MISSOURI

"The Show Me State"

Missouri har gått klart mot høyre det siste tiåret. Delstaten har svært mange innbyggere av tysk avstamning. Pr. 2010 er velgermassen 83% hvit og 11% svart.

Klikk her for mer valgstoff fra Missouri.

Valg­menn: 10. Missouri er klart republikansk i presidentvalg. Trump vant 57-38 i 2016 og 57-41 i 2020.

  • Innbyggere: 6,083,672 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 29. mars 2022.
  • Primærvalg: 2. august 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Josh Hawley

Senator klasse 1: Josh Hawley (R)
Komiteer: Forsvar, Justis, Sikkerhet, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Josh Hawley

Oppdatert 20.10.19:
Republikanerne erobret embetet med justisminister Josh Hawley (f.1979) som tok 51% i 2018.

Valgnytt for setet.

Roy Blunt

Senator klasse 3: Roy Blunt (R)
Komiteer: Regel (leder), Bevilgning, Handel, Etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRoy Blunt

Oppdatert 20.10.19:
Historielærer og universitetspresident Roy Blunt (f.1950) var tidligere sjefsinnpisker i Huset, hvor han var medlem fra 1997 til 2011. Han ble valgt til Senatet i 2010 med 54%, men tok bare 49% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (8): 2 demokrater og 6 republikanere.

Cori Bush

Distrikt 1
Representant: Cori Bush (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: Cori Bush
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (D+29) omfatter mye av St Louis med nordlige forsteder og har 47% hvite og 46% svarte velgere. Sykepleier og aktivist Cori Bush (f.1976) beseiret den sittende representanten i primærvalget i 2020 og tok 79% i november.

Valgnytt for setet.

Ann Wagner (R)

Distrikt 2
Representant: Ann Wagner (R)
Komiteer: Bank, Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatAnn Wagner

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+8) består av forsteder sør og vest for St Louis. Det har 90% hvite velgere. Forretningskvinne og ambassadør Ann Wagner (f.1962) ble valgt første gang i 2012 og tok 52% i 2020.

Valgnytt for setet.

Blaine Luetkemeyer

Distrikt 3
Representant: Blaine Luetkemeyer (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBlaine Luet­ke­meyer

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+18) ligger i de sentrale, østlige deler av staten, vest for St Louis. Det har 93% hvite velgere. Bonde, forretningsmann og delstatsrepresentant Blaine Luetkemeyer (f.1952) ble første gang valgt i 2008, og tok 69% i 2020.

Valgnytt for setet.

Vicky Hartzler

Distrikt 4
Representant: Vicky Hartzler (R)
Komiteer: Forsvar, Landbruk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatVicky Hartzler

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+17) omfatter sentrale, vestlige deler av delstaten og har 90% hvite velgere. Lærer og aktivist Vicky Hartzler (f.1960) slo ut den sittende demokraten i 2010 og tok 68% i 2020.

Valgnytt for setet.

Emanuel Cleaver

Distrikt 5
Representant: Emanuel Cleaver (D)
Komiteer: Bank, Sikkerhet.

Demokratisk kandidatEma­nuel Cleaver
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (D+7) har 69% hvite og 20% svarte velgere. Det omfatter hele Kansas City og Independence, samt området øst for byene. Teolog Emanuel Cleaver (f.1944), som tidligere var borgermester i Kansas City, ble første gang valgt i 2004 og tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

Sam Graves

Distrikt 6
Representant: Sam Graves (R)
Komiteer: Forsvar, Transport (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSam Graves

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+16) omfatter hele den nordlige delen av staten og følger grensen mot Iowa. Det har 91% hvite velgere. Delstatssenator Sam Graves (f.1963) ble første gang valgt i 2000 og tok 67% i 2020.

Valgnytt for setet.

Billy Long

Distrikt 7
Representant: Billy Long (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBilly Long

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+23) ligger i statens sørvestlige hjørne og inkluderer Springfield. Det har 92% hvite velgere. Forretningsmann Billy Long (f.1955) ble valgt første gang i 2010 og tok 69% i 2018.

Valgnytt for setet.

Jason Smith

Distrikt 8
Representant: Jason Smith (R)
Komiteer: Budsjett, Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJason Smith

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+24) dekker statens sørøstlige hjørne og har 93% hvite velgere. Jurist og delstatsrepresentant Jason Smith (f.1980) vant et sup­ple­rings­valg i 2013 og tok 77% i 2018.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Guvernør og finansminister kan kun velges for åtte år i løpet av livet, det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Mike Parson

Guvernør: Mike Parson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Parson

Oppdatert 27.11.20:
Investor og veteran Eric Greitens (f.1974) vant embetet for republikanerne i 2016 med 51%, men gikk av i mai 2018 pga. personlige skandaler. Han ble erstattet av viseguvernør og kvegbonde Mike Parson (f.1955), som tok 57% i 2020.

Valgnytt for setet.

Mike Kehoe

Vise­gu­vernør: Mike Kehoe (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Kehoe

Oppdatert 27.11.20:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Kvegbonde og delstatssenator Mike Parson (f.1955) holdt embetet for republikanerne i 2016, med 53%. Han rykket opp i mai 2018 og utpekte flertallslederen i delstatssenatet Mike Kehoe (f.1962) som sin erstatter. Han tok 58% i 2020.

Valgnytt for setet.

Jay Ashcroft

Admi­ni­stra­sjon: Jay Ashcroft (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJay Ashcroft

Oppdatert 27.11.20:
Advokat Jay Ashcroft (f.1973), som er sønn av tidligere føderale justisminister John Ashcroft, vant embetet for republikanerne i 2016 og tok 61% i 2020.

Valgnytt for setet.

Scott Fitzpatrick

Finans­: Scott Fitzpatrick (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Scott Fitzpatrick

Oppdatert 27.11.20:
Delstatsrepresentant Scott Fitzpatrick (f.1987) ble utnevnt til embetet i 2019. Han tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

Nicole Galloway

Revisor: Nicole Galloway (D)

Demokratisk kandidatNicole Galloway
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 06.11.20:
Dette vervet velges i mellomvalgår. Regnskapsfører og fylkeskasserer Nicole Galloway (f.1982) ble oppnevnt til vervet i 2015. Hun tok 50% i 2018.

Valgnytt for setet.

Eric Schmitt

Jus­tis­: Eric Schmitt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Eric Schmitt

Oppdatert 27.11.20:
Delstatssenator og advokat Eric Schmitt (f.1975) ble valgt til finansminister med 59% i 2016 og deretter utnevnt til justisminister i 2019. Han tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 34 (10D / 24R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/2024.
  • Delstatshuset: 163 (49D / 114R ). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.