MISSISSIPPI

"The Magnolia State"

Mississippi (R+9) er en konservativ sørstat, men det var først i 2011 at republikanerne erobret delstatsforsamlingen. Staten har den høyeste andel svarte i USA, med 35% av velgerne. 61% er hvite.

Trykk her for mer valgstoff om Mississippi.

Valg­menn: 6. Mis­sis­sippi er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg og Trump vant 58 – 40.

  • Innbyggere: 2,992,333 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2018.
  • Primærvalg: Første runde 5. juni; evt. andre runde 26. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Roger Wicker

Senator klasse 1: Roger Wicker (R)
Komiteer: Forsvar, handel, miljø, regel.

Demokratisk kandidat: David Baria
Republikansk kandidat: Roger Wicker

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og veteran Roger Wicker (f.1951) ble oppnevnt i desember 2007, og vant deretter et suppleringsvalg i 2008. Før det satt han i Huset fra 1995. Han tok 57% i 2012. For demokratene stiller advokat og mindretallsleder i delstatshuset, David Baria.

Valgnytt for setet.

Cindy Hyde-Smith

Senator klasse 2: Cindy Hyde Smith (R)
Komiteer: Bevilgning, landbruk, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist Thad Cochran (f.1937) satt tre år i Huset, før han ble valgt til Senatet i 1978. Han tok 60% i 2014, men helseproblemer gjorde at han trakk seg 1. april 2018 og guvernør Phil Bryant oppnevnte bonde, delstatssenator og landbrukskommissær Cindy Hyde Smith (f.1959) til erstatter. Det vil bli holdt suppleringsvalg i november, etter «Louisiana topp to» modell, med påmeldingsfrist 24. april og en valgomgang nr. to den 27. november. For republikanerne stiller så langt advokat og delstatssenator Chris McDaniel. For demokratene stiller advokat og tidligere kongressmann og landbruksminister Mike Espy.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): 1 demokrat og 3 republikanere.

Trent Kelly

Distrikt 1
Representant: Trent Kelly (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, småbedrift.

Demokratisk kandidatRandy Wadkins
Republikansk kandidatTrent Kelly

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet dekker statens nordøstlige hjørne, inkludert byene Oxford og Tupelo. Det har 72% hvite og 25% svarte velgere. Fylkesadvokat og veteran Trent Kelly (f.1966) holdt setet lett for republikanerne i et suppleringsvalg i 2015 og tok 69% i 2016. For demokratene stiller kjemiker og collegeprofessor Randy Wadkins.

Valgnytt for setet.

Bennie Thompson

Distrikt 2
Representant: Bennie Thompson (D)
Komiteer: Sikkerhet (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Bennie Thompson
Republikansk kandidat: INGEN KANDIDAT

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+14) i 2018. Distriktet omfatter statens vestlige deler, langs Missisippielven og inkluderer mesteparten av delstatshovedstaden Jackson. Det har 61% svarte og 36% hvite velgere. Borgermester og fylkesråd Bennie Thompson (f.1948) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 1993. Han tok 67% i 2016.

Valgnytt for setet.

Gregg Harper

Distrikt 3
Representant: Gregg Harper (R)
Komiteer: Energi og handel, administrasjon (Leder).

Demokratisk kandidat: Michael Ted Evans
Republikansk kandidat: Michael Guest

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet omfatter de sentrale strøk av staten og går fra hjørnet mot Louisiana i sørvest til Alabama i nordøst. Det inkluderer de deler av Jackson som ikke ligger i det 2. distriktet. Det har 63% hvite og 32% svarte velgere. Jurist Gregg Harper (f.1956) ble første gang valgt i 2008 og tok 66% i 2016, men tar ikke gjenvalg. På republikansk side stiller distriktsanklager Michael Guest. For demokratene stiller bonde og delstatsrepresentant Michael Ted Evans.

Valgnytt for setet.

Steven Palazzo

Distrikt 4
Representant: Steven Palazzo (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidatJeramey Anderson
Republikansk kandidat: Steven Palazzo

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+21) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige deler av staten, inkludert Hattiesburg og Gulfport. Det har 73% hvite og 21% svarte velgere. Regnskapsfører og delstatsrepresentant Steven Palazzo (f.1970) ble første gang valgt i 2010, da han slo ut en sittende demokrat. Han tok 65% i 2016. For demokratene stiller non-profittdirektør og delstatsrepresentant Jeramey Anderson.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Guvernøren kan bare sitte i det vervet i åtte år i løpet av et liv. Viseguvernøren kan sitte i åtte år, deretter være ute i fire år og så velges i åtte nye år. Det er ingen begrensninger for de andre vervene.
Phil Bryant

Guvernør: Phil Bryant (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatsrepresentant og viseguvernør Phil Bryant (f.1954) fikk gjenvalg i 2015 med 66% av stemmene. Han kan ikke stille igjen. Mississippi er en av fem delstater som holder guvernørvalg i oddetallsår.

Valgnytt for setet.

Tate Reeves

Vise­gu­vernør: Tate Reeves (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tate Reeves

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Viseguvernøren nomineres og velges separat i Mississippi. Forretningsmann Tate Reeves (f.1974) var finansminister i åtte år før han ble viseguvernør. Han fikk gjenvalg i 2015 med 60% av stemmene. Han går trolig for opprykk i 2019.

Valgnytt for setet.

Delbert Hosemann

Admi­ni­stra­sjon: Del­bert Hose­mann (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Del­bert Hose­mann

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Jurist og skatteekspert Del­bert Hose­mann (f.1947) ble først valgt i 2007 og fikk gjenvalg i 2015 med 61%.

Valgnytt for setet.

Lynn Fitch

Finans: Lynn Fitch (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lynn Fitch

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Jurist Lynn Fitch (f.1951) var utnevnt til flere delstatsjobber før hun ble valgt til finansminister i 2011. Hun tok 79% i 2015.

Valgnytt for setet.

Stacey Pick­e­ring. Foto: State of MS)
Stacey Pick­e­ring

Revisor: Stacey Pick­e­ring (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Stacey Pick­e­ring

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Forretningsmann Stacey Pick­e­ring (f.1968) var delstatssenator før han ble valgt til delstatsrevisor i 2007. Han tok 63% i 2015.

Valgnytt for setet.

Jim Hood

Jus­tis­: Jim Hood (D)

Demokratisk kandidat: Jim Hood
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2019. Jurist Jim Hood (f.1962) var distriktsanklager før han ble valgt første gang i 2003. Han vant en fjerde periode i 2015 med 56% av stemmene og er svak favoritt om han stiller til gjenvalg.

Valgnytt for setet.

Andy Gipson

Landbruk og handel: Andy Gipson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Andy Gipson

Vur­de­ring 04.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2019. Bonde Cindy Hyde-Smith ble gjenvalgt i 2015 med 61%, men ble utnevnt til senator i 2018. Hun ble erstattet av advokat og delstatsrepresentant Andy Gipson (f.1976).

Valgnytt for setet.

Mike Chaney

For­sik­ring: Mike Chaney (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Chaney

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Forretningsmann og delstatssenator Mike Chaney (f.1944) ble første gang valgt i 2007. Han hadde ingen motstandere i 2015.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 52 (20D / 32R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2019.
  • Delstatshuset: 122 (48D / 74R). Valgperiode 4 år. På valg i 2019.