KANSAS

"The Sunflower State"

Kansas (R+13) er en konservativ delstat og den eneste grunnen til at demokratene av og til har vunnet lokale valg her, er den dype splittelsen internt i det republikanske partiet. Demokratene har f.eks. ikke vunnet et senatsvalg her siden 1932. Delstaten har 82% hvite, 6% svarte og 8% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Kansas.

Valg­menn: 6. Kansas er en trygg stat for republikanerne i presidentvalg. Trump tok den med 57-36 i 2016.

  • Innbyggere: 2,911,641 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. juni, 2018.
  • Primærvalg: 7. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Pat Roberts

Senator klasse 2: Pat Roberts (R)
Komiteer
: Landbruk (leder), finans, helse og skole, regel, etikk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Pat Roberts

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Pat Roberts (f.1936) var journalist og veteran før han begynte å jobbe for flere republikanske politikere. Han satt i Huset i 16 år før han ble valgt til Senatet i 1996. Roberts tok 53% i 2014, til tross for sterk motstand.

Valgnytt for setet.

Jerry Moran

Senator klasse 3: Jerry Moran (R)
Komiteer: Bevilgning, bank, miljø, veteran, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jerry Moran

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Jurist og delstatssenator Jerry Moran (f.1954) satt i Huset i 12 år, før han ble valgt til Senatet i 2010. Han tok 62% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): Alle republikanere.

Roger Marshall
Roger Marshall

Distrikt 1
Representant: Roger Marshall (R)
Komiteer: Landbruk, vitenskap, småbedrift.

Demokratisk kandidat: Alan LaPolice
Republikansk kandidat: Roger Marshall

Vur­de­ring 01.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+24) i 2018. Distriktet omfatter vestlige og sentralt nordlige deler av staten; over halvparten av Kansas er inkludert. Det har 83% hvite og 11% latinske velgere. Lege Roger Marshall (f.1960) slo ut den sittende republikaneren i primærvalget i 2016 og hadde ingen motstandere i november. Han utfordres internt av kafeeier Nick Reinecker. For demokratene stiller lærer, veteran og tidligere republikansk primærvalgskandidat i 2014 & 2016 Alan LaPolice.

Valgnytt for setet.

Lynn Jenkins. (Foto: Kongressen)
Lynn Jenkins

Distrikt 2
Representant: Lynn Jenkins (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Paul Davis
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 01.06.18: Svakt demokratisk (R+10) i 2018. Distriktet omfatter de østlige deler av staten, inkludert delstatshovedstaden Topeka, og omringer det 3. distriktet. Det har 87% hvite velgere. Regnskapsfører Lynn Jenkins (f.1963) var finansminister i delstaten da hun vant setet i 2008 ved å slå ut den sittende demokraten. Hun tok 61% i 2016, men stiller ikke på ny. For republikanerne stiller bystyremedlem og veteran Vernon Fields, veteran og delstatssenator Steve Fitzgerald, pastor og delstatsrepresentant Kevin Jones, tidligere Speaker i delstatshuset Doug Mays, bonde og delstatssenator Dennis Pyle, softwareingeniør og delstatssenator Caryn Tyson og forsvarskontraktør Steve Watkins. For demokratene stiller advokat, tidligere delstatsrepresentant og partiets guvernørkandidat i 2014, Paul Davis.

Valgnytt for setet.

Kevin Yoder. (Foto: Kongressen)
Kevin Yoder

Distrikt 3
Representant: Kevin Yoder (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Yoder

Vur­de­ring 01.06.18: Svakt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet omfatter forsteder til storbyen Kansas City (som ligger i Missouri…). Det har 77% hvite og nesten 10% hver av svarte og latinske velgere. Jurist og delstatsrepresentant Kevin Yoder (f.1976), som ble valgt første gang i 2010, tok bare 51% i 2016. Han utfordres internt av bonde og forretningsmann Trevor Keegan og Joe Myers. For demokratene stiller advokat Sharice Davids, kommunikasjonskonsulent Mike McCamon, lærer Tom Niermann, forretningsmann og partiets kandidat i 2016, Jay Sidie, advokat Brent Welder og pensjonert bankier Sylvia Williams.

Valgnytt for setet.

Ron Estes

Distrikt 4
Representant: Ron Estes (R)
Komiteer: Utdanning, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ron Estes

Vur­de­ring 01.06.18: Trolig repub­li­kansk (R+15) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige, sentrale deler av staten, inkludert Wichita. Det har 79% hvite velgere. Advokat og forretningsmann Mike Pompeo (f.1963), som ble valgt første gang etter et småbittert primærvalg i 2010, tok 61% i 2016. Han ble CIA-sjef i 2017 og et suppleringsvalg i dette distriktet arrangert 11. april. Ingeniør og finansminister Ron Estes holdt setet for republikanerne med 53%. Han utfordres internt av Ron M. Estes. For demokratene stiller  advokat James Thompson, som var partiets kandidat i 2017, samt forretningskonsulent Laura Lombard, som også stilte til den demokratiske nominasjonen sist gang.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år som guvernør eller viseguvernør må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Jeff Colyer

