.1965) ble første gang valgt i 2016 og tok 83% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Kim Schrier

Distrikt 8
Representant: Kim Schrier (D)
Komiteer: Landbruk, Utdanning og arbeid.

Demokratisk kandidat: Kim Schrier
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 48 – Trump 45 / Biden 52 – Trump 46) omfatter sentrale deler av staten, vestover til de østlige forsteder av Seattle. Det har 80% hvite velgere. Lege Kim Schrier (f.1969) erobret det åpne setet i 2018 og tok 52% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Adam Smith

Distrikt 9
Representant: Adam Smith (D)
Komiteer: Forsvar (leder).

Demokratisk kandidat: Adam Smith
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (Clinton 71 – Trump 23 / Biden 73 – Trump 25) omfatter de sørlige deler av Seattle ned til nordlige deler av Tacoma. Det har 54% hvite, 22% asiater og 10% hver av svarte og latinske velgere. Jurist og delstatssenator Adam Smith (f.1965) ble valgt første gang i 1996 og tok 74% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Marilyn Strickland

Distrikt 10
RepresentantMarilyn Strickland (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: Marilyn Strickland
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 51 – Trump 40 / Biden 56 – Trump 41) ligger i det vestlige Washington og omfatter hele delstatshovedstaden Olympia samt deler av Tacoma. Det har 74% hvite velgere. Demokratene holdt setet i 2020 med tidligere borgermester i Tacoma, Marilyn Strickland (f.1962). Hun tok 49%.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Jay Inslee

Guvernør: Jay Inslee (D)

Demokratisk kandidat: Jay Inslee
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Jurist og delstatsrepresentant Jay Inslee (f.1951) er tidligere kongressmann og ble valgt til guvernør første gang i 2012 og tok 56,5% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Denny Heck (D)

Vise­gu­vernør: Denny Heck (D)

Demokratisk kandidat: Denny Heck
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Vise­gu­ver­nøren nomineres og velges separat fra guvernøren. Demokratene holdt embetet i 2020 med forretningsmann og kongressrepresentant Denny Heck (f.1952), som tok 46%.

Valg­nytt for setet.

Kim Wyman

Admi­ni­stra­sjon: Kim Wyman (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kim Wyman

Oppdatert 29.11.20:
Fylkesrevisor Kim Wyman (f.1962) ble valgt første gang i 2012 og tok 53,5% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Mike Pelliciotti

Finans­: Mike Pellicciotti (D)

Demokratisk kandidat: Mike Pellicciotti
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Demokratene erobret embetet i 2020 med advokat og delstatsrepresentant Mike Pellicciotti, som tok 53,5%.

Valg­nytt for setet.

Pat McCarthy

Revisor: Pat McCarthy (D)

Demokratisk kandidatPat McCarthy
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Demokratene holdt embetet i 2016 med fylkesråd Pat McCarthy, som tok 58% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Bob Ferguson

Jus­tis: Bob Fer­guson (D)

Demokratisk kandidat: Bob Fer­guson
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Jurist og fylkesråd Bob Fer­guson (f.1965) ble første gang valgt i 2012 og tok 56,5% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Chris Reykdal

Skole: Chris Reykdal (D)

Uavhengig kandidatChris Reykdal
Uavhengig kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Vervet er i prinsippet partiløst. Den demokratiske delstatsrepresentanten Chris Reykdal (f.1972) vant embetet i 2016 og tok 54,5% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Mike Kreidler

For­sik­ring: Mike Kreidler (D)

Demokratisk kandidat: Mike Kreidler
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Delstatssenator og kongressmann Mike Kreidler (f.1943) ble valgt første gang i 2000 og tok 65% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Hilary Franz

Landkommisjonær: Hilary Franz (D)

Demokratisk kandidatHilary Franz
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Demokratene holdt embetet i 2016 med advokat Hilary Franz (f.1970), som tok 57% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 49 (28D / 21R). Valg­pe­riode 4 år. Halvparten på valg i 2022/24.
  • Delstatshuset: 98 (57D / 41R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.