NEW JERSEY

"The Garden State"

New Jersey (D+7) er en av de første 13 statene. Den er en tidligere vippestat som har gått klart til venstre de siste årene. Et særlig trekk er at flesteparten av velgere som erklærer seg usikre på målinger går tungt til demokratene på valgdagen. Pr. 2010 er velgermassen 62% hvite, 12% svarte, 16% latinske og 8% asiatiske.

Trykk her for mer valgstoff om New Jersey.

Valg­menn: 14 valg­menn. New Jersey anses som en solid demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg og Clinton slo Trump 55-41 i 2016.

  • Innbyggere: 8,958,013 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 2. april, 2018.
  • Primærvalg: 5. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Bob Menendez

Senator klasse 1: Bob Menendez (D)
Komiteer: Utenriks, bank, finans.

Demokratisk kandidat: Bob Menendez
Republikansk kandidat: Bob Hugin

Vur­de­ring 06.06.18: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Jurist Bob Menendez (f.1954) satt i delstatsforsamlingen og 12 år i Huset før han ble oppnevnt til senator i 2006. Han tok knappe 59% i 2012. Menendez har vært tiltalt for korrupsjon og er ikke så trygg som delstatens politiske farge skulle tilsi. For republikanerne stiller veteran og tidligere farmasidirektør Bob Hugin.

Valg­nytt for setet.

Cory Booker

Senator klasse 2: Cory Booker (D)
Komiteer: Handel, miljø, utenriks, småbedrift.

Demokratisk kandidatCory Booker
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist og bor­ger­mester Cory Booker vant et suppleringsvalg i 2013. Han vant en ordinær seksårsperiode i 2014 med knappe 56% av stemmene.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tanter (12): 7 demokrater og 5 republikanere.

Donald Norcross

Distrikt 1
RepresentantDonald Norcross (D)
Komiteer: Forsvar, budsjett.

Demokratisk kandidatDonald Norcross
Republikansk kandidatPaul Dilks

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+13) i 2018. Distriktet ligger i den sørvestlige del av staten og omfatter forsteder til Philadelphia. Det har 69% hvite, 15% svarte og 10% latinske velgere. Delstatssenator og fagforeningsaktivist Donald Norcross (f.1958) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2014 og tok 60% i 2016. For republikanerne stiller bankmann og tidligere radiovert Paul Dilks.

Valg­nytt for setet.

Frank LoBiondo

Distrikt 2
Representant: Frank LoBiondo (R)
Komiteer: Forsvar, transport, etterretning.

Demokratisk kandidat: Jeff Van Drew
Republikansk kandidat: Seth Grossman

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demokratisk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter hele den sørlige delen av staten inkludert Atlantic City. Det har 71% hvite og 12% hver av svarte og latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Frank LoBiondo (f.1946) har representert området siden 1995. Han tok 59% i 2016, men stiller ikke igjen i 2018. For republikanerne stiller advokat og tidligere fylkesråd i Atlantic County Seth Grossman. For demokratene stiller delstatssenator Jeff Van Drew.

Valg­nytt for setet.

NJ03 Tom MacArthur
Tom MacArthur

Distrikt 3
Representant: Tom MacArthur (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidatAndy Kim
Republikansk kandidatTom MacArthur

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter sørlige sentrale strøk, fra kysten til delstatsgrensen mot Pennsylvania. Det har 80% hvite og 10% svarte velgere. Forretningsmann og tidligere borgermester Tom MacArthur (f.1960) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 60% i 2016. For demokratene stiller tidligere diplomat Andy Kim.

Valg­nytt for setet.

Christopher Smith. (Foto: Kongressen)
Christopher Smith

Distrikt 4
Representant: Christopher Smith (R)
Komiteer: Utenriks.

Demokratisk kandidat: Josh Welle
Republikansk kandidat: Chris­topher Smith

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+8) i 2018. Distriktet omfatter sentrale strøk inkludert deler av delstatshovedstaden Trenton. Det har 81% hvite og 9% latinske velgere. Forretningsmann Christopher Smith (f.1953) ble første gang valgt i 1980 og tok 64% i 2016. For demokratene stiller softvaredirektør Josh Welle.

Valg­nytt for setet.

Josh Gottheimer

Distrikt 5
Representant: Josh Gottheimer (D)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidatJosh Gottheimer
Republikansk kandidat: John McCann

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demokratisk (R+3) i 2018. Distriktet ligger helt nord i staten og dekker grenseområdet mot Pennsylvania i vest og New York i øst. Det har 75% hvite, 10% latinske og 9% asiatiske velgere. Advokat Josh Gottheimer (f.1975), en tidligere taleskriver for Bill Clinton, erobret setet fra en republikaner med 51% i 2016. For republikanerne stiller advokat og tidligere bystyremedlem John McCann.

Valg­nytt for setet.

