NORTH DAKOTA

"The Peace Garden State"

North Dakota (R+16) er en typisk nordisk delstat, med en meget stor andel nordeuropeere, herunder skandinaver. Den er den eneste staten i USA som fortsatt holder seg med en delstatseid bank og en delstatseid mølle. North Dakota er 91% hvit.

Trykk her for mer valgstoff om North Dakota.

Valg­menn: 3. North Dakota er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg og Trump vant 64-28 her i 2016 og 65-32 i 2020.

  • Innbyggere: 756,927 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 15. april, 2022.
  • Primærvalg: 14. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Kevin Cramer

Senator klasse 1: Kevin Cramer (R)
Komiteer: Bank, Budsjett, Forsvar, Miljø, Veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Cramer

Oppdatert 15.12.20:
Kongressmann og tidligere tjenestekommissær Kevin Cramer (f.1961) tok setet fra en demokrat med 55% i 2018. Han hadde flere toppstillinger i delstatsadministrasjonen og var bla. delstatspartileder før han ble folkevalgt.

Valg­nytt for setet.

John Hoeven

Senator klasse 3: John Hoeven (R)
Komiteer: Bevilgning, Energi, Indianer (Leder), Landbruk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Hoeven

Oppdatert 20.10.19:
Forretningsmann og guvernør John Hoeven (f.1957) ble første gang valgt i 2010 og tok 78% i 2016. Før han ble guvernør var Hoeven direktør for den før nevnte delstatseide banken.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner. De fleste nominasjoner avgjøres på partienes delstatskonventer i april, så det er sjelden det blir noe primærvalg i juni.

Kelly Armstrong

Distrikt 1
Representant: Kelly Armstrong (R)
Komiteer: Justis, Kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kelly Armstrong

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (Clinton 28 – Trump 64 / Biden 32 – Trump 65) dekker hele delstaten North Dakota. Advokat og delstatssenator Kelly Armstrong (f.1976) holdt setet for republikanerne i 2018 og tok 69% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: 15. desember.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Doug Burgum

Guvernør: Doug Burgum (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDoug Burgum

Oppdatert 26.11.20:
Republikanerne holdt vervet i 2016 med forretningsmann og milliardær Doug Burgum (f.1956), som tok 66% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Brent Sanford

Vise­gu­vernør: Brent Sanford (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brent Sanford

Oppdatert 06.11.20:
Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Burgum valgte borgermester Brent Sanford (f.1971) som sin viseguvernør i 2016.

Valg­nytt for setet.

Al Jaeger

Admi­ni­stra­sjon: Al Jaeger (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Al Jaeger

Oppdatert 06.11.20:
Forretningsmann og lærer Al Jaeger (f.1943) ble første gang valgt i 1992. I 2018 ble han beseiret på delstatskonventet av forretningsmann Will Gardner, som imidlertid trakk seg etter anklager om kikkeratferd. Jaeger stilte i stedet som uavhengig, med republikansk støtte, og ble valgt med 47%.

Valg­nytt for setet.

Thomas Beadle

Finans: Thomas Beadle (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Thomas Beadle

Oppdatert 15.12.20:
Republikanerne holdt embetet i 2020 med eiendomsmegler og delstatsrepresentant Thomas Beadle (f.1987), som tok 66%.

Valg­nytt for setet.

Josh Gallion
Josh Gallion

Revisor: Josh Gallion (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Josh Gallion

Oppdatert 26.11.20:
Republikanerne holdt vervet i 2016 med veteran og forretningsmann Josh Gallion (f.1979). Han tok 68% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Wayne Stenehjem

Justis: Wayne Stene­hjem (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatWayne Stenehjem

Oppdatert 20.10.19:
Delstatssenator og jurist Wayne Stene­hjem (f.1953) ble valgt første gang i 2000 og tok 68% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Kirsten Baesler

Skole: Kir­sten Baesler (R)

Republikansk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kir­sten Baesler

Oppdatert 26.11.20:
Formelt er dette vervet partiløst. Tidligere skolebibliotekar og assisterende rektor Kir­sten Baesler (f.1969) ble valgt første gang i 2012 og tok 59% mot en annen republikaner i 2020.

Valg­nytt for setet.

Jon Godfread
Jon Godfread

For­sik­ring: Jon Godfread (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJon Godfread

Oppdatert 26.11.20:
Republikanerne holdt vervet i 2016 med jurist og lobbyist Jon Godfread (f.1982), som ikke hadde noen motstandere i 2020.

Valg­nytt for setet.

Doug Goehring

Land­bruk: Doug Goehring (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Doug Goehring

Oppdatert 20.10.19:
Bonde og laboratorietekniker Doug Goehring ble oppnevnt til vervet i 2009, valgt første gang i 2010 og tok 68% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Ryan Rauschenberger

Skatt: Ryan Rauschenberger (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRyan Rauschenberger

Oppdatert 20.10.19:
Revisor og assisterende skattekommissær Ryan Rauschenberger (f.1982) ble oppnevnt til vervet i januar 2014 og tok 59% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Julie Fedorchak

Tjenestekommissær 1: Julie Fedorchak (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Julie Fedorchak

Oppdatert 21.03.19:
Forretningskvinne Julie Fedorchak (f.1968) ble oppnevnt til vervet i 2014 og tok 69% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Randy Christmann

Tje­neste­kom­mi­ssær 2: Randy Chris­t­mann (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Randy Chris­t­mann

Oppdatert 20.10.19:
Forretningsmann og delstatssenator Randy Chris­t­mann (f.1960) ble valgt første gang i 2012 og tok 62% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Brian Kroshus

Tje­neste­kom­mi­ssær 3: Brian Kroshus (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brian Kroshus

Oppdatert 26.11.20:
Forretningsmann Brian Kroshus ble utnevnt til vervet i 2017 og tok 68% i 2020.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 47 (7D / 40R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/24.
  • Delstatshuset: 94 (14D / 80R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/24.