PUERTO RICO

"John is his name"

Puerto Rico ble amerikansk i 1898, og er et territorium med utstrakt indre selvstyre, der innbyggerne automatisk får amerikansk borgerskap ved fødselen. Øygruppen har to store par­tier – PNP, som støtter del­stats­status, er det lokale par­tiet som er løselig til­knyttet repub­li­ka­nerne (men har også med­lemmer til­knyttet demo­kra­tene), mens PPD, som ønsker å beholde territorie­sta­tusen, er noe ster­kere til­knyttet demo­kra­tene.

Trykk her for mer valgstoff om Puerto Rico.

  • Innbyggere: 3,474,182 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 2022.
  • Primærvalg: 2022.

REPRESENTANTENES HUS

Puerto Rico sender en kommissær uten stemme­rett til Repre­sen­tan­tenes hus. Kommissæren velges for fire år av gangen, i presidentvalgår.

Jenniffer Gonzalez

Representant: Jenniffer Gonzalez (PNP)
Komiteer: Naturressurs, Transport.

PPD kandidat: ?
PNP kandidatJenniffer Gonzalez

Oppdatert 28.11.20: Jurist og tidligere Speaker i samveldehuset, Jenniffer Gonzalez (f.1976), ble valgt første gang i 2016 og tok 41% i 2020.

Valg­nytt for setet.

COMMONWEALTHNIVÅ

  • Innsettelsesdag: 4. januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Pedro Pierlusi (PNP)

Guvernør: Pedro Pierluisi (PNP)

PPD kandidat: ?
PNP kandidat: Pedro Pierluisi

Oppdatert 02.01.21: Advokat og tidligere justisminister og residerende kommisjonær Pedro Pierluisi (f.1959) slo ut den sittende guvernøren i primærvalget og tok 33% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Commonwealthsenatet: 30 (13PPD / 9PNP / 5U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2024.
  • Commonwealthhuset: 51 (26PPD / 21PNP / 4U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2024.