ILLINOIS

"The Prairie State"

Illinois (D+7) er en tidligere vippestat som har gått til venstre de siste årene. Grovt sett er delstaten delt mellom urbane demokrater rundt Chicago og rurale republikanere «downstate». Moderate republikanere har fortsatt en sjanse på delstatsnivå. I 2010 hadde Illinois 67% hvite, 14% svarte, 13% latinske og 5% asiatiske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Illinois.

Valg­menn: 20. Illi­nois er en demo­kra­tisk stat i presidentvalg og Clinton slo Trump 56-39 i 2016.

  • Innbyggere: 12,859,995 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 4. desember, 2017.
  • Primærvalg: 20. mars, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demo­krater.

Dick Durbin

Senator klasse 2: Dick Durbin (D)
Komiteer: Bevilgning,  justis, regel.

Demokratisk kandidat: Dick Durbin
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist og demokratenes sjefsinnpisker Dick Durbin (f.1944) satt i Huset fra 1983 og frem til han ble valgt inn i Senatet i 1996. Han fikk sist gjenvalg i 2014 med 53%.

Valgnytt for setet.

Tammy Duckworth

Senator klasse 3: Tammy Duckworth (D)
Komiteer: Energi, Miljø, Handel, Småbedrift.

Demokratisk kandidatTammy Duckworth
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.01.17: Trygt demokratisk i 2022. Tidligere kongresskvinne Tammy Duck­worth (f.1968), som mistet flere lemmer i Irak, beseiret den sittende republikaneren med 54% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (18): 11 demokrater og 7 republikanere.

Bobby Rush

Distrikt 1
Representant: Bobby Rush (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Bobby Rush
Republikansk kandidatJimmy Tillman

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+27) i 2018. Distriktet omfatter sørlige deler av Chicago og strekker seg utover i sørvestlige forsteder. Det har 37% hvite, 52% svarte og 7% latinske velgere. Teolog, aktivist og bystyremedlem Bobby Rush (f.1946) har representert området siden 1993, og tok 73% i 2016. Han beseiret daværende delstatssenator Barack Obama i primærvalget i 2000. For republikanerne stiller forretningsmann Jimmy Tillman, som også var partiets kandidat i 2014.

Valgnytt for setet.

Robin Kelly

Distrikt 2
RepresentantRobin Kelly (D)
Komiteer: Utenriks, kontroll.

Demokratisk kandidat: Robin Kelly
Republikansk kandidat: David Merkle

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+29) i 2018. Distriktet omfatter de sørøstligste deler av Chicago ned langs delstatsgrensen mot Indiana og videre sør til forstedene. Det har 33% hvite, 54% svarte og 11% latinske velgere. Psykolog og delstatsrepresentant Robin Kelly (f.1956) ble først valgt i et suppleringsvalg i 2013, og tok 80% i 2016. For republikanerne stiller fotograf David Merkle.

Valgnytt for setet.

Dan Lipinski

Distrikt 3
Representant: Dan Lipinski (D)
Komiteer: Vitenskap, transport.

Demokratisk kandidat: Dan Lipinski
Republikansk kandidat: Art Jones

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter sørlige sentrale strøk av Chicago, samt sørøstlige forsteder. Det har 66% hvite og 24% latinske velgere. Det er forholdsvis verdikonservativt, og passer moderate Dan Lipinski (f.1966) godt. Han arbeidet i staben hos flere demokratiske politikere og ble første gang valgt i 2004. Han hadde ingen motstandere i 2016. For republikanerne stiller nynazisten Art Jones for ørtende gang.

Valgnytt for setet.

Luis Gutierrez

Distrikt 4
Representant: Luis Gutierrez (D)
Komiteer: Justis.

Demokratisk kandidatJesus «Chuy» Garcia
Republikansk kandidat: Mark Wayne Lorch

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+33) i 2018. Distriktet er en av de mest blantante gerrymandere i USA, og kalles gjerne ørevarmeren lokalt pga. sin form. Det har 26% hvite og 66% latinske velgere. Den nordlige tarmen er dominert av puertoricanere; den sørlige av mexicanere og de to delene henger sammen ved hjelp av en tynn stripe motorvei. Lærer og bystyremedlem Luis Gutierrez (f.1953) har representert området siden 1993 og hadde ingen motstandere i 2016, men avstår fra gjenvalg i 2018. For demokratene stiller fylkesråd i Cook County, Jesus «Chuy» Garcia. For republikanerne stiller finansrådgiver Mark Wayne Lorch.

