NORTH CAROLINA

"The Tar Heel State"

North Carolina (R+3) er en av de 13 første statene. Den er blant de mest liberale sørstatene, mye grunnet stor innvandring nordfra. Delstaten har 68% hvite, 20% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om North Carolina.

Valg­menn: 15. North Caro­lina anses som en vippestat i pre­si­dent­valg. Trump vant 50-46 i 2016, men bare 50-49 i 2020.

  • Innbyggere: 10,042,802 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 17. desember, 2021.
  • Primærvalg: 8. mars, 2022 (evt. andre runde 10-17 uker etter).

SENATET

Senatorer: 2 republikanere.

Thom Tillis

Senator klasse 2: Thom Tillis (R)
Komiteer: Bank, Forsvar, Justis, Veteran.

Demokratisk kandidat:?
Republikansk kandidatThom Tillis

Oppdatert 26.11.20:
Forretningsmann og Speaker i delstatshuset, Thom Tillis (f.1960) slo ut den sittende demokraten i 2014 og tok 49% i 2020.

Valg­nytt for setet.

RIchard Burr

Senator klasse 3: Richard Burr (R)
Komiteer: Etterretning (leder), Finans, Helse og skole.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Selger Richard Burr (f.1955) ble valgt til Huset i 1994 og Senatet i 2004. Han tok 51% i 2016, men har sagt han ikke stiller igjen i 2022.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (13): 5 demokrater, 8 republikanere. Dersom ingen tar minst 30%, avholdes nominasjonene over to runder i denne staten. Distriktene ble nytegnet i 2019, etter en domstolsavgjørelse og betegnelsene C og T i parentes står for Clinton og Trump.

G. K. Butterfield

Distrikt 1
Representant: G. K. Butterfield (D)
Komiteer: Administrasjon, Energi og handel.

Demokratisk kandidat: G. K. But­ter­field
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 54,7 – T 43,6) ligger i de nordøstlige deler av staten. Det har 48% hvite, 44% svarte og 7% latinske velgere. Det er flyttet litt østover og sørover og er gjort mer republikansk. Jurist og dommer G. K. Butterfield (f.1947) ble valgt første gang i et suppleringsvalg i 2004 og tok 54% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Deborah Ross

Distrikt 2
Representant: Deborah Ross (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: Deborah Ross
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 60,3 – T 35,6) er sterkt tegnet om og omfatter nå bla. Raleigh. Det har 73% hvite, 19% svarte og 7% latinske velgere. Demokratene erobret det med advokat og tidligere delstatsrepresentant Deborah Ross (f.1963), som tok 63% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Greg Murphy

Distrikt 3
Representant: Greg Murphy (R)
Komiteer: Utdanning og arbeid, Vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Greg Murphy

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 36,5 – T 60) omfatter fortsatt mesteparten av kyststrøkene nord for Wilmington, helt opp til delstatsgrensen mot Virginia. Det har 73% hvite og 21% svarte velgere. Urolog og delstatsrepresentant Greg Murphy (f.1963) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2019 og tok 63% i 2020.

Valg­nytt for setet.

David Price

Distrikt 4
Representant: David Price (D)
Komiteer: Bevilgning, Budsjett.

Demokratisk kandidat: David Price
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 65,2 – T 31,9) ligger i de sentrale strøk av staten og inneholder nå bla. Durham. Det har 65% hvite, 22% svarte og 9% latinske velgere. Statsviter og professor David Price (f.1940) ble valgt første gang i 1986. Han tapte i 1994, men ble så valgt inn igjen i 1996 og tok 67% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Virginia Foxx

Distrikt 5
Representant: Virginia Foxx (R)
Komiteer: Utdanning og arbeid (mindretallsleder), Kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Vir­ginia Foxx

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 30,3 – T 67,2) omfatter nå en stripe fra det nordvestlige hjørnet sør til delstatsgrensen mot South Carolina. Det har 80% hvite og 14% svarte velgere. Forretningskvinne, lærer og delstatssenator Virginia Foxx (f.1943) ble valgt første gang i 2004 og tok 67% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Kathy Manning

Distrikt 6
Representant: Kathy Manning (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: Kathy Manning
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 59,4 – T 37,9) er kraftig endret og er nå sentrert rundt Greensboro, samtidig som det tar inn Winston-Salem i vest. Det har 74% hvite og 19% svarte velgere. Demokratene erobret setet med advokat Kathy Manning (f.1956) som tok 67% i 2020.

Valg­nytt for setet.

