IDAHO

"The Gem State"

Idaho (R+19) er en av USAs mest konservative delstater. Den er blant de hviteste statene og har en stor andel mormonere. I 2010 hadde Idaho 87% hvite og 9% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Idaho.

Valg­menn: 4. Idaho er solid repub­li­kansk i presidentvalg og Trump vant 59-28 her.

  • Innbyggere: 1,654,930 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 9. mars, 2018.
  • Primærvalg15. mai, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Risch

Senator klasse 2: Jim Risch (R)
Komiteer: Energi, utenriks, småbedrift (Leder), etikk, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Risch

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Tidligere advokat, delstatssenator og viseguvernør Jim Risch (f.1943) har etablert seg som Senatets kanskje mest konservative medlem siden han første gang kom inn i 2009. Han tok drøye 65% i 2014.

Valgnytt for setet.

Mike Crapo

Senator klasse 3: Mike Crapo (R)
Komiteer: Bank (Leder), budsjett, miljø, finans, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Crapo

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Jurist og delstatssenator Mike Crapo (f.1951) satt tre perioder i Huset før han ble valgt til Senatet i 1998. Den ellers anonyme senatoren fikk en liten skrape da han ble tatt for fyllekjøring i romjulen 2012. Han tok 66% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (2): Begge republikanere.

Raul Labrador

Distrikt 1
Representant: Raul Labrador (R)
Komiteer: Justis, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Christina McNeil
Republikansk kandidat: Russ Fulcher

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+21) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige og nordlige deler av staten, inkludert Coeur D’Alene. Det har 88% hvite og 8% latinske velgere. Advokat og delstatsrepresentant Raul Labrador (f.1967) tok et delvis overlappende sete i 2010. Han tok 68% i 2016, men stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller eiendomsmegler og tidligere delstatssenator Russ Fulcher. For demokratene stiller eiendomsmegler Christina McNeil.

Valgnytt for setet.

Mike Simpson

Distrikt 2
Representant: Mike Simpson (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Aaron Swisher
Republikansk kandidat: Mike Simpson

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet omfatter delstatshovedstaden Boise og områdene øst og sør i Idaho. Det har 85% hvite og 10% latinske velgere. Tannlege og delstatsrepresentant Mike Simpson (f.1950) ble først valgt fra et delvis overlappende distrikt i 1998. Han tok 63% i 2016. For demokratene stiller finansanalytiker Aaron Swisher.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Butch Otter

Guvernør: Butch Otter (R)

Demokratisk kandidat: Paulette Jordan
Republikansk kandidat: Brad Little

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Butch Otter (f.1942) er tidligere viseguvernør og kongressmann for det 2. distrikt. Han ble valgt første gang i 2006 og tok knappe 54% i 2014. Otter har varslet at han ikke stiller i 2018. For republikanerne stiller kvegbonde og forretningsmann viseguvernør Brad Little. For demokratene stiller indianeraktivist og delstatsrepresentant Paulette Jordan.

Valgnytt for setet.

Brad Little

Vise­gu­vernør: Brad Little (R)

Demokratisk kandidat: Kristin Collum
Republikansk kandidat: Janice McGeachin

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren velges separat fra guver­nøren i Idaho. Forretningsmann og delstatssenator Brad Little (f.1954) ble først utnevnt til å ta over da Jim Risch ble valgt til Senatet, og vant deretter i 2010. Han tok knappe 63% i 2014, men går for opprykk i 2018. For republikanerne stiller forretningskvinne og tidligere delstatsrepresentant Janice McGeachin. For demokratene stiller prosjektmanager Kristin Collum.

Valgnytt for setet.

Lawerence Denney

Admi­ni­stra­sjon: Lawerence Denney (R)

Demokratisk kandidat: Jill Humble
Republikansk kandidatLawerence Denney

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018.  Bonde og tidligere Speaker i delstatshuset, Lawerence Denney (f.1948) tok 63% av stemmene i 2014. For demokratene stiller dekan for en sykepleierskole, Jill Humble.

Valgnytt for setet.

Ron Crane

Finans: Ron Crane (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: Julie Ellsworth

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Ron Crane ble første gang valgt i 1998 og tok 61% i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2018. For republikanerne stiller forretningskonsulent og tidligere delstatsrepresentant Julie Ellsworth.

Valgnytt for setet.

Brandon Woolf

Controller: Brandon Woolf (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidatBrandon Woolf

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Brandon Woolf (f.1972) har jobbet seg opp innen Controller-administrasjonen og ble oppnevnt av Otter til å ta over toppvervet i 2012. Han hadde ingen motstandere i 2014.

Valgnytt for setet.

Lawrence Wasden

Jus­tis­: Lawrence Wasden (R)

Demokratisk kandidat: Bruce Bistline
Republikansk kandidat: Lawrence Wasden

Vur­de­ring 16.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist Lawrence Wasden (f.1957) har jobbet ved justisministerens kontor siden 1989. Han ble første gang valgt i 2002 og tok 68% i 2014. For demokratene stiller advokat og partiets kandidat i 2014, Bruce Bistline.

Valgnytt for setet.

Sherri Ybarra

Skole: Sherri Ybarra (R)

Demokratisk kandidat: Cindy Wilson
Republikansk kandidatSherri Ybarra

Vur­de­ring 16.05.18: Trolig repub­li­kansk i 2018. Tidligere lærer og rektor Sherri Ybarra tok knappe 51% i sitt første valg i 2014. Hun fikk en del oppmerksomhet før valget fordi hun aldri hadde stemt i løpet av sine 18 år i Idaho. For demokratene stiller lærer Cindy Wilson.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (6D / 29R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
  • Delstatshuset: 70 (11D / 59R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.