Valgnytt for setet.

Mike Quigley

Distrikt 5
Representant: Mike Quigley (D)
Komiteer: Bevilgning, etterretning.

Demokratisk kandidat: Mike Quigley
Republikansk kandidat: Tom Hanson

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+20) i 2018. Distriktet omfatter de sentrale delene av Chicago og har 73% hvite og 16% latinske velgere. Jurist og fylkesråd Mike Quigley (f.1958) ble første gang valgt i 2008 og hadde ingen motstandere i 2016. For republikanerne stiller eiendomsmegler og partiets kandidat i 2008, Tom Hanson.

Valgnytt for setet.

Peter Roskam

Distrikt 6
Representant: Peter Roskam (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidatSean Casten
Republikansk kandidat: Peter Roskam

Vur­de­ring 21.03.18: Svakt repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige delene samt forsteder til Chicago og har 82% hvite velgere. Advokat og delstatssenator Peter Roskam (f.1961) ble første gang valgt i 2006 og tok 60% i 2016. For demokratene stiller bioingeniør Sean Casten.

Valgnytt for setet.

Danny Davis

Distrikt 7
Representant: Danny Davis (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Danny Davis
Republikansk kandidatCraig Cameron

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+38) i 2018. Distriktet omfatter de sørøstlige og sentrale delene av Chicago og har 30% hvite, 50% svarte og 12% latinske velgere. Lærer og fylkesråd Danny Davis (f.1941) ble første gang valgt i 1996 og hadde ingen motstandere i 2016. For republikanerne stiller telekommunikasjonsmanager Craig Cameron.

Valgnytt for setet.

Raja Krishnamoorthi
Raja Krishnamoorthi

Distrikt 8
Representant: Raja Krishnamoorthi (D)
Komiteer: Utdanning, kontroll.

Demokratisk kandidatRaja Krishnamoorthi
Republikansk kandidatJitendra Diganvker

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter sentrale og vestlige deler av Chicago med forsteder. Det har 61% hvite, 22% latinske og 12% asiatiske velgere. Forretningsmann Raja Krishnamoorthi (f.1973) holdt setet for demokratene med 58% i 2016. For republikanerne stiller forretningsmann Jitendra Diganvker.

Valgnytt for setet.

Jan Schakowsky

Distrikt 9
Representant: Jan Schakowsky (D)
Komiteer: Energi og handel, budsjett.

Demokratisk kandidat: Jan Scha­kowsky
Republikansk kandidat: John Elleson

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+18) i 2018. Distriktet omfatter nordlige og sentrale deler av Chicago og har 68% hvite, og rundt 10% hver av svarte, latinoer og asiater. Delstatsrepresentant Jan Schakowsky (f.1944) ble første gang valgt i 1998 og tok 66% i 2016. For republikanerne stiller pastor John Elleson.

Valgnytt for setet.

Brad Schneider

Distrikt 10
Representant: Brad Schneider (D)
Komiteer: Utenriks, justis.

Demokratisk kandidatBrad Shcneider
Republikansk kandidatDoug Bennett

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demokratisk (D+10) i 2018. Distriktet omfatter nordlige forsteder av Chicago og strekker seg helt til delstatsgrensen mot Wisconsin. Det har 65% hvite, nesten 20% latinoer og nesten 10% asiater. Forretningsmann og ingeniør Brad Schneider (f.1961) tok tilbake setet for andre gang med 53% i 2016. For republikanerne stiller datakonsulent Doug Bennett.

Valgnytt for setet.

Bill Foster

Distrikt 11
Representant: Bill Foster (D)
Komiteer: Bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: Bill Foster
Republikansk kandidatNick Stella

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet omfatter vestlige og sørvestlige forsteder til Chicago og har 60% hvite, 10% svarte og 22% latinske velgere. Forretningsmann og fysiker Bill Foster (f.1955) representerte et delvis overlappende distrikt fra 2008 til 2012 og slo ut en sittende republikaner i dette kraftig omtegnede setet i 2012. Han tok 60% i 2016. For republikanerne stiller lege Nick Stella.