Frank Pallone. (Foto: Kongressen)
Frank Pallone

Distrikt 6
Representant: Frank Pallone Jr (D)
Komiteer: Energi og handel (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Frank Pal­lone Jr
Republikansk kandidatRich Pezzullo

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet omfatter de østlige deler av staten opp mot grensen til New York. Det har 55% hvite, 9% svarte, 18% latinske og 17% asiatiske velgere. Jurist og delstatssenator Frank Pallone (f.1951) har representert området siden han vant et suppleringsvalg i 1988 og tok 63% i 2016. For republikanerne stiller forretningsmann og veteran Rich Pezzullo.

Valg­nytt for setet.

Leonard Lance

Distrikt 7
Representant: Leonard Lance (R)
Komiteer: Energi og handel, etikk.

Demokratisk kandidat: Tom Malinowski
Republikansk kandidat: Leo­nard Lance

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt repub­li­kansk (R+3) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av staten med en tarm ut mot New York. Det har 77% hvite og 10% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Leonard Lance (f.1952) har representert overlappende områder siden 2008 og tok 54% i 2016. For demokratene stiller tidligere assisterende utenriksminister Tom Malinowski.

Valg­nytt for setet.

Albio Sires

Distrikt 8
Representant: Albio Sires (D)
Komiteer: Utenriks, transport.

Demokratisk kandidat: Albio Sires
Republikansk kandidat: John Muniz

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+27) i 2018. Distriktet omfatter deler av Newark og urbane områder langs kyststripen mot grensen til New York. Det har 30% hvite og 50% latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Albio Sires (f.1951) ble valgt i et suppleringsvalg i 2006 og tok 77% i 2016. For republikanerne stiller John Muniz.

Valg­nytt for setet.

Bill Pascrell Jr

Distrikt 9
Representant: Bill Pascrell Jr (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Bill Pascrell Jr
Republikansk kandidat: Eric Fisher

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2019. Distriktet omfatter det urbane området nord for distrikt 8 og har 45% hvite, 10% svarte, 31% latinske og 12% asiatiske velgere. Lærer og delstatsrepresentant Bill Pascrell (f.1937) har representert distriktet siden 1997 og tok 70% i 2016. Republikanerne stiller med forretningsmann Eric Fisher.

Valg­nytt for setet.

NJ10 Donald Payne Jr
Donald Payne Jr

Distrikt 10
Representant: Donald Payne Jr (D)
Komiteer: Sikkerhet, transport.

Demokratisk kandidat: Donald Payne Jr
Republikansk kandidatAgha Khan

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+36) i 2018. Distriktet inkluderer mesteparten av Newark og omkringliggende områder. Det har 24% hvite, 50% svarte og 17% latinske velgere. Bystyremedlem og fylkesråd Donald Payne (f.1958) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg etter sin avdøde far i 2012. Han tok 86% i 2016. For republikanerne stiller eiendomsutvikler Agha Khan.

Valg­nytt for setet.

Rod Frelinghuysen

Distrikt 11
Representant: Rod Frelinghuysen (R)
Komiteer: Bevilgning (Leder).

Demokratisk kandidat: Mikie Sherrill
Republikansk kandidat: Jay Webber

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demokratisk (R+3) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige, sentrale deler av staten og har 79% hvite velgere. Fylkesråd og delstatsrepresentant Rod Frelinghuysen (f.1946) har representert området siden 1995. Han tok 58% i 2016, men tar ikke gjenvalg. Republikanerne stiller med advokat, delstatsrepresentant og tidligere delstatspartiformann Jay Webber. For demokratene stiller advokat Mikie Sherrill.

Valg­nytt for setet.

Bonnie Watson-Coleman

Distrikt 12
Representant: Bonnie Watson-Coleman (D)
Komiteer: Kontroll, sikkerhet.

Demokratisk kandidatBonnie Watson-Coleman
Republikansk kandidatDaryl Knipnis

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2018. Distriktet inneholder sentrale deler av staten i området nordøst for delstatshovedstaden Trenton. Det har 54% hvite, 17% svarte og 14% hver av latinske og asiatiske velgere. Delstatsrepresentant Bonnie Watson-Coleman (f.1945) har hatt en rekke jobber og verv i New Jersey, Hun holdt setet for demokratene i 2014 og tok 63% i 2016. For republikanerne stiller advokat Daryl Knipnis.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Phil Murphy

Guvernør: Phil Murphy (D)

Demokratisk kandidatPhil Murphy
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.01.18: Trygt demokratisk i 2021. Demokratene erobret vervet med den søkkrike aksjemegleren og tidligere ambassadøren til Tyskland, Phil Murphy (f.1957).

Valg­nytt for setet.

Sheila Oliver

Vise­gu­vernør: Sheila Oliver (D)

Demokratisk kandidat: Sheila Oliver
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.01.18: Trygt demokratisk i 2017. Vise­gu­ver­nøren plukkes ut av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende.  Delstatsrepresentant og tidligere fylkesråd Sheila Oliver (f.1952) var Murphys valg.

Valg­nytt for setet.

  • Deltatssenatet: 40 (25 D / 15 R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. På valg i 2021.
  • Delstatshuset: 80 (54 D / 26 R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2019.