LOUISIANA

"The Pelican State"

Louisiana (R+11) er en konservativ sørstat som i likhet med resten av regionen har gått til høyre de siste årene. Staten er imidlertid mer åpen for moderate demokrater lokalt enn en del andre stater. Den har 63% hvite og 30% svarte velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Louisiana.

Valg­menn: 8. Loui­siana har stemt på vin­neren av presidentvalg i alle valg siden 1972, bort­sett fra 2008 og 2012. Staten må nå regnes som en trygg stat for republikanerne og Trump vant den 58-38.

  • Innbyggere: 4,670,724 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 20. juli, 2018.
  • Primærvalg: 6. november, evt. andre runde 8. desember, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Bill Cassidy

Senator klasse 2: Bill Cassidy (R)
Komiteer: Bevilgning, energi, helse og skole, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBill Cassidy

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt republikansk i 2020. Delstatssenator og lege Bill Cassidy (f.1957) satt 6 år i Huset, før han fikk opprykk til Senatet etter å ha tatt 56% mot en sittende demokrat i andre valgomgang i 2014.

Valgnytt for setet.

John Kennedy
John Kennedy

Senator klasse 3: John Kennedy (R)
Komiteer: Bevilgning, bank, budsjett, justis, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Kennedy

Vur­de­ring 06.01.17: Trygt repub­li­kansk i 2022. Jurist og finansminister John Kennedy (f.1951) holdt setet for republikanerne med 61% i andre runde i desember 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (6): 1 demokrat og 5 republikanere. Loui­siana har et valg­system kalt topp to, der de to med flest stemmer går videre til 2. valg­runde, uav­hengig av parti. For­melt arran­geres pri­mær­valget på valg­dagen i november, med en evt. 2. runde i desember (dersom en kan­didat tar over 50% i pri­mær­valget i november, er ved­kom­mende valgt).

Steve Scalise

Distrikt 1
Representant: Steve Scalise (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve Sca­lise

Vur­de­ring 14.07.18: Trygt repub­li­kansk (R+24) i 2018. Distriktet omfatter de sørvestlige deler av Louisiana, øst og sør for New Orleans, inkludert Mississippi-deltaområdet. Det har 77% hvite og 12% svarte velgere. Forretningsmann Steve Scalise (f.1965) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 2008 og tok 75% i 2016. Han er sjefsinnpisker for republikanerne i Huset. Scalise ble alvorlig såret i en skyteepisode i juni 2017, men er nå tilbake i full jobb. For demokratene stiller veteran og aktivist Lee Ann Dugas, IT-direktør Jim Francis og psykolog, veteran og collegeprofessor Tammy Savoie.

Valgnytt for setet.

Cedric Richmond

Distrikt 2
Representant: Cedric Richmond (D)
Komiteer: Sikkerhet, justis.

Demokratisk kandidat: Cedric Rich­mond
Demokratisk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+25) i 2018. Distriktet, som er delstatens eneste svarte, inkluderer mesteparten av New Orleans og strekker seg nordvest til deler av delstatshovedstaden Baton Rouge. Det har 32% hvite og 59% svarte velgere. Jurist og delstatsrepresentant Cedric Richmond (f.1973) har representert distriktet siden 2011 og tok 70% i 2016.

Valgnytt for setet.

Clay Higgins

Distrikt 3
Representant: Clay Higgins (R)
Komiteer: Sikkerhet, vitenskap, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatClay Higgins

Vur­de­ring 14.07.18: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet ble kraftig nytegnet i 2011. Det omfatter det sørvestlige hjørne av staten og har 72% hvite og 23% svarte velgere. Tidligere politimann Clay Higgins (f.1961) slo en annen republikaner med 55% i andre runde i 2016. Han får konkurranse fra advokat og partifelle Josh Guillory, samt fem demokrater; lege Phillip Conner, kunstner Charles Metcalf, advokat og tidligere dommer Mimi Methvin, forsikringsagent og veteran Larry Rader og veteran og forretningsmann Verone Thomas.

Valgnytt for setet.

Mike Johnson
Mike Johnson

Distrikt 4
Representant: Mike Johnson (R)
Komiteer: Justis, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Johnson

Vur­de­ring 14.07.18: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet omfatter resten av de vestlige grenseområdene mot Texas og inkluderer Shreveport. Det har 62% hvite og 32% svarte velgere. Delstatsrepresentant og advokat Mike Johnson (f.1972) holdt setet for republikanerne med 65% i andre runde. For demokratene stiller aktivist Ryan Trundle.

