OKLAHOMA

"The Sooner State"

Oklahoma (R+20) er en delstat som politisk ligner mest på sørstatene. Det republikanske partiet brukte en lang stund på å ta over her, og det finnes fortsatt mange konservative demokrater i staten. Den har en høy andel indianere fra mange stammer. Pr. 2010 har Oklahoma 73% hvite, 7% svarte, 7% latinoer og 7% indianere.

Trykk her for mer valgstoff om Oklahoma.

Valg­menn: 7. Okla­homa er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg. Trump vant 65-29 i 2016.

  • Innbyggere: 3,911,338 (2015)
  • Påmeldingfrist: 13. april, 2018.
  • Primærvalg: 26. juni; evt. andre runde 28. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Inhofe

Senator klasse 2: Jim Inhofe (R)
Komiteer: Miljø, forsvar, handel, småbedrift,

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Inhofe

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og borgermester i Tulsa, Jim Inhofe (f.1934) satt først i Huset fra 1987, og vant deretter et suppleringsvalg til Senatet i 1994. Han tok 68% i 2014.

Valg­nytt for setet.

James Lankford

Senator klasse 3: James Lankford (R)
Komiteer: Bevilgning, sikkerhet, indianer, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJames Lank­ford

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Teolog James Lank­ford (f.1968) var i flere år leder for en baptistleir i Oklahoma. Han satt to perioder i Huset før han vant suppleringsvalget for de to siste årene av senator Tom Coburns embetsperiode i 2014. Han tok 68% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (5): Alle republikanere.

Distrikt 1
Representant: Jim Bridenstine (R)
Komiteer: Forsvar, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet ligger i det nordøstlige Oklahoma, og omfatter mesteparten av Tulsa. Det har 72% hvite og 8% hver av svarte og latinske velgere. Veteran og museumsdirektør Jim Bridenstine (f.1975) slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2012 og hadde ingen motstandere i 2016. Han tok uansett ikke gjenvalg i 2018, men ble sverget inn som ny sjef for NASA 23. april. Det vil ikke bli holdt suppleringsvalg i dette distriktet. For republikanerne stiller tidligere distriktsanklager Tim Harris (27%) og forretningsmann Kevin Hern (23%). For demokratene stiller olje- og gassanalytiker Amanda Douglas (32%) og advokat Tim Gilpin (35%).

Valg­nytt for setet.

Markwayne Mullin

Distrikt 2
Representant: Markwayne Mullin (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mar­kwayne Mullin

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+24) i 2018. Distriktet dekker hele den østlige delen av staten langs grensen til Arkansas og Missouri. Det har 71% hvite og 16% indianere. Forretningsmann Markwayne Mullin (f.1977) erobret setet fra demokratene da det ble åpent i 2012. Han tok 71% i 2016. For demokratene stiller professor og borgermester i Tahlequah, Jason Nichols (38%) og veteran Clay Padgett (24%).

Valg­nytt for setet.

Frank Lucas

Distrikt 3
Representant: Frank Lucas (R)
Komiteer: Landbruk, bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: Frankie Robbins
Republikansk kandidat: Frank Lucas

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+27) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av Oklahoma, inkludert «håndtaket» nord for Texas og dekker nesten halvparten av staten. Det har 80% hvite velgere. Delstatsrepresentant og rancher Frank Lucas (f.1960) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 1994. Han tok 78% i 2016. For demokratene stiller pensjonist Frankie Robbins og forretningsmann Murray Thibodeaux)9999999.

Valg­nytt for setet.

Tom Cole

Distrikt 4
Representant: Tom Cole (R)
Komiteer: Bevilgning, budsjett, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Cole

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet dekker sørlige deler, nesten opp til delstatshovedstaden Oklahoma City. Det har 77% hvite velgere. Administrasjonsminister og politisk rådgiver Tom Cole (f.1949) ble første gang valgt til Huset i 2002 og tok 70% i 2016. Demokratene stiller med lærer Mary Brannon (34%) og advokat, veteran og tidligere borgermester i Seminole Fred Gipson (30%).

Valg­nytt for setet.

Steve Russell. (Foto: Kongressen)
Steve Russell

Distrikt 5
Representant: Steve Russell (R)
Komiteer: Forsvar, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Russell

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet inkluderer hele delstatshovedstaden Oklahoma City med forsteder, samt områdene øst for byen. Det har 65% hvite, 13% svarte og 12% latinske velgere. Veteran og delstatssenator Steve Russell (f.1963) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 57% i 2016. For demokratene stiller politisk konsulent og tidligere kongressrådgiver Kendra Horn (44%) og professor Tom Guild, (18%).

