VIRGIN ISLANDS

Virgin Islands er en tidligere dansk koloni, som ble solgt til USA i 1916 og offisielt overdratt i 1917.

  • Innbyggere: 106,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: Mai, 2018.
  • Primærvalg: 4. august, 2018.

REPRESENTANTENES HUS

Øygruppen sender en Territoriell delegat uten stemmerett til Representantenes hus.

Stacey Plaskett

Representant: Stacey Plaskett (D)
Komiteer: Landbruk, kontroll.

Demokratisk kandidatStacey Plaskett
Republikansk kandidat: ?

Vurdering 14.11.16: Trygt demokratisk i 2018. Jurist Stacey Plaskett (f.1966) holdt setet for demokratene i 2014 og ble gjenvalgt uten motstand i 2016.

Valg­nytt for setet.

TERRITORIALNIVÅ

Kenneth Mapp

Guvernør: Kenneth Mapp (D)

Demokratisk kandidat: ?
Uavhengig kandidat: Kenneth Mapp

Vurdering 20.12.15: Trolig uavhengig i 2018. Senator og viseguvernør Kenneth Mapp (f.1955) vant vervet i andre valgomgang i 2014 med nesten 64%. Selv om Mapp stilte som uavhengig er han egentlig republikaner.

Valg­nytt for setet.

Osbert Potter

Viseguvernør: Osbert Potter (U)

Demokratisk kandidat: ?
Uavhengig kandidat: Osbert Potter

Vurdering 20.12.15: Trolig uavhengig i 2018. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og velges sammen med vedkommende. Mapp valgte senator og veteran Osbert Potter (f.1956).

Valg­nytt for setet.

  • Territorialforsamling: 15 (11D / 1IC / 3U). Valgperiode 2 år. På valg i 2018.