NEBRASKA

"The Cornhusker State"

Nebraska er en ganske konservativ stat, og det eneste tilnærmet demokratiske strøket er storbyen Omaha. Nebraska og Maine er de to eneste delstatene som for­deler valg­manns­stemmer basert på kongressdistrikt. Delstaten har 85% hvite, 4% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Nebraska.

Valg­menn: 5. Nebraska er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg, men Obama vant fak­tisk det 2. kon­gress­dis­triktet og tok en valg­manns­stemme der i 2008, og Biden likeså i 2020. Trump slo Clinton 60-34 i 2016 og Biden 59-39 i 2020.

  • Innbyggere: 1,896,190 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2022.
  • Primærvalg: 10. mai, 2022.

SENATET

Senatorer: 2 repub­li­ka­nere.

Deb Fischer

Senator klasse 1: Deb Fischer (R)
Komiteer: Forsvar, Handel, Landbruk, Regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Deb Fischer

Oppdatert 20.10.19:
Bonde og delstatssenator Deb Fischer (f.1951) tok nominasjonen i 2012 noe overraskende, da de to favorittene nøytraliserte hverandre. Hun ble gjenvalgt i 2018 med 58%.

Valg­nytt for setet.

Ben Sasse

Senator klasse 2: Ben Sasse (R)
Komiteer: Bank, Etterretning, Justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBen Sasse

Oppdatert 27.11.20:
Forretningsmann, politisk rådgiver og universitetspresident Ben Sasse (f.1972) ble valgt første gang i 2014, og tok 67% i 2020.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (3): Alle republikanere.

Jeff Fortenberry

Distrikt 1
Representant: Jeff Fortenberry (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeff For­ten­berry

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (Clinton 36 – Trump 58 / Biden 41 – Trump 56) omfatter den østlige delen av delstaten, untatt Omaha, som det omringer og inkluderer delstatshovedstaden Lincoln. Det har 88% hvite velgere. Økonom og bystyremedlem Jeff Fortenberry (f.1960) ble valgt første gang i 2004 og tok 60% i 2020.

Valg­nytt for setet.

Don Bacon

Distrikt 2
Representant: Don Bacon (R)
Komiteer: Landbruk, Forsvar.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDon Bacon

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (Clinton 46 – Trump 48 / Biden 52 – Trump 46) inkluderer Omaha og de fleste forsteder og har 78% hvite, 9% svarte og 6% latinske velgere. Republikanerne gjenerobret setet i 2016 med tidligere brigadergeneral i flyvåpenet, Don Bacon (f.1963), som tok 51% i 2020.

Valg­nytt for setet.

NE03 Adrian Smith
Adrian Smith

Distrikt 3
Representant: Adrian Smith (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Adrian Smith

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (Clinton 20 – Trump 75 / Biden 22 – Trump 76) omfatter hele resten av Nebraska og er ett av USAs største. Det har 90% hvite velgere. Forretningsmann og delstatssenator Adrian Smith (f.1970) ble valgt første gang i 2006 og tok 79% i 2020.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første torsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernør-, viseguvernør- og finansministervervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Pete Ricketts

Guvernør: Pete Ricketts (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Forretningsmann Pete Ricketts (f.1964) tapte et senatsvalg i 2006, men gjorde comeback ved å holde staten for republikanerne i 2014 og ta 59% i 2018. Han kan ikke stille på ny.

Valg­nytt for setet.

Mike Foley

Vise­gu­vernør: Mike Foley (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Forretningsmann og delstatssenator Mike Foley (f.1954) var delstatsrevisor fra 2007-15 og tapende guvernørkandidat i 2014.

Valg­nytt for setet.

Bob Evnen

Admi­ni­stra­sjon: Bob Evnen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bob Evnen

Oppdatert 20.10.19:
Jurist og tidligere skolestyremedlem Bob Evnen (f.1952) ble valgt første gang i 2018 med 61%.

Valg­nytt for setet.

John Murante

Finans­: Don Sten­berg (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Murante

Oppdatert 20.10.19:
Restauranteier og delstatssenator John Murante (f.1982) holdt embetet republikansk i 2018 uten motstand.

Valg­nytt for setet.

Charlie Janssen

Revisor: Charlie Janssen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatCharlie Janssen

Oppdatert 20.10.19:
Delstatssenator, veteran og forretningsmann Charlie Janssen (f.1971) ble valgt første gang i 2014 og holdt embetet med knappe 58% i 2018.

Valg­nytt for setet.

Doug Peterson

Jus­tis­: Doug Peterson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDoug Peterson

Oppdatert 20.10.19:
Advokat Doug Peterson (f.1959) ble valgt første gang i 2014 og hadde ingen motstand i 2018.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 49 (17D/ 32R). Valg­pe­riode 4 år. Halvparten på valg i 2022/24. For­melt er Senatet parti­løst, men i rea­li­teten har nesten alle med­lemmer en parti­po­li­tisk til­knyt­ning. Nebraska er den eneste del­staten med bare ett kammer.