NORTHERN MARIANAS

"In the Middle of the Sea"

Northern Mariana Islands er en øygruppe i Stillehavet i Commonwealth-assosiasjon med USA. Det har de vært siden 1978, men øygruppen har vært styrt av USA siden 1945.

Trykk her for mer valgstoff om Northern Marianas.
Territorial nyhetskilde: Saipan Tribune.

  • Innbyggere: 54,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: August 2022.
  • Primærvalg: 8. november, 2022.

REPRESENTANTENES HUS

Northern Marianas har 1 repre­sen­tant uten stemme­rett i Repre­sen­tan­tenes hus.

Kilili Sablan

Representant: Kilili Sablan (U)
Komiteer: Naturressurs, Utdanning og arbeid, Veteran.

Uavhengig kandidatKilili Sablan
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 28.11.20: Aktivist Kilili Sablan (f.1955) hadde en rekke jobber for demokratiske politikere og for øygruppen før den fikk sin nåværende status under USA. Han ble valgt første gang i 2008 og hadde ingen motstandere i 2020.

Valg­nytt for setet.

COMMONWEALTHNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: En person kan bare bli valgt til guvernør to ganger i løpet av livet.
Ralph Torres

Guvernør: Ralph Torres (R)

Republikansk kandidat: Ralph Torres
Uavhengig kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19: Viseguvernør Ralph Torres (f.1979), som er jurist og tidligere senatsleder, rykket opp i desember 2015. Han tok 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Arnold Palacios

Vise­gu­vernør: Arnold Palacios (R)

Republikansk kandidat: Arnold Palacios
Uavhengig kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19: Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten. Torres valgte senatspresident Arnold Palacios (f.1955) som sin kandidat i 2018.

Valg­nytt for setet.

  • Commonwealthsenatet: 9 (5R / 1D / 3U). Valg­pe­riode 4 år. 6 på valg i 2022, 3 på valg i 2024.
  • Commonwealthhuset: 20 (9R / 8D / 3U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.