IOWA

"The Hawkeye State"

Iowa er en typisk vippestat, der begge partier i høyeste grad er konkurransedyktige, men den har gått klart til høyre under Trump. Delstaten vokter nitid sin status som nasjonens første i nominasjonsprosessen for presidentvalg. Velgermassen i Iowa er 91% hvit.

Klikk her for mer valgstoff fra Iowa.

Valg­menn: 6. Iowa har gått demo­kra­tisk i alle presidentvalg siden 1988, bort­sett fra i 2004. Trump vant imidlertid 51-42 her i 2016 og 53-45 i 2020, så trenden har tydeligvis snudd.

  • Innbyggere: 3,123,899 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 11. februar, 2022.
  • Primærvalg: 7. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere. 

Joni Ernst

Senator klasse 2: Joni Ernst (R)
Komiteer: Landbruk, Forsvar, Justis, Miljø, Småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJoni Ernst

Oppdatert 26.11.20:
Veteran og delstatssenator Joni Ernst (f.1970) erobret det åpne setet i 2014 og tok 52% i 2020.

Valgnytt for setet.

Chuck Grassley

Senator klasse 3: Chuck Grassley (R)
Komiteer: Justis, Landbruk, Finans (leder), Budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatChuck Grassley

Oppdatert 19.10.19:
Delstatsrepresentant og kongressmann Chuck Grassley (f.1933) ble første gang valgt i 1980. Han tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (4): 1 demokrat og 3 republikanere.

En uavhengig kommisjon nytegnet distriktene i Iowa, som mistet et sete i 2012. Dersom ingen tar over 35% i et nominasjonsvalg, foretas nominasjonen av delstatskonventet.

Ashley Hinson (R)

Distrikt 1
Representant: Ashley Hinson (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ashley Hinson

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 45 – Trump 49 / Biden 47 – Trump 51) omfatter det nordøstlige hjørnet av staten og har 93% hvite velgere. Republikanerne erobret setet i 2020 med delstatsrepresentant og tidligere nyhetsoppleser Ashley Hinson (f.1983), som tok 51%.

Valgnytt for setet.

Mariannette Miller-Meeks

Distrikt 2
Representant: Mariannette Miller-Meeks (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mariannette Miller-Meeks

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 45 – Trump 49 / Biden 47 – Trump 51) omfatter det sørøstlige hjørnet av staten og har 90% hvite velgere. Republikanerne erobret dette åpne setet med lege, veteran og delstatssenator Mariannette Miller-Meeks (f.1955), som tok det på fjerde forsøk og med seks stemmers margin (!).

Valgnytt for setet.

Cindy Axne

Distrikt 3
Representant: Cindy Axne (D)
Komiteer: Bank, Landbruk.

Demokratisk kandidat: Cindy Axne
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 26.11.20:
Distriktet (Clinton 45 – Trump 49 / Biden 49 – Trump 49) omfatter det sørvestlige hjørnet av staten, inkludert delstatshovedstaden Des Moines. Det har 89% hvite velgere. Designer Cindy Axne (f.1965) erobret setet ved å slå ut en sittende republikaner i 2018. Hun tok 49% i 2020.

Valgnytt for setet.

Randy Feenstra (R)

Distrikt 4
Representant: Randy Feenstra (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Randy Feenstra

Oppdatert 03.01.21:
Distriktet (Clinton 34 – Trump 61 / Biden 36 – Trump 63) omfatter det nordvestlige hjørnet av staten og har 92% hvite velgere. Delstatssenator og forretningsmann Randy Feenstra (f.1969) slo ut den sittende representanten i primærvalget i 2020 og tok 62% i november.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tirsdag etter andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Kim Reynolds

Guvernør: Kim Rey­nolds (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kim Rey­nolds

Oppdatert 19.10.19:
Viseguvernør, fylkeskasserer og delstatssenator Kim Reynolds (f.1959) rykket opp til guvernørvervet da hennes forgjenger ble utnevnt til ambassadør i 2017. Hun tok 50% i 2018.

Valgnytt for setet.

Adam Gregg

Vise­gu­vernør: Adam Gregg (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Adam Gregg

Oppdatert 19.10.19:
Vise­gu­ver­nøren plukkes av partiets guvernørkandidat og velges sammen med vedkommende, men må dog godkjennes på delstatskonventet. Reynolds utnevnte juristen Adam Gregg (f.1983) til ny viseguvernør i 2017.

Valgnytt for setet.

Paul Pate

Admi­ni­stra­sjon: Paul Pate (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPaul Pate

Oppdatert 19.10.19:
Forretningsmann, borgermester og delstatssenator Paul Pate (f.1958) hadde dette vervet fra 1995-99. Han holdt vervet for republikanerne i 2014 og tok 53% i 2018.

Valgnytt for setet.

Michael Fitzgerald

Finans: Michael Fitz­gerald (D)

Demokratisk kandidat: Michael Fitz­gerald
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Forretningsmann Michael Fitz­gerald (f.1951) ble valgt første gang i 1982 og tok 55% i 2018.

Valgnytt for setet.

Rob Sand

Revisor: Rob Sand (D)

Demokratisk kandidatRob Sand
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Assisterende justisminister Rob Sand (f.1982) tok vervet fra en sittende republikaner i 2018 med 51%.

Valgnytt for setet.

Tom Miller. (Foto: State of IA)
Tom Miller

Jus­tis: Tom Miller (D)

Demokratisk kandidatTom Miller
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Jurist Tom Miller (f.1944) ble første gang valgt helt tilbake i 1978 og tok knappe 77% i 2018.

Valgnytt for setet.

Mike Naig

Land­bruk: Mike Naig (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Naig

Oppdatert 19.10.19:
Assisterende landbruksminister Mike Naig (f.1978) ble utnevnt til jobben i 2017 og tok 50% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 50 (18D / 32R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/2024.
  • Delstatshuset: 100 (41D / 59R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.