OKLAHOMA

"The Sooner State"

Oklahoma (R+20) er en delstat som politisk ligner mest på sørstatene. Det republikanske partiet brukte en lang stund på å ta over her, og det finnes fortsatt mange konservative demokrater i staten. Den har en høy andel indianere fra mange stammer. Pr. 2010 har Oklahoma 73% hvite, 7% svarte, 7% latinoer og 7% indianere.

Trykk her for mer valgstoff om Oklahoma.

Valg­menn: 7. Okla­homa er en bunnsolid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg. Trump vant 65-29 i 2016 og 65-32 i 2020.

  • Innbyggere: 3,911,338 (2015)
  • Påmeldingfrist: 15. april, 2022.
  • Primærvalg: 28. juni; andre runde 23. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Inhofe

Senator klasse 2: Jim Inhofe (R)
Komiteer: Etterretning, Forsvar (leder), Miljø, Småbedrift,

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Inhofe

Oppdatert 28.11.20:
Forretningsmann og borgermester i Tulsa, Jim Inhofe (f.1934) satt først i Huset fra 1987, og vant deretter et suppleringsvalg til Senatet i 1994. Han tok 63% i 2020.

Valg­nytt for setet.

James Lankford

Senator klasse 3: James Lankford (R)
Komiteer: Bevilgning, Etikk (leder), Finans, Indianer, Sikkerhet.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJames Lank­ford

Oppdatert 20.10.19:
Teolog James Lank­ford (f.1968) var i flere år leder for en baptistleir i Oklahoma. Han satt to perioder i Huset før han vant et suppleringsvalg i 2014. Han tok 68% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (5): 5 republikanere.

Kevin Hern

Distrikt 1
Representant: Kevin Hern (R)
Komiteer: Budsjett, Naturressurs, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Hern

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 33 – Trump 61 / Biden 37 – Trump 60) ligger i det nordøstlige Oklahoma, og omfatter mesteparten av Tulsa. Det har 72% hvite og 8% hver av svarte og latinske velgere. Forretningsmann Kevin Hern (f.1961) ble valgt første gang i 2018 og tok 64% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Markwayne Mullin

Distrikt 2
Representant: Markwayne Mullin (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mar­kwayne Mullin

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 23 – Trump 73 / Biden 22 – Trump 76) dekker hele den østlige delen av staten langs grensen til Arkansas og Missouri. Det har 71% hvite og 16% indianere. Forretningsmann Markwayne Mullin (f.1977) erobret setet fra demokratene da det ble åpent i 2012. Han tok 75% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Frank Lucas

Distrikt 3
Representant: Frank Lucas (R)
Komiteer: Bank, Vitenskap (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Frank Lucas

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 21 – Trump 74 / Biden 23 – Trump 75) omfatter de vestlige deler av Oklahoma, inkludert «håndtaket» nord for Texas og dekker nesten halvparten av staten. Det har 80% hvite velgere. Delstatsrepresentant og rancher Frank Lucas (f.1960) ble valgt første gang i et suppleringsvalg i 1994. Han tok 78% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Tom Cole

Distrikt 4
Representant: Tom Cole (R)
Komiteer: Bevilgning, Regel (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Cole

Oppdatert 28.11:
Distriktet (Clinton 28 – Trump 66 / Biden 32 – Trump 65) dekker sørlige deler, nesten opp til delstatshovedstaden Oklahoma City. Det har 77% hvite velgere. Administrasjonsminister og politisk rådgiver Tom Cole (f.1949) ble første gang valgt til Huset i 2002 og tok 68% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Stephanie Bice

Distrikt 5
Representant: Stephanie Bice (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Stephanie Bice

Oppdatert 28.11.20:
Distriktet (Clinton 40 – Trump 53 / Biden 46 – Trump 52) inkluderer hele delstatshovedstaden Oklahoma City med forsteder, samt områdene øst for byen. Det har 65% hvite, 13% svarte og 12% latinske velgere. Republikanerne gjenerobret setet i 2020 med markedsfører og delstatssenator Stephanie Bice (f.1973), som tok 52%.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv (12 år for forretningskommisjonærene).
Kevin Stitt

Guvernør: Kevin Stitt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Stitt

Oppdatert 20.10.19:
Republikanerne holdt vervet med bankmann Kevin Stitt (f.1972), som tok 54% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Matt Pinnell

Vise­gu­vernør: Matt Pinnell (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Matt Pinnell

Oppdatert 20.10.19:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Republikanerne holdt vervet med forretningsmann og tidligere delstatspartileder Matt Pinnell (f.1979), som tok 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Randy McDaniel

Finans: Randy McDaniel (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Randy McDaniel

Oppdatert 20.10.19:
Republikanerne holdt vervet med finansrådgiver og delstatsrepresentant Randy McDaniel (f.1967), som tok 72% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Cindy Byrd

Revisor: Cindy Byrd (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cindy Byrd

Oppdatert 20.10.19:
Republikanerne holdt vervet med regnskapsfører og assisterende delstatsrevisor Cindy Byrd (f.1973), som tok 75% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Mike Hunter

Jus­tis: Mike Hunter (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Hunter

Oppdatert 20.10.19:
Advokat og administrasjonsminister Mike Hunter (f.1956) ble oppnevnt til vervet i 2017 og tok 64% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Joy Hofmeister

Skole­: Joy Hofmeister (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Tidligere skolestyremedlem Joy Hofmeister (f.1964) slo ut den sittende skoleinspektøren i nominasjonen i 2014 og tok 59% i 2018. Hun kan ikke stille igjen.

Valg­nytt for setet.

Leslie Osborn

Arbeid: Leslie Osborn (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Leslie Osborn

Oppdatert 20.10.19:
Republikanerne holdt vervet med forretningskvinne og delstatsrepresentant Leslie Osborn (f.1963), som tok 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Glen Mulready

For­sik­ring: Glen Mulready (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Glen Mulready

Oppdatert 20.10.19:
Republikanerne holdt vervet med forsikringsdirektør og delstatsrepresentant Glen Mulready (f.1960), som tok 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Dana Murphy

For­ret­ning 1: Dana Murphy (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dana Murphy

Oppdatert 20.10.19:
Geolog og advokat Dana Murphy (f.1959) vant et suppleringsvalg i 2008 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

Bob Anthony

For­ret­ning 2: Bob Anthony (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Forretningsmann Bob Anthony (f.1948) ble første gang valgt i 1988 og tok 70% i 2018. Han kan ikke stille på ny.

Valg­nytt for setet.

Todd Hiett

For­ret­ning 3: Todd Hiett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTodd Hiett

Oppdatert 05.11.20:
Kvegfarmer og Oklahomas første republikanske Speaker i delstatshuset på over 80 år, Todd Hiett (f.1967) ble valgt første gang i 2014 og hadde ingen motstandere i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 48 (9D / 39R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2022/24.
  • Delstatshuset: 101 (19D / 82R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.