Mer

    Stikkord: Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA