RHODE ISLAND

"The Ocean State"

Rhode Island (D+10) er en av de 13 opprinnelige statene. Det er en relativt verdikonservativ stat, som ikke desto mindre er trygg for demokratene. Det er den mest katolske delstaten i USA (over 60%). Rhode Island har 80% hvite, 5% svarte og 10% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Rhode Island.

Valg­menn: 4. Rhode Island er en trygg stat for demo­kra­tene i pre­si­dent­valg. Clinton slo Trump 54-39 i 2016 og Biden vant 59-39 i 2020.

  • Innbyggere: 1,056,298 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 29. juni, 2022.
  • Primærvalg: 13. september, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Sheldon Whitehouse

Senator klasse 1: Sheldon White­house (D)
Komiteer: Budsjett, Finans, Justis, Miljø.

Demokratisk kandidat: Sheldon White­house
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Jurist, føderal aktor og delstatens justisminister Sheldon White­house (f.1955) ble første gang valgt til Senatet i 2006, da han slo ut en sittende republikaner. Han tok 61% i 2018.

Valg­nytt for setet.

RI sen2 Jack Reed
Jack Reed

Senator klasse 2: Jack Reed (D)
Komiteer: Bevilgning, Bank, Etterretning, Forsvar (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Jack Reed
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 28.11.20:
Veteran og jurist Jack Reed (f.1949) satt i Huset fra 1991 til 1997 og ble første gang valgt til Senatet i 1996. Han tok 66% i 2020.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (2): begge demokrater.

David Cicilline

Distrikt 1
Representant: David Cicilline (D)
Komiteer: Justis, Utenriks.

Demokratisk kandidat: David Cicilline
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (D+14) omfatter de østlige deler av staten, inkludert mesteparten av delstatshovedstaden Providence. Det har 76% hvite og 12% latinske velgere. Jurist, delstatsrepresentant og borgermester David Cicilline (f.1961) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2020.

Valg­nytt for setet.

James Langevin

Distrikt 2
Representant: Jim Langevin (D)
Komiteer: Forsvar, Sikkerhet.

Demokratisk kandidat: Jim Langevin
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (D+6) omfatter de vestlige deler av staten, inkludert Warwick og deler av Providence. Det har 84% hvite og 9% latinske velgere. Delstatsrepresentant og administrasjonsminister Jim Langevin (f.1964) ble valgt første gang i 2000 og tok 58% i 2020.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Gina Raimondo

Guvernør: Gina Raimondo (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 07.01.21:
Jurist og forretningskvinne Gina Raimondo (f.1971) kom fra vervet som finansminister og vant knapt med bare snaue 41% i 2014. Hun tok 53% i 2018, men kan ikke stille igjen. Hun er nominert til ny handelsminister for Biden.

Valg­nytt for setet.

Daniel McKee

Vise­gu­vernør: Daniel McKee (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Forretningsmann og borgermester Daniel McKee (f.1952) vant embetet i 2014 og tok 62% i 2018. Han kan ikke stille igjen.

Valg­nytt for setet.

Admi­ni­stra­sjon: Nellie Gorbea (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Forretningskvinne og assisterende administrasjonsminister Nellie Gorbea (f. 1967) ble første gang valgt i 2014 og tok 67% i 2018. Hun kan ikke stille igjen.

Valg­nytt for setet.

Seth Magaziner

Finans­: Seth Magaziner (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Investor Seth Magaziner (f.1983) ble valgt første gang i 2014 og tok 65% i 2018. Han kan ikke stille på ny.

Valg­nytt for setet.

Peter Neronha

Jus­tis­: Peter Neronha (D)

Demokratisk kandidat: Peter Neronha
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Tidligere føderal anklager Peter Neronha (f.1963) holdt vervet for demokratene med 80% i 2018.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 38 (33D / 5R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 75 (65D / 10R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.