IDAHO

"The Gem State"

Idaho (R+19) er en av USAs mest konservative delstater. Den er blant de hviteste statene og har en stor andel mormonere. I 2010 hadde Idaho 87% hvite og 9% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Idaho.

Valg­menn: 4. Idaho er solid repub­li­kansk i presidentvalg; Trump vant 59-28 her i 2016 og 64-33 i 2020.

  • Innbyggere: 1,654,930 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 4. mars, 2022.
  • Primærvalg: 17. mai, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Risch

Senator klasse 2: Jim Risch (R)
Komiteer: Energi, Utenriks (leder), Småbedrift, Etikk, Etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Risch

Oppdatert 25.11.20:
Tidligere advokat, delstatssenator og viseguvernør Jim Risch (f.1943) ble valgt første gang i 2008. Han tok 63% i 2020.

Valgnytt for setet.

Mike Crapo

Senator klasse 3: Mike Crapo (R)
Komiteer: Bank (leder), Budsjett, Justis, Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Crapo

Oppdatert 19.10.19:
Jurist og delstatssenator Mike Crapo (f.1951) satt tre perioder i Huset før han ble valgt til Senatet i 1998. Han tok 66% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (2): Begge republikanere.

Russ Fulcher

Distrikt 1
Representant: Russ Fulcher (R)
Komiteer: Naturressurs, Utdanning og arbeid.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Russ Fulcher

Oppdatert 25.11.20:
Distriktet (R+21) omfatter de vestlige og nordlige deler av staten, inkludert Coeur D’Alene. Det har 88% hvite og 8% latinske velgere. Eiendomsmegler og tidligere delstatssenator Russ Fulcher (f.1962) tok 68% i 2020.

Valgnytt for setet.

Mike Simpson

Distrikt 2
Representant: Mike Simpson (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Simpson

Oppdatert 25.11.20:
Distriktet (R+17) omfatter delstatshovedstaden Boise og områdene øst og sør i Idaho. Det har 85% hvite og 10% latinske velgere. Tannlege og delstatsrepresentant Mike Simpson (f.1950) ble valgt første gang i 1998 og tok 64% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Brad Little

Guvernør: Brad Little (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brad Little

Oppdatert 19.10.19:
Kvegbonde, forretningsmann og viseguvernør Brad Little (f.1954) ble første gang valgt i 2018 med 60%.

Valgnytt for setet.

Janice McGeachin

Vise­gu­vernør: Janice McGeachin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Janice McGeachin

Oppdatert 19.10.19:
Vise­gu­ver­nøren velges separat fra guver­nøren i Idaho. Forretningskvinne og tidligere delstatsrepresentant Janice McGeachin (f.1963) holdt embetet med 60% i 2018.

Valgnytt for setet.

Lawerence Denney

Admi­ni­stra­sjon: Lawerence Denney (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatLawerence Denney

Oppdatert 19.10.19:
Bonde og tidligere Speaker i delstatshuset, Lawerence Denney (f.1948) ble første gang valgt i 2014. Han tok 62% i 2018.

Valgnytt for setet.

Julie Ellsworth

Finans: Julie Ellsworth (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Julie Ellsworth

Oppdatert 19.10.19:
Forretningskonsulent og tidligere delstatsrepresentant Julie Ellsworth (f.1961) holdt embetet i 2018 uten motstand.

Valgnytt for setet.

Brandon Woolf

Controller: Brandon Woolf (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBrandon Woolf

Oppdatert 19.10.19:
Brandon Woolf (f.1972) har jobbet seg opp innen Controller-administrasjonen og ble oppnevnt til å ta over toppvervet i 2012. Han hadde ingen motstandere i 2018.

Valgnytt for setet.

Lawrence Wasden

Jus­tis­: Lawrence Wasden (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lawrence Wasden

Oppdatert 19.10.19:
Jurist Lawrence Wasden (f.1957) har jobbet ved justisministerens kontor siden 1989. Han ble valgt første gang i 2002 og tok 65% i 2018.

Valgnytt for setet.

Sherri Ybarra

Skole: Sherri Ybarra (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSherri Ybarra

Oppdatert 19.10.19:
Tidligere lærer og rektor Sherri Ybarra ble valgt første gang i 2014 og tok 51% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (7D / 28R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 70 (12D / 58R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.