MAINE

"The Pine Tree State"

Maine (D+3) er en moderat stat som har gått til venstre de siste årene. Det er en stat med mange uavhengige velgere, som ofte gir en signifikant andel stemmer til tredjepartier og uavhengige kandidater. Delstaten har 96% hvite velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Maine.

Valg­menn: 4. Maine regnes som en moderat demo­kra­tisk stat i presidentvalg. Maine er en av to stater som fordeler valgmenn etter hvem som vinner i hvert enkelt kongressdistrikt og Trump tok en valgmann her i 2016, til tross for at han tapte staten 46 – 43.

  • Innbyggere: 1,329,328 (2015)
  • Påmeldingsfrist15. mars, 2018.
  • Primærvalg: 12. juni, 2018.

SENATET

Senatorer: 1 repub­li­kaner, 1 uavhengig.

Angus King

Senator klasse 1: Angus King (U)
Komiteer: Forsvar, budsjett, energi, regel, etterretning.

Demokratisk kandidatZak Ringelstein
Uavhengig kandidat: Angus King
Republikansk kandidat: Eric Brakey

Vur­de­ring 13.06.18: Trolig uav­hengig i 2018. Den parti­løse juristen, forretningsmannen og tid­li­gere guver­nøren Angus King (f.1944) gjorde kort pro­sess med de to store partiene i 2012, og tok 53%. Etter at han bestemte seg for å slutte seg til demo­kra­tenes parti­gruppe i Senatet, vil dette par­tiet ikke stille en seriøs mot­kan­didat. For republikanerne stiller delstatssenator Eric Brakey. For demokratene stiller lærer og forretningsmann Zak Ringelstein.

Valgnytt for setet.

Susan Collins

Senator klasse 2: Susan Collins (R)
Komiteer: Bevilgning, helse og skole, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Susan Collins

Vur­de­ring 04.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2020. Statsviter Susan Collins (f.1952) er svært populær i Maine, og er bankers dersom hun stiller på ny i 2020. Hun ble første gang valgt i 1996 og tok 68% i 2014. Hun vurderer å stille til guvernør i 2018.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (2): 1 demokrat og 1 republikaner.

Chellie Pingree

Distrikt 1
Representant: Chellie Pingree (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Chellie Pingree
Republikansk kandidatMark Holbrook

Vur­de­ring 13.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige kyststrøk av Maine, inkludert byene Portland og Augusta og har 95% hvite velgere. Forretningskvinne og delstatssenator Chellie Pingree (f.1955) har representert distriktet siden 2009 og tok 58% i 2016 mot psykolog Mark Holbrook, som stiller igjen.

Valgnytt for setet.

ME02 Bruce Poliquin
Bruce Poliquin

Distrikt 2
Representant: Bruce Poliquin (R)
Komiteer: Bank, Veteran.

Demokratisk kandidat: Jared Golden
Republikansk kandidat: Bruce Poliquin

Vur­de­ring 21.06.18: Svakt republikansk (D+2) i 2018. Distriktet utgjør ca 80% av Maine inkludert Bangor, og er det største kongressdistriktet øst for Mississippi. Det har 96% hvite velgere. Det er det mest konservative av Maines to distrikt, og har tidvis vært innenfor republikanernes rekkevidde i presidentvalg, selv om resten av staten har gått demokratisk (Trump tok en valgmann her i 2016). Forretningsmann og finansminister Bruce Poliquin (f.1953) erobret setet i 2014 og tok 55% i 2016. For demokratene stiller veteran og delstatsrepresentant Jared Golden.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Paul LePage

Guvernør: Paul LePage (R)

Demokratisk kandidat: Janet Mills
Republikansk kandidat: Shawn Moody

Vur­de­ring 21.06.18: Svakt demokratisk i 2018. Forretningsmann og borgermester Paul LePage (f.1948) tok bare 38% av stemmene i 2010, og ble valgt fordi venstre­si­dens stemmer var splittet mellom demo­kra­tene og en uav­hengig kan­didat. Til tross for sin kontroversielle stil i moderate Maine, klarte han å bli gjenvalgt i 2014 med 48%, men han kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller verkstedeier Shawn Moody. For demokratene stiller justisminister Janet Mills. I tillegg stiller finansminister Terry Hayes og tidligere delstatssenator John Jenkins som uavhengige.

Lederen av delstatsssenatet rykker opp dersom guvernøren faller fra.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (17D / 18R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
  • Delstatshuset: 151 (77D/ 72R / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.