VIRGIN ISLANDS

Virgin Islands er en tidligere dansk koloni, som ble solgt til USA i 1916 og offisielt overdratt i 1917.

Innbyggere: 106,000 (2010)

  • Påmeldingsfrist: Mai 2022.
  • Primærvalg: August, 2022.

REPRESENTANTENES HUS

Øygruppen sender en Territoriell delegat uten stemmerett til Representantenes hus.

Stacey Plaskett

Representant: Stacey Plaskett (D)
Komiteer: Kontroll, Landbruk, Transport.

Demokratisk kandidatStacey Plaskett
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Jurist Stacey Plaskett (f.1966) holdt setet for demokratene i 2014 og ble gjenvalgt med 75% i 2020.

Valg­nytt for setet.

TERRITORIALNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: En person kan bare bli valgt til guvernør to ganger i løpet av livet.
Albert Bryan

Guvernør: Albert Bryan (D)

Demokratisk kandidat: Albert Bryan
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 21.10.19: Forretningskonsulent og tidligere arbeidskommisjonær Albert Bryan (f.1968) slo ut en sittende uavhengig (ex-republikaner) guvernør i 2018 med 55%.

Valg­nytt for setet.

Tregenza Roach

Viseguvernør: Tregenza Roach (D)

Demokratisk kandidat: Tregenza Roach
Uavhengig kandidat:?

Oppdatert 21.10.19: Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og velges sammen med vedkommende. Bryan valgte advokat og senator Tregenza Roach (f.1959).

Valg­nytt for setet.

  • Territorialforsamling: 15 (10D / 5U). Valgperiode 2 år. På valg i 2022.