MONTANA

"The Treasure State"

Montana er en moderat konservativ stat, der begge partier i høyeste grad kappes om vervene, men der republikanerne har et grep om presidentvalgene. 90% av velgerne er hvite og 5% er indianere.

Trykk her for mer valgstoff om Montana.

Valg­menn: 3. Mon­tana anses som en repub­li­kansk stat i pre­si­dent­valg. Trump vant 56-36 her i 2016 og 57-41 i 2020.

  • Innbyggere: 1,032,949 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 14. mars, 2022.
  • Primærvalg: 7. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 1 demokrat, 1 republikaner.

Jon Tester

Senator klasse 1: Jon Tester (D)
Komiteer: Indianer, Bevilgning, Bank, Handel, Veteran (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Jon Tester
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Lærer, bonde og delstatssenator Jon Tester (f.1956) slo ut en sittende republikaner med knapp margin i sitt første senatsvalg i 2006 og tok 50% i 2018.

Valgnytt for setet.

Steve Daines

Senator klasse 2: Steve Daines (D)
Komiteer: Bevilgning, Energi, Finans, Indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Daines

Oppdatert 27.11.20:
Forretningsmann Steve Daines (f.1962) satt en periode i Huset, før han vant senatsvalget for republikanerne i 2014. Han tok 55% i 2020.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (1): 1 republikaner.

Matt Rosendale

Distrikt 1
Representant: Matt Rosendale (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Matt Rosendale

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 36 – Trump 57 / Biden 41 – Trump 57) omfatter hele delstaten Montana. Republikanerne holdt setet med forretningsmann og forsikringskommisjonær Matt Rosendale (f.1960), som tok 56% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: I en hvilken som helst 16-årsperiode kan man bare inneha et gitt verv i åtte år.
Greg Gianforte (R)

Guvernør: Greg Gianforte (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Greg Gianforte

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne erobret embetet med forretningsmann og kongressmann Greg Gianforte (f.1961), som tok 54,5% i 2020.

Valgnytt for setet.

Kristen Juras

Vise­gu­vernør: Kristen Juras (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kristen Juras

Oppdatert 03.01.21:
Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Bullock oppnevnte tidligere administrasjonsminister Mike Cooney (f.1954) til vervet i 2015 og stilte med ham som viseguvernørkandidat i 2016. Gianforte valgte advokat Kristen Juras.

Valgnytt for setet.

Christi Jacobsen

Admi­ni­stra­sjon: Christi Jacobson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Christi Jacobsen

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne holdt embetet med assisterende administrasjonsminister Christi Jacobsen, som tok 60% i 2020.

Valgnytt for setet.

Troy Downing

Forsikringskommisjonær: Troy Downing (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Troy Downing

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne holdt embetet med forretningsmann Troy Downing, som tok 55% i 2020.

Valgnytt for setet.

Austin Knudsen

Jus­tis­: Austin Knudsen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Austin Knudsen

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne holdt embetet med fylkesadvokat og tidligere Speaker i delstatshuset, Austin Knudsen, som tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

Elsie Arntzen
Elsie Arntzen

Skole­: Elsie Arntzen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatElsie Arntzen

Oppdatert 27.11.20:
Lærer og delstatssenator Elsie Arntzen (f.1956) erobret embetet for republikanere i 2016 og tok 52% i 2020.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 50 (19D / 31R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/2024.
  • Delstatshuset: 100 (33D /67R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.