GUAM

"Land of the Chamorros"

Guam er en øy i Stillehavet. Den har vært et territorium under amerikansk kontroll siden 1898.

Trykk her for mer valgstoff om Guam.

  • Innbyggere: 159,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: 26. juni, 2018.
  • Primærvalg: 25. august, 2018.

REPRESENTANTENES HUS

Guam har en repre­sen­tant uten stemme­rett i Repre­sen­tan­tenes hus.

Madeleine Bordallo

Representant: Madeleine Z. Bor­dallo (D)
Komiteer: Forsvar, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Madeleine Z. Bordallo
Republikansk kandidat: Doris Brooks

Vur­de­ring 27.06.18:Svakt demokratisk i 2018. Distriktet omfatter hele Guam. TV-journalist, guvernørfrue, senator og viseguvernør Madeleine Z. Bor­dallo (f.1933) har representert øya siden 2003. Hun tok 53% i 2016. Hun utfordres internt av bankier og senator Mike San Nicholas. For republikanerne stiller revisor og tidligere territorialrevisor Doris Brooks.

Valgnytt for setet.

TERRITORIALNIVÅ

Eddie Calvo

Guvernør: Eddie Calvo (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ray Tenorio

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og senator Eddie Calvo (f.1961) ble første gang valgt i 2010 og tok 64% i 2014. Han kan ikke stille på ny i 2018. Republikanerne stiller med viseguvernør Ray Tenorio. Demokratene stiller med veteran og senator Frank Aguon, sykepleier, Bank of Guam-president og tidligere senator Lou Gerrero, tidligere guvernør Carl Guiterrez og forretningsmann og senator Dennis Rodriguez.

Valgnytt for setet.

Ray Tenorio

Vise­gu­vernør: Ray Tenorio (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tony Ada

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges sammen med guvernøren. Senator og politimann Ray Tenorio (f.1965) har hatt jobben siden 2011. Han valgte begravelsesbyrådirektør og tidligere senator Tony Ada til sin viseguvernør. Aguon valgte tidligere justisminister og føderal aktor Alicia Limtiaco, Guerrero valgte forretningsmann og tidligere rettsadministrator Josh Tenorio, Guiterrez valgte tidligere politisjef Fred Bordallo og Rodriguez valgte lærer og veteran Dave Cruz.

Valgnytt for setet.

Elizabeth Barrett-Anderson

Jus­tis­: Elizabeth Barrett-Anderson (R)

Demokratisk kandidat:
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt republikansk i 2018. Dette vervet er for­melt uten noen parti­til­knyt­ning. Jurist Elizabeth Barrett-Anderson (f.1953) er advokat og hadde også embetet fra 1987 til 1994. Hun tok knappe 66% i sitt comeback i 2014, men tar ikke gjenvalg. I 2018 er kandidatene advokat Leevin Camacho, advokat og demokratenes kandidat til viseguvernør i 2014 Gary Gumataotao og den republikanske tidligere justisministeren Doug Moylan.

Valgnytt for setet.

Yukari Hechanova

Revisor: Yukari Hechanova (?)

Demokratisk kandidat: Benjamin Cruz
Uavhengig kandidat: Doreen Crisostomo

Vur­de­ring 27.06.18: Dette vervet er for­melt uten noen parti­til­knyt­ning, og velges normalt i presidentvalgår. Revisor Doris Brooks ble først valgt i 2000 og gjenvalgt i 2016 med 66%, men gikk av for å stille til Kongressen. Erstatteren, assisterende revisor Yukari Hechanova stiller ikke i suppleringsvalget som avholdes i august. Kandidatene der er regnskapsfører og 2016-kandidat Doreen Crisostomo og advokat, senator og tidligere høyesterettsjustitiarius Benjamin Cruz.

Valgnytt for setet.

  • Territorialforsamlingen: 15 (9 D / 6 R). Valgperiode 2 år. På valg i 2018.