NORTH DAKOTA

"The Peace Garden State"

North Dakota (R+16) er en typisk nordisk delstat, med en meget stor andel nordeuropeere, herunder skandinaver. Den har gått mot høyre de siste årene, men moderate demokrater har fortsatt en sjanse her. North Dakota er den eneste staten i USA som fortsatt holder seg med en delstatseid bank og en delstatseid mølle. North Dakota er 91% hvit.

Trykk her for mer valgstoff om North Dakota.

Valg­menn: 3. North Dakota er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg og Trump vant 63-27 her i 2016.

  • Innbyggere: 756,927 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 9. april, 2018.
  • Primærvalg12. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 1 demo­krat, 1 republikaner.

Heidi Heitkamp. (Foto: Kongressen)
Heidi Heitkamp

Senator klasse 1: Heidi Heit­kamp (D)
Komiteer: Bank, landbruk, sikkerhet, småbedrift, indianer.

Demokratisk kandidat: Heidi Heit­kamp
Republikansk kandidat: Kevin Cramer

Vur­de­ring 13.06.18: Svakt republikansk i 2018. Jurist, skattkommissær og justisminister Heidi Heit­kamp (f.1955) holdt setet for demokratene i 2012, med såvidt over 50%. For republikanerne stiller kongressmann og tidligere tjenestekommissær Kevin Cramer.

Valg­nytt for setet.

John Hoeven

Senator klasse 3: John Hoeven (R)
Komiteer: Landbruk, bevilgning, energi, sikkerhet, indianer (Leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Hoeven

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Forretningsmann og guvernør John Hoeven (f.1957) ble første gang valgt i 2010 og tok 78% i 2016. Før han ble guvernør var Hoeven direktør for den før nevnte delstatseide banken.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner. De fleste nominasjoner avgjøres på partienes delstatskonventer i april, så det er sjelden det blir noe primærvalg i juni.

Kevin Cramer

Distrikt 1
Representant: Kevin Cramer (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidatMac Schneider
Republikansk kandidat: Kelly Armstrong

Vur­de­ring 13.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet dekker hele delstaten North Dakota. Tjenestekommissær Kevin Cramer (f.1961) ble første gang valgt i 2012 og tok 69% i 2016. Han stiller til Senatet i 2018. For republikanerne stiller advokat og delstatssenator Kelly Armstrong (som vant delstatskonventets støtte). For demokratene stiller advokat og tidligere delstatssenator Mac Schneider.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: 15. desember.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Doug Burgum. (Foto: State of ND)
Doug Burgum

Guvernør: Doug Burgum (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDoug Burgum

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Republikanerne holdt vervet i 2016 med forretningsmann og milliardær Doug Burgum(f.1956), som tok 77%.

Valg­nytt for setet.

Brent Sanford. (Foto: State of ND)
Brent Sanford

Vise­gu­vernør: Brent Sanford (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brent Sanford

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Burgum valgte borgermester Brent Sanford (f.1971) som sin viseguvernør.

Valg­nytt for setet.

Al Jaeger

Admi­ni­stra­sjon: Al Jaeger (R)

Demokratisk kandidatJosh Boschee
Uavhengig kandidat: Al Jaeger

Vur­de­ring 13.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og lærer Al Jaeger (f.1943) ble første gang valgt i 1992 og tok drøye 62% i 2014. Jaeger har sittet lenge og fått en del kritikk internt for måten han har styrt departementet på. Han ble beseiret på delstatskonventet av forretningsmann Will Gardner, som imidlertid har trukket seg etter anklager om kikkeratferd. Jaeger vil istedet stille som uavhengig, med republikansk støtte. For demokratene stiller eiendomsmegler og delstatsrepresentant Josh Boschee.

Valg­nytt for setet.

