VERMONT

"The Green Mountain State"

Vermont var engang en sterkt republikansk stat, men den har gått kraftig til venstre i de senere år. Dog er det vanskelig å kategorisere en delstat der man like gjerne velger en moderat republikaner som en partiløs, selverklært sosialist. Vermont er en av de sjeldne delstater hvor personlige egenskaper fortsatt trumfer partitilhørighet. Delstatens velgermasse er 95% hvit.

Trykk her for mer valgstoff om Vermont.

Valg­menn: 3. Ver­mont er en solid stat for demo­kra­tene i pre­si­dent­valg. Clinton slo Trump 56-30 i 2016, mens Biden vant 65-30 i 2020.

  • Innbyggere: 626,042 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 26. mai, 2022.
  • Primærvalg: 9. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 1 demo­krat, 1 uav­hengig «sosialistisk demokrat»

Bernie Sanders

Senator klasse 1: Bernie San­ders (U)
Komiteer: Budsjett (mindretallsleder), Energi, Helse og skole, Miljø, Veteran.

Uavhengig kandidat: Bernie San­ders
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 21.10.19:
Tidligere borgermester og kongressmann Bernie San­ders (f.1941) ble valgt til Senatet første gang i 2006 og tok 66% i 2018. Han beskriver seg selv som en demokratisk sosialist, men har ikke den mest venstrevridde stemmegivningen i Senatet. Han er i praksis en del av den demokratiske gruppen.

Valg­nytt for setet.

Pat Leahy

Senator klasse 3: Pat Leahy (D)
Komiteer: Bevilgning (mindretallsleder), Justis, Landbruk, Regel.

Demokratisk kandidat: Pat Leahy
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 21.10.19:
Jurist Pat Leahy (f.1940) ble første gang valgt i 1974, og er til dags dato den eneste demokratiske senator i delstatens historie. Han er nå det lengst sittende medlem av Senatet. Leahy tok 61% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 demokrat.

Peter Welch

Distrikt 1
Representant: Peter Welch (D)
Komiteer: Energi og handel, Kontroll.

Demokratisk kandidat: Peter Welch
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Distriktet (D+15) omfatter hele delstaten Vermont. Jurist og delstatssenator Peter Welch (f.1947) ble valgt første gang i 2006 og tok 64% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Torsdag etter første tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Phil Scott

Guvernør: Phil Scott (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPhil Scott

Oppdatert 29.11.20:
Ver­mont har, som New Hampshire, toårige valg­pe­rioder for alle delstatsverv. Republikanerne erobret det åpne embetet med forretningsmann, racerbilsjåfør og viseguvernør Phil Scott (f.1958) i 2016. Han tok 67% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Molly Gray

Vise­gu­vernør: Molly Gray (D)

Demokratisk kandidat: Molly Gray
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Viseguvernøren nomineres og velges uavhengig av guvernøren. Demokratene holdt embetet i 2020 med assisterende justisminister Molly Gray, som tok 49%.

Valg­nytt for setet.

Jim Condos

Admi­ni­stra­sjon: Jim Condos (D)

Demokratisk kandidat: Jim Condos
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Forretningsmann og delstatssenator Jim Condos (f.1951) ble valgt første gang i 2010 og tok 58% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Beth Pearce

Finans: Beth Pearce (D)

Demokratisk kandidat: Beth Pearce
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 05.11.20:
Økonom Beth Pearce (f.1953) ble oppnevnt i januar 2011 og valgt i 2012. Hun har hatt en rekke administrative jobber i flere delstater. Pearce tok 53% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Doug Hoffer

Revisor: Doug Hoffer (D)

Demokratisk kandidat: Doug Hoffer
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 05.11.20:
Jurist og statsviter Doug Hoffer (f.1951) ble valgt første gang i 2012 og tok 72% i 2020.

Valg­nytt for setet.

T. J. Donovan

Jus­tis­: T. J. Donovan (D)

Demokratisk kandidatT. J. Donovan
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 29.11.20:
Fylkesadvokat T. J. Donovan (f.1974) ble valgt første gang i 2016 og tok 63% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (21D / 7R  / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 150 (93D / 45R / 12U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.