MAINE

"The Pine Tree State"

Maine (D+3) er en moderat stat med mange uavhengige velgere, som ofte gir en signifikant andel stemmer til tredjepartier og uavhengige kandidater. Delstaten hadde 96% hvite velgere i 2010.

Trykk her for mer valgstoff om Maine.

Valg­menn: 4. Maine regnes som en moderat demo­kra­tisk stat i presidentvalg. Maine er en av to stater som fordeler valgmenn etter hvem som vinner i hvert enkelt kongressdistrikt og Trump tok en valgmann her både i 2016 og i 2020, til tross for at han tapte staten hhv. 46 – 43 og 53-44.

  • Innbyggere: 1,329,328 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 15. mars, 2022.
  • Primærvalg: 14. juni, 2022.

SENATET

Senatorer: 1 repub­li­kaner, 1 uavhengig.

Angus King

Senator klasse 1: Angus King (U)
Komiteer: Forsvar, Energi, Regel, Etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Uavhengig kandidat: Angus King
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Den parti­løse juristen, forretningsmannen og tid­li­gere guver­nøren Angus King (f.1944) gjorde kort pro­sess med de to store partiene i 2012 og ble gjenvalgt med 53% i 2018. I Senatet samarbeider han med demokratene.

Valgnytt for setet.

Susan Collins

Senator klasse 2: Susan Collins (R)
Komiteer: Bevilgning, Helse og skole, Etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Susan Collins

Oppdatert 26.11.20:
Statsviter Susan Collins (f.1952) ble første gang valgt i 1996 og tok 50,5% i 2020.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (2): 2 demokrater

Chellie Pingree

Distrikt 1
Representant: Chellie Pingree (D)
Komiteer: Bevilgning, Landbruk.

Demokratisk kandidat: Chellie Pingree
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (Clinton 54 – Trump 39 / Biden 60 – Trump 37) omfatter de sørlige kyststrøk av Maine, inkludert byene Portland og Augusta og har 95% hvite velgere. Forretningskvinne og delstatssenator Chellie Pingree (f.1955) har representert distriktet siden 2009 og tok 60,5% i 2020.

Valgnytt for setet.

Jared Golden

Distrikt 2
Representant: Jared Golden (R)
Komiteer: Forsvar, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: Jared Golden
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (Clinton 41 – Trump 51 / Biden 45 – Trump 52) utgjør ca. 80% av Maine inkludert Bangor, og er det største kongressdistriktet øst for Mississippi. Det har 96% hvite velgere. Veteran og delstatsrepresentant Jared Golden (f.1982) erobret setet fra en republikaner i 2018 og tok 52% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Janet Mills

Guvernør: Janet Mills (D)

Demokratisk kandidat: Janet Mills
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Demokratene erobret dette åpne vervet i 2018 med advokat og justisminister Janet Mills (f.1947), som tok litt under 50%.

Lederen av delstatsssenatet rykker opp dersom guvernøren faller fra.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (22D / 13R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 151 (80D/ 67R / 4U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.