MINNESOTA

"The North Star State"

Minnesota (D+2) er en moderat stat som ikke desto mindre går til venstre ved nasjonale valg. Minnesota har svært mange nordeuropeere, herunder skandinaver. Som i resten av Midtvesten betyr personlighet og høflighet mye og «Minnesota nice» er et begrep i USA. Delstaten har 86% hvite og rundt 4% hver av svarte, latinske og asiatiske velgere pr. 2010.

Trykk her for mer valgstoff om Minnesota.

Valg­menn: 10. Min­ne­sota har lenge vært ansett som en trygg stat for demo­kra­tene i pre­si­dent­valg, men Clinton vant bare 46-45 i 2016. Biden vant noe klarere; 52-45.

  • Innbyggere: 5,489,594 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 31. mai, 2022.
  • Primærvalg: 9. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

 

Amy Klobuchar

Senator klasse 1: Amy Klo­buchar (D)
Komiteer: Landbruk, Handel, Justis, Regel (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Amy Klo­buchar
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19: Jurist Amy Klo­buchar (f.1960), som tidligere var fylkesadvokat, vant sitt første senatsvalg i 2006 og tok 60% i 2018.

Valgnytt for setet.

Tina Smith

Senator klasse 2: Tina Smith (D)
Komiteer: Landbruk, Bank, Helse, Indianer.

Demokratisk kandidatTina Smith
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20: Viseguvernør Tina Smith (f.1958) ble utnevnt til å erstatte en avgått senator i 2018. Hun tok 49% i 2020.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (8): 4 demokrater og 4 republikanere. Mange av nominasjonene avgjøres på forhånd av de respektive konventene.

Jim Hagedorn

Distrikt 1
Representant: Jim Hagedorn (R)
Komiteer: Landbruk, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Hagedorn

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+1) omfatter hele den sørligste delen av staten, fra Wisconsin i øst til South Dakota i vest og har 91% hvite velgere. Republikanerne erobret setet i 2018 med forretningsmann og partiets kandidat i 2014 & 2016, Jim Hagedorn (f.1962), som tok 48,5% i 2020.

Valgnytt for setet.

Angie Craig

Distrikt 2
Representant: Angie Craig (D)
Komiteer: Landbruk, Småbedrift, Transport.

Demokratisk kandidatAngie Craig
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+2) omfatter sørøstlige deler av staten, inkludert sørlige deler av forstedene til Minneapolis og St Paul. Det har 87% hvite velgere. Forretningskvinne Angie Craig (f.1972) slo ut den sittende republikaneren i 2018 og tok 48% i 2020.

Valgnytt for setet.

Dean Phillips

Distrikt 3
Representant: Dean Phillips (D)
Komiteer: Bank, Etikk, Utenriks.

Demokratisk kandidatDean Phillips
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+2) omfatter et forholdsvis lite område med forsteder vest for Minneapolis og har 84% hvite velgere. Forretningsmann Dean Phillips (f.1969) slo ut den sittende republikaneren i 2018, og tok 56% i 2020.

Valgnytt for setet.

Betty McCollum

Distrikt 4
Representant: Betty McCollum (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Betty McCollum
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (D+11) omfatter hele delstatshovedstaden St Paul og går østover til delstatsgrensen mot Wisconsin. Det har 76% hvite velgere. Lærer, selger og delstatsrepresentant Betty McCollum (f.1954) har representert området siden 2001 og tok 63% i 2020.

Valgnytt for setet.

Ilhan Omar

Distrikt 5
Representant: Ilhan Omar (D)
Komiteer: Budsjett, Utdanning og arbeid, Utenriks.

Demokratisk kandidat: Ilhan Omar
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (D+26) omfatter hele Minneapolis med forsteder og har 71% hvite og 12% svarte velgere. Delstatsrepresentant Ilhan Omar (f.1982) holdt setet for demokratene i 2018 og tok 64% i 2020.

Valgnytt for setet.

Tom Emmer

Distrikt 6
Representant: Tom Emmer (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTom Emmer

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+12) dekker områdene nord og vest for Minneapolis, inkludert St Cloud. Det har 93% hvite velgere. Jurist, delstatsrepresentant og guvernørkandidat i 2010, Tom Emmer (f.1961) ble først valgt i 2014 og tok 66% i 2020.

Valgnytt for setet.

Michelle Fischbach

Distrikt 7
RepresentantMichelle Fischbach (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Michelle Fischbach

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (R+12) omfatter de vestlige delene av Minnesota og er delstatens største. Det har 93% hvite velgere. Den sentrumsorienterte, tidligere delstatsrepresentanten Collin Peterson (f.1944) har representert dette området siden 1991 og tok 52% i 2018. Republikanerne erobret setet i 2020 med advokat og tidligere delstatssenator og viseguvernør Michelle Fischbach (f.1965), som tok 53%.

Valgnytt for setet.

Pete Stauber

Distrikt 8
Representant: Pete Stauber (R)
Komiteer: Småbedrift, Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Pete Stauber

Oppdatert 27.11.20:
Distriktet (R+4) inneholder omtrent den nordøstlige fjerdedel av staten, inkludert byen Duluth. Det har 94% hvite velgere. Politimann og fylkesråd Pete Stauber (f.1966) erobret det åpne setet i 2018 og tok 57% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Tim Walz

Guvernør: Tim Walz (D)

Demokratisk kandidat: Tim Walz
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Kongressmann og lærer Tim Walz (f.1964) holdt embetet for demokratene i 2018 med 54%.

Valgnytt for setet.

Peggy Flanagan

Vise­gu­vernør: Peggy Flanagan (R)

Demokratisk kandidat: Peggy Flanagan
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Waltz valgte delstatsrepresentant Peggy Flanagan (f.1979).

Valgnytt for setet.

Steve Simon. (Foto: State of MN)
Steve Simon

Admi­ni­stra­sjon: Steve Simon (D)

Demokratisk kandidatSteve Simon
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Delstatsrepresentant og jurist Steve Simon (f.1969) hadde flere jobber i justisdepartementet før han ble valgt første gang i 2014. Han tok 52% i 2018.

Valgnytt for setet.

Julie Blaha

Revisor: Julie Blaha (D)

Demokratisk kandidat: Julie Blaha
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Delstatens AFL-CIO sekretær og lærer Julie Blaha holdt vervet for demokratene med 49% i 2018.

Valgnytt for setet.

Keith Ellison

Jus­tis: Keith Ellison (D)

Demokratisk kandidat: Keith Ellison
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.10.19:
Kongressmann og jurist Keith Ellison (f.1963) holdt vervet for demokratene med 49% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 67 (31D / 34R / 2U). Valg­pe­riode 2 og 4 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 134 (70D / 64R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.