PUERTO RICO

"John is his name"

Puerto Rico ble amerikansk i 1898, og er et Commonwealth med utstrakt indre selvstyre. Øygruppen har to store par­tier – PNP, som støtter del­stats­status, er det lokale par­tiet som er løselig til­knyttet repub­li­ka­nerne (men har også med­lemmer til­knyttet demo­kra­tene), mens PPD, som ønsker å beholde den nåvæ­rende sam­vel­de­sta­tusen, er noe ster­kere til­knyttet demo­kra­tene. PIP er det lille uavhengighetspartiet.

Trykk her for mer valgstoff om Puerto Rico.

  • Innbyggere: 3,474,182 (2015)
  • Påmeldingsfrist: Januar, 2020.
  • Primærvalg: Mars, 2020.

REPRESENTANTENES HUS

Puerto Rico sender en kommissær uten stemme­rett til Repre­sen­tan­tenes hus. Kommissæren velges for fire år av gangen, i presidentvalgår.

Jenniffer Gonzalez-Colon
Jenniffer Gonzalez-Colon

Representant: Jenniffer Gonzalez-Colon (PNP)
Komiteer: Naturressurs, småbedrift, veteran.

PPD kandidat: ?
PNP kandidatJenniffer Gonzalez Colon

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt PNP i 2020. PNP holdt embetet med advokat og tidligere Speaker i samveldehuset, Jenniffer Gonzalez-Colon (f.1976), som tok 49% i 2016.

Valg­nytt for setet.

COMMONWEALTHNIVÅ

Ricky Rossello
Ricky Rossello

Guvernør: Ricky Rossello (PNP)

PPD kandidat: ?
PNP kandidatRicky Rossello

Vur­de­ring 13.11.16: Svakt PNP i 2020. PNP erobret embetet i 2016 med forsker Ricky Rossello (f.1979), som er sønn av en tidligere guvernør. Han tok imidlertid bare 42% og er således utsatt.

Valg­nytt for setet.

  • Commonwealthsenatet: 30 (7PPD / 21PNP / 2U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2020.
  • Commonwealthhuset: 51 (16PPD / 34PNP / 1U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2020.