Valgnytt for setet.

Ralph Abraham

Distrikt 5
Representant: Ralph Abraham (R)
Komiteer
: Landbruk, forsvar, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRalph Abraham

Vur­de­ring 11.10.16: Trygt repub­li­kansk (R+15) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige og sentrale strøk av staten, samt en tynn linje øst langs sørgrensen mot Mississippi. Det har 63% hvite og 33% svarte velgere. Lege Ralph Abraham tok setet i 2014 ved å slå ut den sittende republikanske kongressmannen. Han tok 82% i 2016.

Valgnytt for setet.

Garret Graves

Distrikt 6
Representant: Garret Graves (R)
Komiteer: Naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGarret Graves

Vur­de­ring 14.07.18: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige sentrale strøk av staten, inkludert mesteparten av Baton Rouge. Det har 72% hvite og 21% svarte velgere. Tidligere Jindal-rådgiver Garret Graves (f.1972) har hatt en drøss jobber i staben til mange Louisianapolitikere. Han ble første gang valgt i 2014 og tok 63% i 2016. For demokratene stiller landmåler Justin Dewitt og softwareingeniør Andie Saizan.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernørvervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
John Bel Edwards

Guvernør: John Bel Edwards (D)

Demokratisk kandidatJohn Bel Edwards
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.01.16: Svakt republikansk i 2019. Jurist og gruppeleder for demokratene i delstatshuset, John Bel Edwards (f.1966) slo den skandalerammede senatoren David Vitter i 2015 med 56%. Louisiana er imidlertid fortsatt en konservativ delstat og mye tyder på at han vil tape mot en noenlunde kapabel republikaner i 2019.

Valgnytt for setet.

Billy Nungesser

Vise­gu­vernør: Billy Nungesser (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBilly Nungesser

Vur­de­ring 11.01.16: Trolig repub­li­kansk i 2019. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Forretningsmann og tidligere fylkespresident Billy Nungesser (f.1959) vant vervet i 2015 med drøye 55%.

Valgnytt for setet.

Kyle Ardoin

Admi­ni­stra­sjon: Kyle Ardoin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.07.18: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatssenator og forretningsmann Tom Schedler (f.1950) ble utnevnt til vervet i 2010 og tok 62% i 2015. Han ble anklaget for seksuell trakassering og gikk av 8. mai. Assisterende administrasjonsminister Kyle Ardoin tok over jobben. Det vil bli et suppleringsvalg her til høsten. For republikanerne stiller forretningsmann og tidligere delstatssenator A. G. Howe, pastor og delstatsrepresentant Rick Edmonds og revisor og delstatsrepresentant Julie Stokes. For demokratene stiller tidligere assisterende administrasjonsminister Renee Fontenot Free.

Valgnytt for setet.

John Schroder

Finans: John Schroder (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Schroder

Vur­de­ring 19.11.17: Trygt repub­li­kansk i 2019. Finansminister John Ken­nedy ble valgt til Senatet i 2016 og nyvalget høsten 2017 ga seieren til entreprenør og delstatsrepresentant John Schroder (f.1961).

Valgnytt for setet.

Jeff Landry

Jus­tis­: Jeff Landry (R)

Demokratisk kandidat:
Republikansk kandidatJeff Landry

Vur­de­ring 11.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2019. Jurist og tidligere kongressmann Jeff Landry (f.1970) slo ut den sittende justisministeren (også en republikaner) i 2015 med drøye 56% av stemmene.

Valgnytt for setet.

LA land Mike Strain
Mike Strain

Land- og skog­bruk: Mike Strain (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Strain

Vur­de­ring 11.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatsrepresentant og veterinær Mike Strain (f.1958) ble første gang valgt i 2007 og tok 58% av stemmene i 2015.

Valgnytt for setet.

Jim Donelon

For­sik­ring: Jim Donelon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Donelon

Vur­de­ring 11.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatsrepresentant og jurist Jim Donelon (f.1944) ble først oppnevnt til vervet i 2006 og gjenvalgt med 54% av stemmene i 2015.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 39 (14D / 25R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2019.
  • Delstatshuset: 105 (42D / 60R / 3U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2019.