SOUTH DAKOTA

"The Mount Rushmore State"

South Dakota (R+14) er en av de typisk nordiske statene, med en stor andel nordeuropeere og skandinaver. Delstaten har 88% hvite og 7% indianske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om South Dakota.

Valg­menn: 3. South Dakota er en trygg stat for repub­li­kanerne i pre­si­dent­valg. Trump vant 62-32 her i 2016 og 62-36 i 2020.

  • Innbyggere: 858,469 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 29. mars, 2022.
  • Primærvalg: 7. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

SD sen2 Mike Rounds
Mike Rounds

Senator klasse 2: Mike Rounds (R)
Komiteer: Bank, Forsvar, Miljø, Veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Rounds

Oppdatert 28.11.20:
Forretningsmann og delstatsenator Mike Rounds (f.1954) var guvernør fra 2003-2011. Han erobret setet for republikanerne i 2014 og tok 66% i 2020.

Valg­nytt for setet.

John Thune

Senator klasse 3: John Thune (R)
Komiteer: Finans, Handel, Landbruk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Thune

Oppdatert 20.10.19:
John Thune (f.1961) hadde flere jobber innen delstatsadministrasjonen og for republikanske politikere før han ble valgt til Huset i 1996. Han stilte til Senatet i 2002, men tapte. I 2004 stilte han igjen og slo ut daværende senatsleder Tom Daschle. Han tok 72% i 2016. Thune er sjefsinnpisker for republikanerne i Senatet.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Dusty Johnson

Distrikt 1
Representant: Dusty Johnson (R)
Komiteer: Landbruk, Utdanning og arbeid.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dusty Johnson

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 32 – Trump 62 / Biden 36 – Trump 62) dekker hele South Dakota. Konsulent og tidligere tjenestekommissær Dusty Johnson (f.1976) holdt setet for republikanerne med 60% i 2018. Han hadde ingen motstandere i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tirsdag etter første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Nominasjoner til alle verv unntatt guvernørembetet nomineres ved partikonventer.
Kristi Noem

Guvernør: Kristi Noem (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kristi Noem

Oppdatert 20.10.19:
Bonde og kongresskvinne Kristi Noem (f.1971) holdt vervet for republikanerne med 51% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Larry Rhoden

Vise­gu­vernør: Larry Rhoden (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Larry Rhoden

Oppdatert 20.10.19:
Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Noem valgte delstatsrepresentant Larry Rhoden (f.1959).

Valg­nytt for setet.

Steve Barnett

Admi­ni­stra­sjon: Steve Barnett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve Barnett

Oppdatert 20.10.19:
Delstatrevisor Steve Barnett holdt vervet for republikanerne med 63% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Josh Haeder

Finans: Josh Haeder (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Josh Haeder

Oppdatert 20.10.19:
Eiendomsforvalter Josh Haeder (f.1980), som har jobbet i staben til senator Rounds, holdt vervet for republikanerne med 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Rich Sattgast

Revisor: Rich Sattgast (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rich Sattgast

Oppdatert 20.10.19:
Finansminister Rich Sattgast holdt setet for republikanerne med 64% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Jason Ravnsborg

Jus­tis: Jason Ravnsborg (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jason Ravnsborg

Oppdatert 20.10.19:
Advokat og veteran Jason Ravnsborg (f.1976) holdt vervet for republikanerne med 55% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Ryan Brunner

Skole- og land: Ryan Brunner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Agronom Ryan Brunner var tidligere assisterende skole- og landkommissær og ble valgt første gang i 2014. Han tok 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Gary Hanson

Tjenestekommisjonær: Gary Hanson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Gary Hanson

Oppdatert 28.11.20:
Tjenestekommisjonærer velges for seks år av gangen. Eiendomsmegler, borgermester i Sioux Falls og delstatssenator Gary Hanson ble valgt første gang i 2002 og tok 68% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Chris Nelson

Tjenestekommisjonær: Chris Nelson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chris Nelson

Oppdatert 07.12.19:
Tjenestekommisjonærer velges for seks år av gangen. Agronom, bonde og tidligere administrasjonsminister Chris Nelson (f.1964) ble oppnevnt til kommisjonen i 2011 og tok 75% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Kristie Fiegen

Tjenestekommisjonær: Kristie Fiegen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kristie Fiegen

Oppdatert 07.12.19:
Tjenestekommisjonærer velges for seks år av gangen. Generalsekretær for Junior Achievement, selger og delstatsrepresentant Kristie Fiegen (f.1962) ble oppnevnt til kommisjonen i 2011 og tok 66% i 2018.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (3D / 32R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 70 (8D / 62R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.