KENTUCKY

"The Bluegrass State"

Kentucky (R+15) er en verdikonservativ stat som har gått mot høyre i føderale valg, men som fortsatt gjerne velger konservative demokrater lokalt. Delstaten har 88% hvite og 7% svarte velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Kentucky.

Valg­menn: 8. Ken­tucky har stemt på den valgte pre­si­denten i alle valg siden 1964, bort­sett fra i 2008 og 2012 og det ser vel ut til at staten nå kan klas­si­fi­seres som en repub­li­kansk stat i presidentvalg. Trump vant solid her, med 63-33.

  • Innbyggere: 4,425,092 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 30. januar, 2018.
  • Primærvalg: 22. mai, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Mitch McConnell

Senator klasse 2: Mitch McCon­nell (R)
Komiteer: Landbruk, bevilgning, etterretning, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mitch McCon­nell

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Jurist og fylkesråd Mitch McCon­nell (f.1942) har ledet republikanernes gruppe i Senatet siden 2007. Han ble første gang valgt til Senatet i 1984 og tok 56% i 2014.

Valgnytt for setet.

Rand Paul

Senator klasse 3: Rand Paul (R)
Komiteer: Utenriks, helse og skole, sikkerhet, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rand Paul

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Øyelege Rand Paul (f.1963) ble første gang valgt i 2010 og tok 57% i 2016. Han er sønn av tidligere kongressmann Ron Paul, den evige libertarianske torn i republikanernes side. Rand er mer moderat, ikke minst i stil og retorikk, men fortsatt langt til høyre. Han har fått mye popularitet i deler av partiet med sitt prinsipelle forsvar av personvern, men også irritert mange.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (6): 1 demokrat og 5 republikanere.

James Comer. (Foto: Kongressen
James Comer

Distrikt 1
Representant: James Comer (R)
Komiteer: Landbruk, småbedrift, kontroll.

Demokratisk kandidat: Paul Walker
Republikansk kandidatJames Comer

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+23) i 2018. Distriktet omfatter det vestlige/sørvestlige hjørnet av Kentucky og har 90% hvite velgere. Tidligere landbrukskommissær James Comer (f.1972) vant det i et suppleringsvalg i november 2016, der han tok 73%. For demokratene stiller collegeprofessor Paul Walker.

Valgnytt for setet.

Brett Guthrie

Distrikt 2
Representant: Brett Guthrie (R)
Komiteer: Utdanning, energi og handel.

Demokratisk kandidat: Hank Linderman
Republikansk kandidat: Brett Guthrie

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet omfatter det nordlige, sentrale strøk av staten, inkludert forsteder til Louisville og Lexington. Det har 90% hvite velgere. Forretningsmann og delstatssenator Brett Guthrie (f.1964) ble valgt første gang i 2008 og hadde ingen motstand i 2016. For demokratene stiller musiker Hank Lindeman.

Valgnytt for setet.

John Yarmuth

Distrikt 3
Representant: John Yarmuth (D)
Komiteer: Budsjett (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: John Yarmuth
Republikansk kandidat: Vickie Glisson

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter delstatens største by, Louisville med forsteder og har 74% hvite og 19% svarte velgere. Avisutgiver John Yarmuth (f.1947) ble første gang valgt i 2006 da han tok setet fra en republikaner. Han tok 64% i 2016. For republikanerne stiller tidligere helse- og familieminister Vickie Glisson.

Valgnytt for setet.

Thomas Massie

Distrikt 4
Representant: Thomas Massie (R)
Komiteer: Kontroll, vitenskap, transport.

Demokratisk kandidat: Seth Hall
Republikansk kandidat: Thomas Massie

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+18) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige deler av staten i en forholdsvis tynn stripe langs Ohioelven. Det har 93% hvite velgere. Forretningsmann og fylkesråd Thomas Massie (f.1971) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 2012. Han tok 71% i 2016. For demokratene stiller IT-arbeider Seth Hall.

Valgnytt for setet.

Hal Rogers

Distrikt 5
Representant: Hal Rogers (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Ken Stepp
Republikansk kandidat: Hal Rogers

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+31) i 2016. Distriktet omfatter de østlige deler av delstaten, og er blant de fattigste i landet. Det har 97% hvite velgere. Jurist og fylkesadvokat Hal Rogers (f.1937) har representert dette området siden 1981 og hadde ingen motstandere i 2016. Demokratene stiller med advokat Ken Stepp.

Valgnytt for setet.

Andy Barr

Distrikt 6
Representant: Andy Barr (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: Amy McGrath
Republikansk kandidat: Andy Barr

Vur­de­ring 23.05.18: Trolig repub­li­kansk (R+9) i 2018. Distriktet omfatter Lexington og delstatshovedstaden Frankfort. Det har 85% hvite velgere. Jurist Andy Barr (f.1973) erobret setet fra en demokrat i 2012, og tok 61% i 2016. For demokratene stiller tidligere oberstløytnant Amy McGrath.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Femte tirsdag etter valget.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Matt Bevin

Guvernør: Matt Bevin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMatt Bevin

Vur­de­ring 08.12.15: Svakt republikansk i 2019. Forretningsmannen Matt Bevin (f.1967), som tapte for senator Mitch McConnell i primærvalget i 2014, erobret embetet i 2015 med knappe 53%.

Valgnytt for setet.

Jenean Hampton

Vise­gu­vernør: Jenean Hampton (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jenean Hampton

Vur­de­ring 08.12.15: Svakt republikansk i 2019. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Bevin valgte Tea Party-aktivist og veteran Jenean Hampton (f.1958) som sin viseguvernør. Hun er første afroamerikanske vinner av et delstatsembete i Kentucky.

Valgnytt for setet.

Alison Grimes

Admi­ni­stra­sjon: Alison Lundergan Grimes (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2019. Jurist Alison Lundergan Grimes (f.1978) holdt embetet i 2015, med 51%. Hun kan ikke ta gjenvalg i 2019 og det spekuleres i at hun er interessert i guvernørvervet.

Valgnytt for setet.

Allison Ball

Finans: Allison Ball (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatAllison Ball

Vur­de­ring 08.12.15: Trolig republikansk i 2019. Advokat og tidligere kongressrådgiver Allison Ball (f.1981) erobret embetet i 2015 med knappe 61%.

Valgnytt for setet.

Mike Harmon

Revisor: Mike Harmon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Harmon

Vur­de­ring 11.01.16: Svakt republikansk i 2019. Delstatsrepresentant og forretningsmann Mike Harmon (f.1966) vant embetet for republikanerne i 2015 med 52%.

Valgnytt for setet.

Andy Beshear

Jus­tis: Andy Beshear (D)

Demokratisk kandidatAndy Beshear
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.07.18: Svakt demo­kra­tisk i 2015. Jurist Andy Beshear, sønn av den forrige guvernøren, holdt embetet for demokratene med såvidt over 50%. Han stiller til guvernør i 2019.

Valgnytt for setet.

Ryan Quarles

Land­bruk: Ryan Quarles (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRyan Quarles

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig repub­li­kansk i 2019. Jurist, bonde og delstatsrepresentant Ryan Quarles (f.1983) holdt embetet for republikanerne i 2015 med 60%.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 38 (11D / 27R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
  • Delstatshuset: 100 (36D / 64R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.