MISSISSIPPI

"The Magnolia State"

Mississippi er en konservativ sørstat, men det var først i 2011 at republikanerne erobret delstatsforsamlingen. Staten har den høyeste andel svarte i USA, med 35% av velgerne. 61% er hvite.

Trykk her for mer valgstoff om Mississippi.

Valg­menn: 6. Mis­sis­sippi er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg og Trump vant hhv. 58-40 og 58-41.

  • Innbyggere: 2,992,333 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2022.
  • Primærvalg: Første runde 7. juni; andre runde 28. juni 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Roger Wicker

Senator klasse 1: Roger Wicker (R)
Komiteer: Forsvar, Handel (leder), Miljø, Regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Roger Wicker

Oppdatert 20.10.19:
Jurist og veteran Roger Wicker (f.1951) ble oppnevnt i desember 2007, og vant deretter et suppleringsvalg i 2008. Før det satt han i Huset fra 1995. Han tok drøye 58% i 2018.

Valgnytt for setet.

Cindy Hyde-Smith

Senator klasse 2: Cindy Hyde Smith (R)
Komiteer: Bevilgning, Landbruk, Energi, Regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cindy Hyde Smith

Oppdatert 27.11.20:
Bonde, delstatssenator og landbrukskommisjonær Cindy Hyde Smith (f.1959) ble oppnevnt i 2018 og tok 56% i 2020.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): 1 demokrat og 3 republikanere.

Trent Kelly

Distrikt 1
Representant: Trent Kelly (R)
Komiteer: Forsvar, Landbruk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTrent Kelly

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (Clinton 32 – Trump 65 / Biden 34 – Trump 65) dekker statens nordøstlige hjørne, inkludert byene Oxford og Tupelo. Det har 72% hvite og 25% svarte velgere. Fylkesadvokat og veteran Trent Kelly (f.1966) holdt setet for republikanerne i et suppleringsvalg i 2015 og tok 70% i 2018.

Valgnytt for setet.

Bennie Thompson

Distrikt 2
Representant: Bennie Thompson (D)
Komiteer: Sikkerhet (leder).

Demokratisk kandidat: Bennie Thompson
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (Clinton 64 – Trump 35 / Biden 64 – Trump 35) omfatter statens vestlige deler, langs Missisippielven og inkluderer mesteparten av delstatshovedstaden Jackson. Det har 61% svarte og 36% hvite velgere. Borgermester og fylkesråd Bennie Thompson (f.1948) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 1993. Han tok 64% i 2020.

Valgnytt for setet.

Michael Guest

Distrikt 3
Representant: Michael Guest (R)
Komiteer: Etikk, Sikkerhet, Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Michael Guest

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (Clinton 37 – Trump 61 / Biden 39 – Trump 60) omfatter de sentrale strøk av staten og går fra hjørnet mot Louisiana i sørvest til Alabama i nordøst. Det inkluderer de deler av Jackson som ikke ligger i det 2. distriktet. Det har 63% hvite og 32% svarte velgere. Republikanerne holdt setet i 2018 med distriktsanklager Michael Guest (f.1970) som tok 65% i 2020.

Valgnytt for setet.

Steven Palazzo

Distrikt 4
Representant: Steven Palazzo (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steven Palazzo

Oppdatert 27.03.20:
Distriktet (Clinton 28 – Trump 69 / Biden 30 – Trump 68) omfatter de sørlige deler av staten, inkludert Hattiesburg og Gulfport. Det har 73% hvite og 21% svarte velgere. Regnskapsfører og delstatsrepresentant Steven Palazzo (f.1970) ble første gang valgt i 2010, da han slo ut en sittende demokrat. Han hadde ingen motstandere i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Guvernøren kan bare sitte i det vervet i åtte år i løpet av et liv. Viseguvernøren kan sitte i åtte år, deretter være ute i fire år og så velges i åtte nye år. Det er ingen begrensninger for de andre vervene.
Tate Reeves

Guvernør: Tate Reeves (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tate Reeves

Oppdatert 14.01.20:
Mississippi er en av fem delstater som holder guvernørvalg i oddetallsår. Republikanerne beholdt embetet med forretningsmann, viseguvernør og tidligere finansminister Tate Reeves (f.1974), som tok 52% i 2019.

Valgnytt for setet.

Delbert Hosemann

Vise­gu­vernør: Delbert Hosemann (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Delbert Hosemann

Oppdatert 11.01.20:
Viseguvernøren nomineres og velges separat i Mississippi. Republikanerne beholdt embetet med advokat og administrasjonsminister Delbert Hosemann (f.1947), som tok 60% i 2019.

Valgnytt for setet.

Michael Watson

Admi­ni­stra­sjon: Michael Watson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Michael Watson

Oppdatert 11.01.20:
Republikanerne beholdt vervet med advokat og delstatssenator Michael Watson (f.1977), som tok 59% i 2019.

Valgnytt for setet.

David McRae

Finans: David McRae (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: David McRae

Oppdatert 11.01.20:
Republikanerne beholdt embetet med advokat David McRae, som tok 61% i 2019.

Valgnytt for setet.

Shad White

Revisor: Shad White (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Shad White

Oppdatert 11.01.20:
Advokat og politisk rådgiver Shad White (f.1985) ble oppnevnt til vervet i 2018. Han var uten motkandidater i 2019.

Valgnytt for setet.

Lynn Fitch

Jus­tis­: Lynn Fitch (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lynn Fitch

Oppdatert 11.01.20:
Republikanerne erobret embetet for første gang på ca. 150 år med advokat og finansminister Lynn Fitch (f.1951), som tok 58% i 2019.

Valgnytt for setet.

Andy Gipson

Landbruk og handel: Andy Gipson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Andy Gipson

Oppdatert 11.01.20:
Advokat og delstatsrepresentant Andy Gipson (f.1976) ble oppnevnt til vervet i 2018 og tok 59% i 2019.

Valgnytt for setet.

Mike Chaney

For­sik­ring: Mike Chaney (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Chaney

Oppdatert 11.01.20:
Forretningsmann og delstatssenator Mike Chaney (f.1944) ble første gang valgt i 2007 og tok 62% i 2019.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 52 (16D / 36R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2023.
  • Delstatshuset: 122 (44D / 75R / 3U). Valgperiode 4 år. På valg i 2023.