OREGON

"The Beaver State"

Oregon (D+5) er en moderat demokratisk stat og de fleste republikanere herfra har også vært moderate. Delstaten er kjent for å være liberal og tildels eksperimentell, og har mange folkeavstemninger. Den har 82% hvite og 9% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Oregon.

Valg­menn: 7. Oregon anses som en for­holdsvis trygg del­stat for demo­kra­tene i pre­si­dent­valg. Clinton slo Trump 50-39 i 2016.

  • Innbyggere: 4,028,977 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 6. mars, 2018.
  • Primærvalg: 15. mai, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Jeff Merkley

Senator klasse 2: Jeff Mer­kley (D)
Komiteer: Bevilgning, utenriks, budsjett, miljø.

Demokratisk kandidat: Jeff Mer­kley
Republikansk kandidat: ?

Vurdering 17.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Aktivist og delstatsrepresentant Jeff Mer­kley (f.1956) slo en sittende republikaner i sitt første senatsvalg i 2008, og tok nesten 56% i 2014. Han var tidligere Speaker i delstatshuset.

Valg­nytt for setet.

Ron Wyden. (Foto: Kongressen)
Ron Wyden

Senator klasse 3: Ron Wyden (D)
Komiteer: Finans (mindretallsleder), budsjett, energi, etterretning.

Demokratisk kandidat: Ron Wyden
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2022. Jurist Ron Wyden (f.1949) satt i Huset fra 1981 til han vant et suppleringsvalg til Senatet i 1996. Han tok 57% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (5): 4 demokrater og 1 republikaner. Delstaten avholder alle valg pr post, så det tar ofte et par dager før resultatet er kjent.

Suzanne Bonamici

Distrikt 1
Representant: Suzanne Bonamici (D)
Komiteer: Utdanning, vitenskap.

Demokratisk kandidatSuzanne Bonamici
Republikansk kandidat: John Verbeek

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet omfatter delstatens nordvestlige hjørne, ned til Portlands forsteder. Det har 78% hvite og 11% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Suzanne Bonamici (f.1954) vant et suppleringsvalg her i 2012 og tok 60% i 2016. For republikanerne stiller forretningskonsulent John Verbeek.

Valg­nytt for setet.

Greg Walden

Distrikt 2
Representant: Greg Walden (R)
Komiteer: Energi og handel (Leder).

Demokratisk kandidat: Jamie McLeod-Skinner
Republikansk kandidat: Greg Walden

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet omfatter omtrent de østlige 2/3 av staten, inkludert Baker City og Ashland. Det har 85% hvite og 10% latinske velgere. Forretningsmann og delstatssenator Greg Walden (f.1957) har representert området siden 1999. Han tok 72% i 2016. For demokratene stiller tidligere rådmann Jamie McLeod-Skinner.

Valg­nytt for setet.

Earl Blumenauer

Distrikt 3
Representant: Earl Blumenauer (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Earl Blu­me­nauer
Republikansk kandidat: INGEN KANDIDAT

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt demo­kra­tisk (D+24) i 2018. Distriket inkluderer mesteparten av Portland, med forsteder og har 77% hvite velgere. Jurist og bystyremedlem Earl Blumenauer (f.1948) har representert byen siden han vant et suppleringsvalg i 1996. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

Peter DeFazio

Distrikt 4
Representant: Peter DeFazio (D)
Komiteer: Transport (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Peter DeFazio
Republikansk kandidat: Art Robinson

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt demo­kra­tisk (D+0) i 2018. Distriktet omfatter de sørvestlige deler av staten, inkludert den sørlige halvdelen av kysten og byene Eugene og Roseburg. Det har 88% hvite velgere. Veteran og fylkesråd Peter DeFazio (f.1947) ble valgt første gang i 1986 og tok 56% i 2016. For republikanerne stiller collegeprofessor og forretningsmann Art Robinson.

Valg­nytt for setet.

Kurt Schrader

Distrikt 5
Representant: Kurt Schrader (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Kurt Schrader
Republikansk kandidat: Mark Callahan

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt demo­kra­tisk (D+0) i 2018. Distriktet omfatter nordlige og nordvestlige deler av Oregon, inkludert mye av nordkysten, deler av Portlands forsteder og hele delstatshovedstaden Salem. Det har 82% hvite og 12% latinske velgere. Veterinær og delstatssenator Kurt Schrader (f.1951) ble første gang valgt i 2008 og tok 54% i 2016. For republikanerne stiller teknologimanager Mark Callahan.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernør-, administrasjon- og finansministervervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på justisminister eller arbeidskommissær.
Kate Brown

Guvernør: Kate Brown (D)

Demokratisk kandidatKate Brown
Republikansk kandidat: Knute Buehler

Vur­de­ring 16.05.18: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Guvernør John Kitzhaber gikk av 18. februar 2015 og ble erstattet av jurist, delstatssenator og administrasjonsminister Kate Brown (f.1960). Hun måtte på valg allerede i 2016 for de to siste årene av Kitzhabers periode og tok 51%. For republikanerne stiller kirurg og delstatsrepresentant Knute Buehler.

Valg­nytt for setet.

Dennis Richardson
Dennis Richardson

Admi­ni­stra­sjon: Dennis Richardson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDennis Richardson

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt republikansk i 2020. Admi­ni­stra­sjons­mi­nis­teren er neste i køen dersom en guvernør faller fra eller trekker seg, med mindre vedkommende er oppnevnt og ikke valgt. Republikanerne erobret embetet med advokat og delstatsrepresentant Dennis Richardson (f.1949), som var partiets guvernørkandidat i 2014. Han tok 48% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Tobias Read
Tobias Read

Finans­: Tobias Read (D)

Demokratisk kandidatTobias Read
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt demo­kra­tisk i 2020. Delstatsrepresentant og forretningsmann Tobias Read (f.1975) holdt embetet for demokratene med 44% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Ellen Rosenblum

Jus­tis­: Ellen Rosenblum (D)

Demokratisk kandidat: Ellen Rosen­blum
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Dommer Ellen Rosenblum (f.1951) ble oppnevnt til vervet i 2012 og tok 55% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Brad Avakian. (Foto: State of
Brad Avakian

Arbeid: Brad Ava­kian (D)

Demokratisk kandidat: Val Hoyle
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Vervet er formelt partiløst. Jurist og delstatssenator Brad Ava­kian (f.1961) ble utnevnt til vervet i 2008 og vant det senere på året. Han hadde ingen motstandere i 2014, men tapte valget til administrasjonsminister i 2016. Han tar ikke gjenvalg i 2018. Valget i mai ga seier til forretningskvinne og tidligere flertallsleder i delstatshuset, Val Hoyle.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (17D / 13R). Valg­pe­riode 4 år. Ca halvparten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 60 (35D / 25R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.