WASHINGTON, D.C.

Washington DC – formelt ‘Dist­rict of Columbia’ – er ikke en delstat, men har hatt stemme­rett ved pre­si­dent­valg siden 1964. Området ble avstått av Maryland til den føderale regjeringen i 1790. Byen har svart flertall og har stemt solid demo­kra­tisk ved alle pre­si­dent­valg.

Trykk her for mer valgstoff om Washington, D.C.

Valg­menn: 3 valgmenn. Clinton tok sin klart største seier her, med 90 – 4 mot Trump.

  • Innbyggere: 672,228 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 9. mars, 2022.
  • Primærvalg: 7. juni, 2022.

REPRESENTANTENES HUS

District of Columbia sender en repre­sen­tant uten stemme­rett til Repre­sen­tan­tenes hus.

Eleanor Norton

Distrikt 1
Representant: Eleanor Norton (D)
Komiteer: Kontroll, Transport.

Demokratisk kandidat: Ele­anor Norton
Republikansk kandidat: INGEN

Oppdatert 05.03.20: Jurist og professor Eleanor Norton (f.1937) har representert DC siden 1991 og tok 86% i 2018.

Valg­nytt for setet.