LOUISIANA

"The Pelican State"

Louisiana (R+11) er en konservativ sørstat som i likhet med resten av regionen har gått til høyre de siste årene. Staten er imidlertid mer åpen for moderate demokrater lokalt enn en del andre stater. Den har 63% hvite og 30% svarte velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Louisiana.

Valg­menn: 8. Loui­siana har stemt på vin­neren av presidentvalg i alle valg siden 1972, bort­sett fra 2008 og 2012. Staten er nå en trygg stat for republikanerne og Trump vant den hhv. 58-38 og 58-40.

  • Innbyggere: 4,670,724 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 22. juli 2022.
  • Primærvalg: Første runde 8. november, evt. andre runde 17. desember, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Bill Cassidy

Senator klasse 2: Bill Cassidy (R)
Komiteer: Finans, Energi, Helse og skole, Veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBill Cassidy

Oppdatert 01.12.20:
Delstatssenator og lege Bill Cassidy (f.1957) satt 6 år i Huset, før han fikk opprykk til Senatet ved å beseire en sittende demokrat i 2014. Han tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

John Kennedy

Senator klasse 3: John Kennedy (R)
Komiteer: Bevilgning, Bank, Budsjett, Justis, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Kennedy

Oppdatert 19.10.19:
Jurist og finansminister John Kennedy (f.1951) holdt setet for republikanerne med 61% i andre runde i desember 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (6): 1 demokrat og 5 republikanere. Loui­siana har et valg­system kalt topp to, der de to med flest stemmer går videre til 2. valg­runde, uav­hengig av parti. For­melt arran­geres pri­mær­valget på valg­dagen i november, med en evt. 2. runde i desember (dersom en kan­didat tar over 50% i pri­mær­valget i november, er ved­kom­mende valgt).

Steve Scalise

Distrikt 1
Representant: Steve Scalise (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve Sca­lise

Oppdatert 01.12.20:
Distriktet (R+24) omfatter de sørvestlige deler av Louisiana, øst og sør for New Orleans, inkludert Mississippi-deltaområdet. Det har 77% hvite og 12% svarte velgere. Forretningsmann Steve Scalise (f.1965) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 2008 og tok 72% i 2020. Han er sjefsinnpisker for republikanerne i Huset.

Valgnytt for setet.

Cedric Richmond

Distrikt 2
Representant: Cedric Richmond (D)
Komiteer: Sikkerhet, Justis.

Demokratisk kandidat: Cedric Rich­mond
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 07.01.21:
Distriktet (D+25), som er delstatens eneste svarte, inkluderer mesteparten av New Orleans og strekker seg nordvest til deler av delstatshovedstaden Baton Rouge. Det har 32% hvite og 59% svarte velgere. Jurist og delstatsrepresentant Cedric Richmond (f.1973) har representert distriktet siden 2011 og tok 64% i 2020. Han vil gå av 15. januar for å tilslutte seg Bidenadministrasjonen og nyvalg avholdes her lørdag 20. mars, med evt. andre runde 24. april og påmeldingsfrist 22. januar.

Valgnytt for setet.

Clay Higgins

Distrikt 3
Representant: Clay Higgins (R)
Komiteer: Sikkerhet, Kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatClay Higgins

Oppdatert 01.12.20:
Distriktet (R+20) omfatter det sørvestlige hjørnet av staten og har 72% hvite og 23% svarte velgere. Tidligere politimann Clay Higgins (f.1961) slo en annen republikaner i andre runde i 2016 og tok 68% i 2020.

Valgnytt for setet.

Mike Johnson

Distrikt 4
Representant: Mike Johnson (R)
Komiteer: Justis, Naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Johnson

Oppdatert 01.12.20:
Distriktet (R+13) omfatter resten av de vestlige grenseområdene mot Texas og inkluderer Shreveport. Det har 62% hvite og 32% svarte velgere. Delstatsrepresentant og advokat Mike Johnson (f.1972) ble valgt første gang i 2016 og tok 60% i 2020.

Valgnytt for setet.

Distrikt 5
Representant: Åpent sete (R)
Komiteer
: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (R+15) omfatter de nordlige og sentrale strøk av staten, samt en tynn linje øst langs sørgrensen mot Mississippi. Det har 63% hvite og 33% svarte velgere. Lege Ralph Abraham tok setet i 2014 ved å slå ut den sittende republikanske kongressmannen. Han tok 67% i 2018, men stiller ikke igjen. Kongressrådgiver Luke Letlow (f.1979) hodt setet for republikanerne i 2020, med 62% mot en annen republikaner i andre runde. Han døde imidlertid 29.12 av Corona-viruset og det vil bli arrangert et suppleringsvalg her med samme datoer som for det 2. distriktet.

Valgnytt for setet.

Garret Graves

Distrikt 6
Representant: Garret Graves (R)
Komiteer: Naturressurs, Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGarret Graves

Oppdatert 01.12.20:
Distriktet (R+19) omfatter de sørlige sentrale strøk av staten, inkludert mesteparten av Baton Rouge. Det har 72% hvite og 21% svarte velgere. Tidligere guvernørrådgiver Garret Graves (f.1972) har hatt en drøss jobber i staben til mange Louisianapolitikere. Han ble valgt første gang i 2014 og tok 71% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernørvervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
John Bel Edwards

Guvernør: John Bel Edwards (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 17.11.19:
Jurist og gruppeleder for demokratene i delstatshuset, John Bel Edwards (f.1966) slo den skandalerammede senatoren David Vitter i 2015 og ble gjenvalgt med 51% i 2019. Han kan ikke stille på nytt.

Valgnytt for setet.

Billy Nungesser

Vise­gu­vernør: Billy Nungesser (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBilly Nungesser

Oppdatert 19.10.19:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Forretningsmann og tidligere fylkespresident Billy Nungesser (f.1959) ble første gang valgt i 2015 og tok 68% i 2019.

Valgnytt for setet.

Kyle Ardoin

Admi­ni­stra­sjon: Kyle Ardoin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kyle Ardoin

Oppdatert 17.11.19:
Assisterende administrasjonsminister Kyle Ardoin (f.1967) tok over jobben i 2018 og vant et suppleringsvalget senere på året. Han tok 59% i 2019.

Valgnytt for setet.

John Schroder

Finans: John Schroder (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Schroder

Oppdatert 19.10.19:
Entreprenør og delstatsrepresentant John Schroder (f.1961) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2017. Han tok 60% i 2019.

Valgnytt for setet.

Jeff Landry

Jus­tis­: Jeff Landry (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJeff Landry

Oppdatert 19.10.19:
Jurist og tidligere kongressmann Jeff Landry (f.1970) slo ut den sittende justisministeren (også en republikaner) i 2015 og tok 66% i 2019.

Valgnytt for setet.

Mike Strain

Land- og skog­bruk: Mike Strain (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Strain

Oppdatert 19.10.19:
Delstatsrepresentant og veterinær Mike Strain (f.1958) ble første gang valgt i 2007 og tok 57% av stemmene i 2015.

Valgnytt for setet.

Jim Donelon

For­sik­ring: Jim Donelon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Donelon

Oppdatert 19.10.19:
Delstatsrepresentant og jurist Jim Donelon (f.1944) ble først oppnevnt til vervet i 2006 og gjenvalgt med 53% av stemmene mot en annen republikaner i 2019.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 39 (12D / 27R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2023.
  • Delstatshuset: 105 (35D / 68R / 2U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2023.