NORTHERN MARIANAS

"In the Middle of the Sea"

Northern Mariana Islands er en øygruppe i Stillehavet i Commonwealth-assosiasjon med USA. Det har de vært siden 1978, men øygruppen har vært styrt av USA siden 1945.

Trykk her for mer valgstoff om Northern Marianas.

  • Innbyggere: 54,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: August 2018.
  • Primærvalg: 6. november; evt. andre runde 20. november, 2018.

REPRESENTANTENES HUS

Northern Marianas har 1 repre­sen­tant uten stemme­rett i Repre­sen­tan­tenes hus.

Kilili Sablan

Representant: Kilili Sablan (U)
Komiteer: Utdanning, naturressurs, veteran.

Uavhengig kandidatKilili Sablan
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.07.18: Trygt uavhengig i 2018. Aktivist Kilili Sablan (f.1955) hadde en rekke jobber for demokratiske politikere og for øygruppen før den fikk sin nåværende status under USA. Han ble første gang valgt i 2008 og gjenvalgt uten motstand i 2016. For republikanerne stiller Commonwealthrepresentant Angel Demapan.

Valg­nytt for setet.

COMMONWEALTHNIVÅ

Ralph Torres

Guvernør: Ralph Torres (R)

Republikansk kandidat: Ralph Torres
Uavhengig kandidat: Juan Babauta

Vur­de­ring 10.07.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og viseguvernør Enoy Inos (f.1949) rykket opp til guvernørvervet i februar 2013 og tok 57% i andre runde av guvernørvalget i 2014. Han døde i desember 2015 og viseguvernør Ralph Torres (f.1979), som er jurist og tidligere senatsleder, tok over. Det demokratiske partiet har gitt sin støtte til en uavhengig kandidat, Juan Babauta. Han har tidligere vært republikansk guvernør og kongressmedlem.

Valg­nytt for setet.

Victor Hocog

Vise­gu­vernør: Victor Hocog (R)

Republikansk kandidat: Arnold Palacios
Uavhengig kandidat: Rita Sablan

Vur­de­ring 10.07.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten. Da Ralph Torres rykket opp i 2015 ble senatsleder Victor Hocog (f.1953) samtidig ny viseguvernør. Torres har valgt senatspresident Arnold Palacios som sin kandidat i 2018, mens Babauta valgte tidligere utdanningskommisjonær og demokrat Rita Sablan.

Valg­nytt for setet.

  • Commonwealthsenatet: 9 (7R / 2U). Valg­pe­riode 4 år. 6 på valg i 2018, 3 på valg i 2020.
  • Commonwealthhuset: 20 (15R / 5U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.