Valgnytt for setet.

IL12 Mike Bost
Mike Bost

Distrikt 12
Representant: Mike Bost (R)
Komiteer: Landbruk, transport, veteran.

Demokratisk kandidatBrendan Kelly
Republikansk kandidatMike Bost

Vur­de­ring 21.03.18: Svakt republikansk (R+5) i 2018. Distriktet omfatter de sørvestligste deler av staten opp til forstedene til St. Louis. Det har 80% hvite og 15% svarte velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Mike Bost (f.1960) vant setet for republikanerne i 2014 og tok 54% i 2016. For demokratene stiller fylkesadvokat Brendan Kelly.

Valgnytt for setet.

Rodney Davis. (Foto: Kongressen)
Rodney Davis

Distrikt 13
Representant: Rodney Davis (R)
Komiteer: Landbruk, administrasjon, transport.

Demokratisk kandidatBetsy Dirksen Londrigan
Republikansk kandidat: Rodney Davis

Vur­de­ring 21.03.18: Svakt repub­li­kansk (R+3) i 2018. Distriktet omfatter sørvestlige og sentrale strøk av staten, og ble tegnet som det politisk mest jevne i Illinois. Det har 84% hvite og 9% svarte velgere. Den sittende kongressmannen var en republikaner som trakk seg etter at primærvalgene var over, så partistyret måtte oppnevne en ny kandidat. Valget falt på Rodney Davis (f.1970), som var statsviter og medarbeider for John Shimkus i distrikt 15. Davis vant en syl­tynn seier i sitt første valg i 2012, men tok 60% i 2016. For demokratene stiller forretningskvinne Betsy Dirksen Londrigan.

Valgnytt for setet.

Randy Hultgren

Distrikt 14
Representant: Randy Hultgren (R)
Komiteer: Bank, vitenskap.

Demokratisk kandidatLauren Underwood
Republikansk kandidat: Randy Hult­gren

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet dekker områdene vest for Chicago, og strekker seg fra sør for Joliet og helt opp til delstatsgrensen mot Wisconsin. Det har 84% hvite og 9% latinoer. Jurist og delstatsrepresentant Randy Hultgren (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og tok 60% i 2016. For demokratene stiller sykepleier og analytiker Lauren Underwood.

Valgnytt for setet.

John Shimkus

Distrikt 15
Representant: John Shimkus (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidatKevin Gaither
Republikansk kandidat: John Shimkus

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+21) i 2018. Distriktet omfatter de sørøstlige og sentrale strøk, men strekker seg på et punkt helt til forstedene til St. Louis. Det har 93% hvite velgere. Lærer og fylkeskasserer John Shimkus (f.1958) ble første gang valgt i 1996 og hadde ingen motstandere i 2016. For demokratene stlller veileder Kevin Gaither.

Valgnytt for setet.

Adam Kinzinger

Distrikt 16
Representant: Adam Kinzinger (R)
Komiteer: Energi og handel, utenriks.

Demokratisk kandidatSara Dady
Republikansk kandidat: Adam Kin­zinger

Vur­de­ring 21.03.18: Trolig repub­li­kansk (R+8) i 2018. Distriktet omfatter sentrale, nordlige og nordøstlige strøk av staten og omringer Chicago. Det har 88% hvite velgere. Fylkesråd og veteran Adam Kinzinger (f.1978) ble tegnet ut av sitt gamle sete, men representerte deler av dette og slo ut en annen republikansk kongressmann i primærvalget i 2012. Kin­zinger ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2016. For demokratene stiller advokat Sara Dady.

Valgnytt for setet.

Cheri Bustos

Distrikt 17
Representant: Cheri Bustos (D)
Komiteer: Landbruk, transport.