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv. Det er ingen begrensninger for forsikringskommissær og forretningskommissærene.
Mary Fallin

Guvernør: Mary Fallin (R)

Demokratisk kandidat: Drew Edmondson
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne, viseguvernør og kongressmedlem Mary Fallin (f.1954) ble valgt til guvernør i 2010 og fikk gjenvalg i 2014 med knappe 56%. Hun kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller journalist og Oklahoma Citys borgermester Mick Cornett (29%) og bankmann Kevin Stitt (24%). For demokratene stiller tidligere justisminister Drew Edmondson.

Valg­nytt for setet.

Todd Lamb

Vise­gu­vernør: Todd Lamb (R)

Demokratisk kandidat: Anastasia Pittman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Tidligere Secret Service-agent og delstatssenator Todd Lamb (f.1971) ble første gang valgt i 2010 og tok drøye 68% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men går for opprykk. For republikanerne stiller geolog og forretningskommissær Dana Murphy (46%) og forretningsmann og tidligere delstatspartileder Matt Pinnell (36%). Demokratene stiller med PR-konsulent og delstatssenator Anastasia Pittman.

Valg­nytt for setet.

Ken Miller

Finans: Ken Miller (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: Randy McDaniel

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Ken Miller (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller finansrådgiver og delstatsrepresentant Randy McDaniel.

Valg­nytt for setet.

Gary Jones

Revisor: Gary Jones (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og fylkesråd Gary Jones (f.1955) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men sikter mot guvernørjobben. For republikanerne stiller regnskapsfører og assisterende delstatsrevisor Cindy Byrd (49%) og regnskapsfører Charlie Prater (42%).

Valg­nytt for setet.

Mike Hunter

Jus­tis: Mike Hunter (R)

Demokratisk kandidat: Mark Myles
Republikansk kandidat: Mike Hunter

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat og forretningsmann Scott Pruitt ble ny direktør for det føderale miljødirektoratet og guvernør Fallin oppnevnte advokat og administrasjonsminister Mike Hunter (44%) til å erstatte ham. Han utfordres internt av advokat, kvegbonde, veteran og forretningsmann Gentner Drummond (38%). Demokratene stiller med advokat Mark Myles.

Valg­nytt for setet.

Joy Hofmeister

Skole­: Joy Hofmeister (R)

Demokratisk kandidat: John Cox
Republikansk kandidatJoy Hofmeister

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2014. Tidligere skolestyremedlem Joy Hofmeister slo ut den sittende skoleinspektøren i nominasjonen og vant valget med nesten 56% i 2014 mot skoleinspektør John Cox, som stiller igjen. Hofmeister (47%) utfordres internt av lærer og partiets kandidat i 1994 & 1998, Linda Murphy (31%).

Valg­nytt for setet.

Melissa McLawhorn Houston

Arbeid: Melissa McLawhorn-Houston (R)

Demokratisk kandidat: Fred Dorrell
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2014. Arbeidskommissær Mark Costello tok nesten 63% i 2014, men ble drept av sin egen sønn 23. august 2015. Guvernør Fallin har oppnevnt justiministerens stabssjef, Melissa McLawhorn-Houston (f.1969) til erstatter. Hun vil ikke stille til valg i 2018. For republikanerne stiller Marks enke, forretningskvinne Cathy Costello (43%) og forretningskvinne og delstatsrepresentant Leslie Osborn (36%). Demokratene stiller med HR-arbeider Fred Dorrell.

Valg­nytt for setet.

John Doak

For­sik­ring: John Doak (R)

Demokratisk kandidatKimberly Fobbs
Republikansk kandidat: Glen Mulready

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forsikringsmann John Doak ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen demokratisk motstander i 2014. For republikanerne stiller forsikringsdirektør og delstatsrepresentant Glen Mulready. For demokratene stiller forretningskonsulent og fylkespartileder i Tulsa, Kimberly Fobbs.

Valg­nytt for setet.

Dana Murphy

For­ret­ning 1: Dana Murphy (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dana Murphy

Vur­de­ring 07.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2022. Geolog og advokat Dana Murphy vant et suppleringsvalg i 2008 og hadde ingen motstandere i 2016. Hun stiller til viseguvernør i 2018.

Valg­nytt for setet.

Bob Anthony

For­ret­ning 2: Bob Anthony (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bob Anthony

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Bob Anthony (47%) (f.1948) ble første gang valgt i 1988 og hadde ingen motstandere i 2012. Han utfordres internt av oljedirektør og tidligere delstatssenator Brian Bingman (38%). For demokratene stiller olje- og gasskonsulent Blake Cummings (22%) og historiker og indianeraktivist Ashley Nicole McCray (49%).

Valg­nytt for setet.

Todd Hiett

For­ret­ning 3: Todd Hiett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTodd Hiett

Vur­de­ring 13.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kvegfarmer og delstatsrepresentant Todd Hiett (f.1967) ble første gang valgt i 2014 og hadde ingen motstandere.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 48 (6D / 42R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2018/20.
  • Delstatshuset: 101 (26D / 75R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.