KANSAS

"The Sunflower State"

Kansas er en konservativ delstat og den eneste grunnen til at demokratene av og til har vunnet lokale valg her, er splittelsen mellom konservative og moderate i det republikanske partiet. Demokratene har f.eks. ikke vunnet et senatsvalg her siden 1932. Delstaten har 82% hvite, 6% svarte og 8% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Kansas.

Valg­menn: 6. Kansas er en trygg stat for republikanerne i presidentvalg. Trump vant 57-36 i 2016 og 56-41 i 2020.

  • Innbyggere: 2,911,641 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. juni, 2022.
  • Primærvalg: 2. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Roger Marshall

Senator klasse 2: Roger Marshall (R)
Komiteer
: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Roger Marshall

Oppdatert 03.01.21:
Republikanerne holdt setet med lege og kongressmann Roger Marshall (f.1960), som tok 53,5% i 2020.

Valgnytt for setet.

Jerry Moran

Senator klasse 3: Jerry Moran (R)
Komiteer: Bevilgning, Bank, Handel, Indianer, Veteran (leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jerry Moran

Oppdatert 19.10.19:
Jurist og delstatssenator Jerry Moran (f.1954) satt i Huset i 12 år, før han ble valgt til Senatet i 2010. Han tok 62% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): 1 demokrat, 3 republikanere.

Tracey Mann

Distrikt 1
Representant: Tracey Mann (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tracey Mann

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 24 – Trump 69 / Biden 28 – Trump 70) omfatter vestlige og sentralt nordlige deler av staten; over halvparten av Kansas er inkludert. Det har 83% hvite og 11% latinske velgere. Republikanerne holdt setet med eiendomsmegler og tidligere viseguvernør Tracey Mann (f.1976), som tok 71% i 2020.

Valgnytt for setet.

Jake LaTurner

Distrikt 2
Representant: Jake LaTurner (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jake LaTurner

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 37 – Trump 56 / Biden 41 – Trump 56) omfatter de østlige deler av staten, inkludert delstatshovedstaden Topeka, og omringer det 3. distriktet. Det har 87% hvite velgere. Finansminister og tidligere delstatssenator Jake LaTurner (f.1988), slo ut den sittende representanten i primærvalget i 2020 og tok 55% i november.

Valgnytt for setet.

Sharice Davids

Distrikt 3
Representant: Sharice Davids (D)
Komiteer: Småbedrift, Transport.

Demokratisk kandidat: Sharice Davids
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (Clinton 47 – Trump 46 / Biden 54 – Trump 44) ligger øst i staten og omfatter forsteder til storbyen Kansas City. Det har 77% hvite og nesten 10% hver av svarte og latinske velgere. Jurist Sharice Davids (f.1980) erobret setet fra en sittende republikaner i 2018 og tok 53% i 2020.

Valgnytt for setet.

Ron Estes

Distrikt 4
Representant: Ron Estes (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ron Estes

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (Clinton 33 – Trump 60 / Biden 38 – Trump 60) omfatter de sørlige, sentrale deler av staten, inkludert Wichita. Det har 79% hvite velgere.  Ingeniør og finansminister Ron Estes (f.1956) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2017 og tok 64% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år som guvernør eller viseguvernør må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Laura Kelly

Guvernør: Laura Kelly (D)

Demokratisk kandidat: Laura Kelly
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Demokratene erobret embetet med delstatssenator Laura Kelly (f.1950), som tok 48% i 2018.

Valgnytt for setet.

David Toland

Vise­gu­vernør: David Toland (D)

Demokratisk kandidat: David Toland
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.01.21:
Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Kelly valgte delstatssenator Lynn Rogers (f.1958) til sin viseguvernør. Han gikk av i januar 2021 for å bli finansminister, og viseguvernørjobben gikk til næringsminister David Toland.

Valgnytt for setet.

Scott Schwab

Admi­ni­stra­sjon: Scott Schwab (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Scott Schwab

Oppdatert 19.10.19:
Republikanerne holdt embetet med salgstrener og delstatsrepresentant Scott Schwab (f.1972), som tok 53% i 2018.

Valgnytt for setet.

Lynn Rogers

Finans: Lynn Rogers (D)

Demokratisk kandidat: Lynn Rogers
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Delstatssenator Jacob LaTurner (f.1988) ble utnevnt til ny finansminister i 2017 og tok 58% i 2018. Han ble innvalgt i Kongressen i 2020 og guvernør Kelly oppnevnte sin viseguvernør, delstatssenator Lynn Rogers (f.1958) til ny finansminister.

Valgnytt for setet.

Derek Schmidt. (Foto: State of KS)
Derek Schmidt

Jus­tis­: Derek Schmidt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Derek Schmidt

Oppdatert 19.10.19: Jurist og delstatssenator Derek Schmidt (f.1968) ble første gang valgt i 2010 og tok 59% i 2018.

Valgnytt for setet.

Vicki Schmidt

For­sik­ring: Vicki Schmidt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Vicki Schmidt

Oppdatert 19.10.19: Republikanerne holdt embetet ved farmasøyt og delstatssenator Vicki Schmidt (f.1955), som tok 63% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 40 (11D / 29R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2024.
  • Delstatshuset: 125 (39D / 86R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.