NEBRASKA

"The Cornhusker State"

Nebraska (R+14) er en ganske konservativ stat, og det eneste tilnærmet demokratiske strøket er storbyen Omaha. Nebraska og Maine er to eneste delstater som for­deler valg­manns­stemmer basert på kongressdistrikt. Delstaten har 85% hvite, 4% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Nebraska.

Valg­menn: 5. Nebraska er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg, men Obama vant fak­tisk det 2. kon­gress­dis­triktet og tok en valg­manns­stemme der i 2008. Trump slo Clinton 59-34 i 2016.

  • Innbyggere: 1,896,190 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2018.
  • Primærvalg: 15. mai, 2018.

SENATET

Senatorer: 2 repub­li­ka­nere.

Deb Fischer

Senator klasse 1: Deb Fischer (R)
Komiteer: Forsvar, handel, miljø, regel.

Demokratisk kandidat: Jane Raybould
Republikansk kandidat: Deb Fischer

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Bonde og delstatssenator Deb Fischer (f.1951) tok nominasjonen i 2012 noe overraskende, da de to favorittene nøytraliserte hverandre. Hun slo ut tidligere guvernør og senator Bob Kerrey med nesten 58% i november. For demokratene stiller forretningskvinne og bystyremedlem Jane Raybould.

Valg­nytt for setet.

Ben Sasse. (Foto: Kongressen)
Ben Sasse

Senator klasse 2: Ben Sasse (R)
Komiteer: Forsvar, bank, justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBen Sasse

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann, politisk rådgiver og universitetspresident Ben Sasse (f.1972) tok en knusende seier i 2014, med 64% av stemmene. Han var en av de ledende anti-Trumprepublikanerne i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (3): Alle republikanere.

Jeff Fortenberry

Distrikt 1
Representant: Jeff Fortenberry (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Jessica McClure
Republikansk kandidat: Jeff For­ten­berry

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet omfatter den østlige delen av delstaten, untatt Omaha, som det omringer og delstatshovedstaden Lincoln. Det har 88% hvite velgere. Økonom og bystyremedlem Jeff Fortenberry (f.1960) ble valgt første gang i 2004 og tok 70% i 2016. For demokratene stiller advokat og kjemiker Jessica McClure.

Valg­nytt for setet.

Don Bacon

Distrikt 2
Representant: Don Bacon (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, småbedrift.

Demokratisk kandidat: Kara Eastman
Republikansk kandidatDon Bacon

Vur­de­ring 16.05.18: Svakt republikansk (R+4) i 2018. Distriktet inkluderer Omaha og de fleste forsteder og har 78% hvite, 9% svarte og 6% latinske velgere. Republikanerne gjenerobret setet med tidligere brigadergeneral i flyvåpenet, Don Bacon (f.1963), som tok 49% i 2016. For demokratene stiller sosialarbeider og non-profittdirektør Kara Eastman.

Valg­nytt for setet.

NE03 Adrian Smith
Adrian Smith

Distrikt 3
Representant: Adrian Smith (R)
Komiteer: Finans, administrasjon.

Demokratisk kandidatPaul Theobald
Republikansk kandidat: Adrian Smith

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+27) i 2018. Distriktet omfatter hele resten av Nebraska og er ett av USAs største. Det har 90% hvite velgere. Forretningsmann og delstatssenator Adrian Smith (f.1970) ble første gang valgt til Huset i 2006 og hadde ingen motstandere i 2016. For demokratene stiller bonde og tidligere dekan Paul Theobald.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første torsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernør-, viseguvernør- og finansministervervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Pete Ricketts

Guvernør: Pete Ricketts (R)

Demokratisk kandidat: Bob Krist
Republikansk kandidatPete Ricketts

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Pete Ricketts (f.1964) tapte et senatsvalg i 2006, men gjorde comeback ved å holde staten for republikanerne med 57% i 2014. For demokratene stiller veteran, delstatssenator og tidligere republikaner Bob Krist.

Valg­nytt for setet.

Mike Foley

Vise­gu­vernør: Mike Foley (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Foley

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Forretningsmann og delstatssenator Mike Foley (f.1954) var delstatsrevisor fra 2007-15 og tapende guvernørkandidat i 2014. For demokratene stiller delstatssenator Lynne Walz.

Valg­nytt for setet.

John Gale

Admi­ni­stra­sjon: John Gale (R)

Demokratisk kandidatSpencer Danner
Republikansk kandidat: Bob Evnen

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist John Gale (f.1940) ble oppnevnt i 2000 og første gang valgt i 2002. Han tok 75% i 2014, men tar ikke gjenvalg. For republikanerne stiller advokat og tidligere skolestyremedlem Bob Evnen. For demokratene stiller prosjektkonsulent Spencer Danner.

Valg­nytt for setet.

Don Stenberg

Finans­: Don Sten­berg (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: John Murante

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist Don Sten­berg (f.1948) var justisminister 1991-2003 og prøvde fire ganger å bli valgt til Senatet, uten hell. Han ble valgt til finansminister i 2010 og tok 68% i 2014. Han kan ikke stille på ny. For republikanerne stiller restauranteier og delstatssenator John Murante.

Valg­nytt for setet.

Charlie Janssen

Revisor: Charlie Janssen (R)

Demokratisk kandidatJane Skinner
Republikansk kandidatCharlie Janssen

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Delstatssenator, veteran og forretningsmann Charlie Janssen (f.1971) holdt embetet med 59% i 2014. For demokratene stiller bibliotekar Jane Skinner.

Valg­nytt for setet.

Doug Peterson. (Foto: State of NE)
Doug Peterson

Jus­tis­: Doug Peterson (R)

Demokratisk kandidat: Van Argyrakis
Republikansk kandidatDoug Peterson

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat Doug Peterson (f.1959) holdt embetet med 59% i 2014. For demokratene stiller advokat Van Argyrakis.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 49 (15D/ 32R / 2U). Valg­pe­riode 4 år. Halvparten på valg i 2018/20. For­melt er Senatet parti­løst, men i rea­li­teten har nesten alle med­lemmer en parti­po­li­tisk til­knyt­ning. Nebraska er den eneste del­staten med bare ett kammer.