David Rouzer

Distrikt 7
Representant: David Rouzer (R)
Komiteer: Landbruk, Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDavid Rouzer

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 38,7 – T 58,6) dekker østlige og sørlige deler av staten, inkludert kysten rundt Wilmington, men har også en lang tunge opp nord mot Raleigh. Det har 73% hvite og 20% svarte velgere. Agronom og delstatssenator David Rouzer (f.1972) ble valgt første gang i 2014 og tok 60% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Richard Hudson

Distrikt 8
Representant: Richard Hudson (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Richard Hudson

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 44,1 – T 53,2) dekker sørlige, sentrale deler av staten. Det har 70% hvite og 22% svarte velgere. Richard Hudson (f.1971) hadde en rekke stabsjobber for republikanske politikere før han beseiret en sittende demokrat i 2012. Han tok 53% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Dan Bishop

Distrikt 9
Representant: Dan Bishop (R)
Komiteer: Sikkerhet, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dan Bishop

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 43,3 – T 53,7) ligger i de sørlige, sentrale strøk og utgjør en lang linje langs deler av delstatsgrensen mot South Carolina. Det har 67% hvite og 19% svarte velgere. Eiendomsinvestor og delstatssenator Robert Pittenger var tapende kandidat til viseguvernørvervet i 2008. Han ble første gang valgt i 2012 og tok 58% i 2016. Han ble beseiret i primærvalget av presten Mark Harris, som tok 49% i 2018. Anklager om valgfusk gjorde imidlertid at valgstyret besluttet at det skulle holdes omvalg her og det ble vunnet av advokat og delstatssenator Dan Bishop (f.1964). Han tok 56% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Patrick McHenry

Distrikt 10
Representant: Patrick McHenry (R)
Komiteer: Bank (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Pat­rick McHenry

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 29,6 – T 67,8) er endret og løper nå fra grensen mot Virginia i nord, sørvestover mot Charlotte. Det har 84% hvite og 11% svarte velgere. Patrick McHenry (f.1975) har hatt flere jobber for republikanere før han ble valgt første gang i 2004. Han tok 69% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Madison Cawthorn

Distrikt 11
Representant: Madison Cawthorn (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Madison Cawthorn

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (C 39,9 – T 57,2) dekker de vestlige deler av delstaten og har 91% hvite. Republikanerne holdt setet i 2020 med forretningsmannen Madison Cawthorn (f.1995), som tok 54,5%.

Valg­nytt for setet.

Alma Adams

Distrikt 12
Representant: Alma Adams (D)
Komiteer: Bank, Landbruk, Utdanning og arbeid.

Demokratisk kandidatAlma Adams
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 67,3 – T 29,5) inneholder et kompakt område rundt Charlotte. Det har 51% hvite, 35% svarte og 12% latinske velgere. Professor og delstatsrepresentant Alma Adams (f.1946) ble valgt første gang i 2014 og hadde ingen motstandere i 2020.

Valg­nytt for setet.

Tedd Budd

Distrikt 13
Representant: Ted Budd (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTed Budd

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (C 30,6 – T 67) inneholder sentrale områder av staten, men med en arm opp nord til delstatsgrensen mot Virginia. Det har 72% hvite og 21% svarte velgere. Landbruksinvestor og skytebaneeier Ted Budd (f.1971) ble valgt første gang i 2016 og tok 68% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: 1. januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et guvernør- eller viseguvernørverv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på andre verv.
Roy Cooper

Guvernør: Roy Cooper (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Jurist og justisminister Roy Cooper (f.1957) erobret embetet i 2016 og tok 51,5% i 2020. Han kan ikke stille igjen.

Valg­nytt for setet.

Mark Robinson

Vise­gu­vernør: Mark Robinson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mark Robinson

Oppdatert 01.01.21:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Republikanerne beholdt embetet i 2020 med fabrikkarbeider, veteran og våpenaktivist Mark Robinson (f.1968), som tok 52%.

Valg­nytt for setet.

Elaine Marshall

Admi­ni­stra­sjon: Elaine Mar­shall (D)

Demokratisk kandidat: Elaine Mar­shall
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Jurist og delstatssenator Elaine Mar­shall (f.1945) ble valgt første gang i 1996. Hun tok 51% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Dale Folwell

Finans: Dale Folwell (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDale Folwell

Oppdatert 26.11.20:
Regnskapsfører og delstatsrepresentant Dale Folwell (f.1958) ble valgt første gang i 2016, og tok 53% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Beth Wood

Revisor: Beth Wood (D)

Demokratisk kandidat: Beth Wood
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Revisor Beth Wood (f.1954) ble valgt første gang i 2008, og ble gjenvalgt i 2020 med 51%.

Valg­nytt for setet.

Josh Stein

Justis: Josh Stein (D)

Demokratisk kandidatJosh Stein
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Demokratene holdt embetet i 2016 med jurist og delstatssenator Josh Stein (f.1966), som tok såvidt over 50% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Catherine Truitt

Skole: Catherine Truitt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Catherine Truitt

Oppdatert 01.01.21:
Republikanerne holdt vervet i 2020 med universitetskansler og lærer Catherine Truitt (f.1970), som tok 51%.

Valg­nytt for setet.

Steve Troxler

Land­bruk: Steve Troxler (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve Troxler

Oppdatert 26.11.20:
Bonde Steve Troxler (f.1952) ble valgt første gang i 2004 og tok 54% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Josh Dobson

Arbeid: Josh Dobson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Josh Dobson

Oppdatert 01.01.21:
Republikanerne holdt embetet i 2020 med historielærer, budsjettanalytiker og delstatsrepresentant Josh Dobson (f.1981), som tok 51%.

Valg­nytt for setet.

Mike Causey

For­sik­ring: Mike Causey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Causey

Oppdatert 26.11.20:
Forsikringsselskapseier Mike Causey (f.1950) erobret embetet i 2016, på andre forsøk. Han tok 52% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 50 (22D / 28R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 120 (51D / 69R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.