GUAM

"Land of the Chamorros"

Guam er en øy i Stillehavet. Den har vært et territorium under amerikansk kontroll siden 1898.

Trykk her for mer valgstoff om Guam.
Territoriale nyhetskilder: Guam Daily Post, Guam Pacific Daily News.

  • Innbyggere: 159,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: 28. juni, 2022
  • Primærvalg: 27. august, 2022.

REPRESENTANTENES HUS

Guam har en repre­sen­tant uten stemme­rett i Repre­sen­tan­tenes hus.

Mike San Nicolas

Representant: Mike San Nicolas (D)
Komiteer: Bank, Naturressurs.

Demokratisk kandidat: Mike San Nicolas
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 17.11.20: Distriktet omfatter hele Guam. Bankier og senator Mike San Nicolas (f,1981) slo ut den sittende demokraten i primærvalget i 2018 og tok 60% mot en annen demokrat i andre runde i november 2020.

Valgnytt for setet.

TERRITORIALNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter to perioder må man vente en periode.
Lou Guerrero

Guvernør: Lou Guerrero (D)

Demokratisk kandidat: Lou Guerrero
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19: Sykepleier, Bank of Guam-president og tidligere senator Lou Guerrero (f.1950) ble første gang valgt i 2018 med 51%.

Valgnytt for setet.

Josh Tenorio

Vise­gu­vernør: Josh Tenorio (R)

Demokratisk kandidat: Josh Tenorio
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 03.07.20: Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges sammen med guvernøren. Guerrero valgte forretningsmann og tidligere rettsadministrator Josh Tenorio (f.1974). Han er den første åpent homofile viseguvernør i USA.

Valgnytt for setet.

Leevin Camacho

Jus­tis­: Leevin Camacho (U)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Leevin Camacho

Oppdatert 19.10.19: Dette vervet er for­melt uten noen parti­til­knyt­ning. Advokat Leevin Camacho ble valgt i 2018 med 68%.

Valgnytt for setet.

Benjamin Cruz

Revisor: Benjamin Cruz (D)

Demokratisk kandidat: Benjamin Cruz
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 08.11.20: Dette vervet er for­melt uten noen parti­til­knyt­ning, og velges normalt i presidentvalgår. Advokat, senator og tidligere høyesterettsjustitiarius Benjamin Cruz (f.1951) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i august 2018 og hadde ingen motstandere i 2020.

Valgnytt for setet.

  • Territorialforsamlingen: 15 (10 D / 5 R). Valgperiode 2 år. På valg i 2020.