Kelly Schmidt

Finans: Kelly Schmidt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kelly Schmidt

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kelly Schmidt (f.1962) har en bachelorgrad i offentlige finanser. Hun ble først gang valgt i 2004 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Josh Gallion
Josh Gallion

Revisor: Josh Gallion (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Josh Gallion

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Republikanerne holdt vervet i 2016 med veteran og forretningsmann Josh Gallion (f.1979). Han tok 77% mot en libertarianer.

Valg­nytt for setet.

Wayne Stenehjem

Justis: Wayne Stene­hjem (R)

Demokratisk kandidat: David Thompson
Republikansk kandidatWayne Stenehjem

Vur­de­ring 10.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Delstatssenator og jurist Wayne Stene­hjem (f.1953) ble første gang valgt i 2000 og tok 74% i 2014. Han stilte til guvernør i 2016, men tapte nominasjonen. Demokratene stiller med advokat David Thompson.

Valg­nytt for setet.

Kirsten Baesler

Skole: Kir­sten Baesler (R)

Republikansk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kir­sten Baesler

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kir­sten Baesler (f.1969) var tidligere skolebibliotekar og assisterende rektor. Hun ble valgt med 55% i 2012, men har slitt med presseoppslag om sitt turbulente privatliv. Formelt er dette vervet partiløst, og hun slo en annen republikaner med 75% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Jon Godfread
Jon Godfread

For­sik­ring: Jon Godfread (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jon Godfread

Vurdering 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Republikanerne holdt vervet i 2016 med jurist og lobbyist Jon Godfread, som tok 64%.

Valg­nytt for setet.

Doug Goehring

Land­bruk: Doug Goehring (R)

Demokratisk kandidat: Jim Dotzenrod
Republikansk kandidat: Doug Goehring

Vur­de­ring 10.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Bonde og forsikringsmann Doug Goehring ble oppnevnt i 2009, første gang valgt i 2010 og tok 57% i 2014. Demokratene stiller med bonde og delstatssenator Jim Dotzenrod.

Valg­nytt for setet.

Ryan Rauschenberger

Skatt: Ryan Rauschenberger (R)

Demokratisk kandidatKylie Oversen
Republikansk kandidatRyan Rauschenberger

Vur­de­ring 10.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsføreren Ryan Rauschenberger ble oppnevnt i januar 2014 og tok 57% i november samme år. Før det var han revisor for PricewaterhouseCooper og deretter assisterende skattekommissær i 4 år. Demokratene stiller med advokat, delstatspartileder og tidligere delstatsrepresentant Kylie Oversen.

Valg­nytt for setet.

Julie Fedorchak

Tjenestekommissær 1: Julie Fedorchak (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Julie Fedorchak

Vur­de­ring 25.01.17: Trygt republikansk i 2022. Forretningskvinne Julie Fedorchak (f.1968) ble oppnevnt av tidligere guvernør Dalrymple i 2014 og tok 69% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Randy Christmann

Tje­neste­kom­mi­ssær 2: Randy Chris­t­mann (R)

Demokratisk kandidat: Jean Brandt
Republikansk kandidat: Randy Chris­t­mann

Vur­de­ring 10.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatssenator Randy Chris­t­mann (f.1960) ble valgt med knappe 66% i 2012. Demokratene stiller med energiarbeider Jean Brandt.

Valg­nytt for setet.

Brian Kroshus

Tje­neste­kom­mi­ssær 3: Brian Kroshus (R)

Demokratisk kandidatCasey Buchmann
Republikansk kandidat: Brian Kroshus

Vur­de­ring 10.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2020. Veteran og statsviter Brian Kalk (f.1966) ble første gang valgt i 2008 og tok nesten 65% i 2014. Han gikk av i 2017 for å ta en jobb i privat sektor og ble erstattet av forretningsmann Brian Kroshus, som er på valg for de to siste årene av embetsperioden i 2018. Demokratene stiller med jernarbeider Casey Buchmann.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 47 (9D / 38R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 94 (14D / 80R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.