Demokratisk kandidat: Cheri Bustos
Republikansk kandidatBill Fawell

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+3) i 2018. Distriktet omfatter de nordvestlige deler av staten, inkludert deler av Peoria. Det har 82% hvite og 10% svarte velgere. Journalist og bystyremedlem Cheri Bustos (f.1961) erobret dette omtegnede setet fra en republikaner i 2012 og tok 60% i 2016. For republikanerne stiller eiendomsmegler Bill Fawell.

Valgnytt for setet.

Darin LaHood. (Foto: Kongressen)
Darin LaHood

Distrikt 18
Representant: Darin LaHood (R)
Komiteer: Naturressurser, vitenskap.

Demokratisk kandidatJunius Rodriguez
Republikansk kandidat: Darin LaHood

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+15) i 2018. Distriktet omfatter sentrale og vestlige områder av staten, inkludert delstatshovedstaden Springfield og deler av Peoria. Det har 92% hvite velgere. Advokat, tidligere delstatssenator og sønn av en tidligere kongressmann, Darin LaHood (f.1968) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2015. Han hadde ingen motstandere i 2016. For demokratene stiller professor Junius Rodriguez.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Bruce Rauner

Guvernør: Bruce Rauner (R)

Demokratisk kandidatJ. B. Pritzker
Republikansk kandidatBruce Rauner

Vur­de­ring 21.03.18: Svakt demokratisk i 2018. Forretningsmann og milliardær Bruce Rauner (f.1957) slo ut en sittende demokrat i 2014 med knappe 51% og skal få det vanskelig i 2018 i en klart demokratisk stat. For demokratene stiller forretningsmann og advokat J. B. Pritzker.

Valgnytt for setet.

Evelyn Sanguinetti

Vise­gu­vernør: Evelyn San­gui­netti (R)

Demokratisk kandidat: Juliana Stratton
Republikansk kandidat: Evelyn San­gui­netti

Vur­de­ring 21.03.18: Svakt republikansk i 2018. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Rauner valgte advokat og bystyre­medlem Evelyn San­gui­netti (f.1970) i 2014. Pritzkers kandidat er advokat og delstatsrepresentant Juliana Stratton.

Valgnytt for setet.

Jesse White

Admi­ni­stra­sjon: Jes­se White (D)

Demokratisk kandidatJesse White
Republikansk kandidatJason Helland

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Lærer og delstatsrepresentant Jes­se White (f.1934) ble første gang valgt i 1998 og tok 65% i 2014. For republikanerne stiller fylkesadvokat Jason Helland.

Valgnytt for setet.

Mike Frerichs

Finans: Mike Frerichs (D)

Demokratisk kandidatMike Frerichs
Republikansk kandidatJim Dodge

Vur­de­ring 21.03.18: Trolig demokratisk i 2018. Fylkesråd og delstatssenator Mike Frerichs (f.1973) vant i 2014 med 48% og syltynn margin. For republikanerne stiller bystyremedlem Jim Dodge.

Valgnytt for setet.

Susana Mendoza
Susana Mendoza

Comptroller: Susana Mendoza (D)

Demokratisk kandidatSusana Mendoza
Republikansk kandidat: Darlene Senger

Vur­de­ring 21.03.18: Trolig demokratisk i 2018. Den valgte delstatsrevisoren døde av et slag i desember 2014 og guvernør Rauner oppnevnte forretningskvinne Leslie Munger (f.1959) til å overta. Demokratene erobret vervet i 2016 med tidligere delstatsrepresentant Susana Mendoza (f.1972), som tok 49%. For republikanerne stiller guvernørrådgiver, finansrådgiver, tidligere delstatsrepresentant og partiets kandidat i det 11. distrikt i 2014, Darlene Senger.

Valgnytt for setet.

Lisa Madigan

Justis: Lisa Madigan (D)

Demokratisk kandidatKwame Raoul
Republikansk kandidatErika Harold

Vur­de­ring 21.03.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist og delstatssenator Lisa Madigan (f.1966) ble første gang valgt i 2002 og tok 59% i 2014. Hun stiller ikke til gjenvalg. For demokratene stiller advokat og delstatssenator Kwame Raoul. For republikanerne stiller advokat Erika Harold.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 59 (37D / 22R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. 1/3 på valg i 2018.
  • Delstatshuset: 118 (67D / 51R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
c