MARYLAND

"The Old Line State"

Maryland (D+12) er en av de opprinnelige 13 koloniene. Maryland er en tidligere vippestat som har gått klart til venstre de siste tiårene, men moderate republikanere har fortsatt en sjanse lokalt. Delstaten har 57% hvite, 28% svarte, 7% latinske og 6% asiatiske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Maryland.

Valg­menn: 10. Mary­land er solid demo­kra­tisk i presidentvalg og Clinton vant 60-34 her i 2016, Biden 65-32 i 2020.

  • Innbyggere: 6,006,401 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 13. april, 2022.
  • Primærvalg: 28. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Ben Cardin

Senator klasse 1: Ben Cardin (D)
Komiteer: Utenriks, Småbedrift (mindretallsleder), Finans, Miljø.

Demokratisk kandidat: Ben Cardin
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Jurist Ben Cardin (f.1943) satt ti perioder i huset før han ble valgt til Senatet i 2006. Han tok 65% i 2018.

Valgnytt for setet.

Chris Van Hollen

Senator klasse 3: Chris Van Hollen (D)
Komiteer: Bevilgning, Bank, Budsjett, Miljø.

Demokratisk kandidatChris Van Hollen
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Jurist, delstatssenator og kongressmann Chris Van Hollen (f.1959) holdt setet for demokratene med 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (8): 7 demokrater, 1 republikaner.

Andy Harris

Distrikt 1
Representant: Andy Harris (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Andy Harris

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (R+14) dekker de østlige og nordøstlige deler av staten, inkludert hele Eastern Shore-området langs Chesapeake Bay. Det har 83% hvite og 11% svarte velgere. Lege og delstatssenator Andy Harris (f.1957) har representert området siden 2011 og tok 63% i 2020.

Valgnytt for setet.

Dutch Ruppersberger

Distrikt 2
Representant: Dutch Ruppersberger (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Dutch Rup­pers­berger
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (D+11) dekker nordlige og sentrale strøk, inkludert en liten del av Baltimore. Det har 58% hvite og 30% svarte velgere. Jurist, bystyremedlem og fylkesråd Dutch Ruppersberger (f.1946) ble valgt til Huset første gang i 2002 og tok 68% i 2020.

Valgnytt for setet.

John Sarbanes

Distrikt 3
Representant: John Sarbanes (D)
Komiteer: Energi og handel, Kontroll.

Demokratisk kandidat: John Sar­banes
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (D+13) omfatter sentrale strøk av staten og inkluderer delstatshovedstaden Annapolis og deler av Baltimore. Det har 66% hvite og 19% svarte velgere. Advokat John Sarbanes (f.1962), som er sønn av en tidligere senator, ble valgt første gang i 2006 og tok 70% i 2020.

Valgnytt for setet.

Anthony Brown

Distrikt 4
Representant: Anthony Brown (D)
Komiteer: Forsvar, Etikk, Naturressurs, Transport.

Demokratisk kandidatAnthony Brown
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (D+28) omfatter området mellom Baltimore og Annapolis og strekker seg sørvest til Washington DC. Det har 29% hvite, 54% svarte og 13% latinske velgere. Demokratene holdt setet i 2016 med veteran, tidligere viseguvernør og tapende guvernørkandidat i 2014, Anthony Brown (f.1961). Han tok 80% i 2020.

Valgnytt for setet.

Steny Hoyer

Distrikt 5
Representant: Steny Hoyer (D)
Komiteer: Ingen.

Demokratisk kandidat: Steny Hoyer
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (D+16) omfatter den sørlige delen av Maryland og har 52% hvite og 35% svarte velgere. Den danskættede juristen Steny Hoyer (f.1939) har sittet i Huset siden han vant et suppleringsvalg i 1981 og tok 69% i 2020. Han er demokratenes gruppeleder i Huset.

Valgnytt for setet.

David Trone

Distrikt 6
Representant: David Trone (D)
Komiteer: Utdanning og arbeid, Utenriks.

Demokratisk kandidat: David Trone
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (D+6) omfatter statens nordvestlige strøk, inkludert den lange, tynne tarmen nord for West Virginia. Det har 66% hvite og ca 10% hver av svarte, latinske og asiatiske velgere. Demokratene holdt setet i 2018 med vinforhandler David Trone (f.1955), som tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

Kweisi Mfume

Distrikt 7
Representant: Kweisi Mfume (D)
Komiteer: Kontroll, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: Kweisi Mfume
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 26.11.20:
Distriktet (D+26) omfatter de svarte bydelene i Baltimore, samt strøkene nord og vest for byen. Det har 36% hvite og 53% svarte velgere. Tidligere kongressmann og NAACP-leder Kweisi Mfume (f.1948) vant et suppleringsvalg i april 2020 og 72% i november. Han representerte også setet fra 1987 til 1996.

Valgnytt for setet.

Jamie Raskin

Distrikt 8
Representant: Jamie Raskin (D)
Komiteer: Administrasjon, Kontroll, Justis, Regel.

Demokratisk kandidatJamie Raskin
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (D+14) strekker seg fra de nordlige forstedene av Washington DC opp til delstatsgrensen mot Pennsylvania. Det har 65% hvite og rundt 10% hver av svarte, latinske og asiatiske velgere. Advokat og delstatssenator Jamie Raskin (f.1962) ble valgt første gang i 2016 og tok 68% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje onsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernørvervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de øvrige vervene.
Larry Hogan

Guvernør: Larry Hogan (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Forretningsmann og tidligere delstatskabinettsekretær Larry Hogan (f.1956) vant staten ganske overraskende i 2014 og tok 55% i 2018. Han kan ikke stille på ny.

Valgnytt for setet.

Boyd Rutherford

Vise­gu­vernør: Boyd Rutherford (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Boyd Rutherford

Oppdatert 19.10.19:
Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Hogan valgte forretningsmann og advokat Boyd Rutherford (f.1957).

Valgnytt for setet.

Peter Franchot

Comptroller: Peter Fran­chot (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Advokat og delstatsrepresentant Peter Fran­chot (f.1947) ble første gang valgt i 2006 og tok 72% i 2018. Han sikter mot guvernørvervet i 2022.

Valgnytt for setet.

MD ag Brian Frosh
Brian Frosh

Jus­tis­: Brian Frosh (D)

Demokratisk kandidatBrian Frosh
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Jurist og delstatssenator Brian Frosh (f.1946) ble valgt første gang i 2014 og tok 65% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 47 (32D / 15R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 141 (99D / 42R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2022.