UTAH

"The Beehive State"

Utah (R+20) er en av de mest konservative statene i landet, og den eneste med et flertall mormonere (over 60%). Delstatens velgermasse pr. 2010 består av 83% hvite og 11% latinoer. Konventer forut for primærvalgene avgjør ofte nominasjonene.

Trykk her for mer valgstoff om Utah.

Valg­menn: 6. Utah er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg og Trump slo Clinton 46-27 her i 2016. En uavhengig mormoner tok hele 22%. Trump slo Biden 58-38.

  • Innbyggere: 2,995,919 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 17. mars, 2022.
  • Primærvalg: 28. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Mitt Romney

Senator klasse 1: Mitt Romney (R)
Komiteer: Helse og skole, Sikkerhet, Småbedrift, Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mitt Romney

Oppdatert 21.10.19:
Forretningsmann, tidligere presidentkandidat og guvernør i Massachusetts, Mitt Romney (f.1947) tok et åpent sete i 2018 med 63%.

Valg­nytt for setet.

Mike Lee

Senator klasse 3: Mike Lee (R)
Komiteer: Energi, Handel, Justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Lee

Oppdatert 21.10.19:
Jurist Mike Lee (f.1971) slo ut den sittende republikanske senatoren i nominasjonen i 2010 og tok 68% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): 4 republikanere.

Blake Moore

Distrikt 1
Representant: Blake Moore (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Blake Moore

Oppdatert 03.01.20:
Distriktet (Clinton 22 – Trump 50 / Biden 32 – Trump 64) omfatter de nordlige og nordøstlige deler av staten, samt forstedene nord for Salt Lake City. Det har 85% hvite og 10% latinske velgere. Republikanerne holdt setet i 2020 med ledelseskonsulent Blake Moore (f.1980), som tok 70%.

Valg­nytt for setet.

Chris Stewart

Distrikt 2
Representant: Chris Stewart (R)
Komiteer: Bevilgning, Budsjett, Etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chris Stewart

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 32 – Trump 46 / Biden 40 – Trump 56) omfatter omtrent den vestlige halvparten av staten så langt nord som Salt Lake City, som det inkluderer mesteparten av. Det har 81% hvite og 13% latinske velgere. Veteran, forfatter og forretningsmann Chris Stewart (f.1960) ble første gang valgt i 2012 og tok 59% i 2020.

Valg­nytt for setet.

John Curtis

Distrikt 3
Representant: John Curtis (R)
Komiteer: Naturressurs, Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Curtis

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 23 – Trump 47 / Biden 35 – Trump 60) inkluderer mesteparten av de østlige og sørøstlige delene av staten, inkludert Provo og deler av Salt Lake City. Det har 86% hvite velgere. Forretningsmann og borgermester i Provo, John Curtis (f.1960), vant et suppleringsvalg i 2017. Han tok 69% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Burgess Owens

Distrikt 4
Representant: Burgess Owens (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Burgess Owens

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 32 – Trump 39 / Biden 43 – Trump 52) ligger i det sentrale Utah og går som en tynn stripe sørover, som inkluderer sørlige deler av Salt Lake City og vestlige deler av Provo. Det har 79% hvite og 14% latinske velgere. Republikanerne erobret setet i 2020 med forretningsmann og tidligere fotballproff Burgess Owens (f.1951), som tok 48% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Gary Herbert

Guvernør: Gary Her­bert (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Spencer Cox

Oppdatert 28.11.20:
Eiendomsmegler og fylkesråd Gary Her­bert (f.1947) rykket opp da guvernør Jon Huntsman ble utnevnt til ambassadør i 2009. Han vant et suppleringsvalg i 2010 og tok 67% i 2016. Herbert tar ikke gjenvalg i 2020 og republikanerne holdt setet med jurist, delstatsrepresentant og viseguvernør Spencer Cox (f.1975), som tok 64%.

Valg­nytt for setet.

Spencer Cox

Vise­gu­vernør: Spencer Cox (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Deidre Henderson

Oppdatert 28.11.20:
Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Jurist og delstatsrepresentant Spencer Cox (f.1975) ble utnevnt til vervet i oktober 2013. Han rykket opp i 2020, og nominerte forretningskonsulent og tidligere delstatssenator Deidre Henderson (f.1974) til viseguvernør.

Valg­nytt for setet.

David Damschen

Finans: David Damschen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDavid Damschen

Oppdatert 28.11.20:
Bankmann og assisterende finansminister David Damschen ble oppnevnt til vervet i 2015. Han hadde null demokratisk motstand i 2020.

Valg­nytt for setet.

John Dougall

Revisor: John Dou­gall (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Dou­gall

Oppdatert 28.11.20:
Ingeniør og forretningsmann John Dou­gall (f.1966) satt ti år i delstatshuset før han slo ut den sittende delstatsrevisoren i nominasjonsvalget i 2012. Han hadde null demokratisk motstand i 2020.

Valg­nytt for setet.

Sean Reyes

Jus­tis: Sean Reyes (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSean Reyes

Oppdatert 28.11.20:
To republikanske justisministere på rappen ble tuppet ut for kriminalitet, og den siste ble erstattet i 2013 med jurist Sean Reyes (f.1971), som tok 61% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 29 (6D / 23R). Valg­pe­riode 4 år. Halvparten på valg i 2022/24.
  • Delstatshuset: 75 (17D / 58R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.