Guvernør: Jeff Colyer (R)

Demokratisk kandidat: ?
Uavhengig kandidat: Greg Orman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 01.06.18: Trolig republikansk i 2018. Jurist, kongressman og senator Sam Brown­back (f.1956) ble såvidt gjenvalgt med knappe 50% i 2014. Han ble utnevnt til en ambassadørstilling og gikk av 31. januar. Han ble erstattet av lege og viseguvernør Jeff Colyer, som stiller til en full periode i 2018. Andre republikanerne er lege, delstatssenator og partiets guvernørkandidat i 2006 Jim Barnett, advokat og administrasjonsminister Kris Kobach, forretningsmann og predikant Patrick Kucera, videregående elev Tyler Ruzich, regnskapsfører og forsikringskommissær Ken Seltzer og videregående elev Joseph Tutera. For demokratene stiller lege Arden Andersen, videregående elev Jack Bergeson, tidligere borgermester i Whichita Carl Brewer, delstatssenator Laura Kelly, og bonde og tidligere delstatsrepresentant og landbrukskommissær Joshua Svaty. I tillegg stiller forretningsmannen Greg Orman, som også stilte mot senator Roberts i 2014, som uavhengig.

Valgnytt for setet.

Vise­gu­vernør: Tracy Mann (R)

Demokratisk kandidat: ?
Uavhengig kandidat: John Doll
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 01.06.18: Trolig republikansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Lege og delstatssenator Jeff Colyer (f.1960) har vært viseguvernør siden 2011, men rykket opp da Brownback gikk av i januar 2018. Eiendomsmegler Tracy Mann ble sverget inn som ny viseguvernør 14. februar og stiller til valg sammen med Colyer. I tillegg stiller videregående elev Phillip Clemente (Tutera), tidligere diplomat og Barnetts kone Rosie Hansen (Barnett), forretningsmann Wink Hartman (Kobach), ingeniør Patricia Reitz (Kucera), forretningskvinne Jenifer Sanderson (Selzer) og videregående elev Dominic Scavuzzo (Ruzich). For demokratene stiller videregående elev Alexander Cline (Bergerson), forretningsmann Dale Cowsert (Anderson), skolestyremedlem og veteran Katrina Lewison (Svaty), tidligere borgermester Chris Morrow (Brewer) og delstatssenator Lynn Rogers (Kelly). Ormans kandidat er delstatssenator og ex-republikaner John Doll.

Valgnytt for setet.

Kris Kobach. (Foto: State of KS)
Kris Kobach

Admi­ni­stra­sjon: Kris Kobach (R)

Demokratisk kandidat: Bam McClendon
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 01.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og bystyremedlem Kris Kobach (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og tok 59% i 2014. Han stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller forretningsmann og tidligere fylkesråd Randy Duncan, softwarekonsulent og delstatsrepresentant Keith Esau, assisterende administrasjonsminister Craig McCullah, salgstrener og delstatsrepresentant Scott Schwab og advokat og tidligere arbeidsminister og fylkesråd Dennis Taylor. For demokratene stiller ingeniør og tidligere visepresident i Google og direktør i Uber Bam McClendon.

Valgnytt for setet.

Jacob LaTurner

Finans: Jacob LaTurner (R)

Demokratisk kandidat: Marci Francisco
Republikansk kandidat: Jacob LaTurner

Vur­de­ring 01.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og fylkeskasserer Ron Estes (f.1956) ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 68% i 2014. Han ble valgt til Kongressen i april 2017. Delstatssenator Jacob LaTurner (f.1988) ble utnevnt til ny finansminister og stiller i 2018. For demokratene stiller delstatssenator Marci Francisco.

Valgnytt for setet.

Derek Schmidt. (Foto: State of KS)
Derek Schmidt

Jus­tis­: Derek Schmidt (R)

Demokratisk kandidat: Sarah Swain
Republikansk kandidat: Derek Schmidt

Vur­de­ring 01.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og delstatssenator Derek Schmidt (f.1968) ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 67% i 2014. Han utfordres internt av konspigærning Vermin Supreme. For demokratene stiller advokat Sarah Swain.

Valgnytt for setet.

Ken Selzer

For­sik­ring: Ken Selzer (R)

Demokratisk kandidat: Nathaniel McLaughlin
Republikansk kandidatKen Selzer

Vur­de­ring 01.06.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsføreren og forsikringsmannen Ken Selzer tok nesten 62% i sitt første valg i 2014. Han stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller farmasøyt og delstatssenator Vicki Schmidt og assisterende forsikringskommisjonær Clark Shultz. For demokratene stiller helseforetaksdirektør og tidligere delstatspresident for NAACP Nathaniel McLaughlin.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 40 (9D / 31R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
  • Delstatshuset: 125 (40D / 85R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.