DELAWARE

"The First State"

Delaware er en av de 13 første statene. Den var engang en vippestat, men er nå solid demokratisk i føderale valg. Moderate republikanere har fortsatt en sjanse lokalt. I 2010 hadde delstaten 69% hvite, 20% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Delaware.

Valg­menn: 3. Dela­ware er en solid stat for demo­kra­tene i presidentvalg. Clinton slo Trump 53-42 i 2016, mens Biden slo Trump 59-40 i hjemstaten sin.

  • Innbyggere: 945,934 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 12. juli, 2022.
  • Primærvalg: 13. september, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Tom Carper

Senator klasse 1: Tom Carper
Komiteer: Sikkerhet, Miljø (mindretallsleder), Finans.

Demokratisk kandidat: Tom Carper
Republikansk kandidat:  ?

Oppdatert 19.10.19:
Finansminister, kongressmann og guvernør Tom Carper (f.1947) ble valgt første gang i 2000 og tok 60% i 2018.

Valgnytt for setet.

Chris Coons

Senator klasse 2: Chris Coons (D)
Komiteer: Bevilgning, Utenriks, Justis, Småbedrift, Etikk (nestleder).

Demokratisk kandidat: Chris Coons
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 20.01.21:
Jurist Chris Coons (f.1963) var fylkesråd i 2010, da han vant suppleringsvalget for resten av Joe Bidens senatsperiode. Han tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 demokrat.

Lisa Blunt Rochester

Distrikt 1
Representant: Lisa Blunt Rochester (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidatLisa Blunt Rochester
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 25.11.20:
Distriktet (Clinton 53 – Trump 42 / Biden 59 – Trump 40) omfatter hele delstaten. Managementkonsulent og tidligere arbeidsminister Lisa Blunt Rochester (f.1962) holdt setet i 2016 og tok 58% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Guvernøren og viseguvernøren kan kun velges for åtte år i løpet av et liv, men ingen av de andre vervene har begrensninger.
John Carney

Guvernør: John Carney (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 25.11.20:
Kongressmann og tidligere viseguvernør John Carney (f.1956) holdt vervet for demokratene i 2016 og tok 59% i 2020. Han kan ikke stille på ny.

Valgnytt for setet.

Bethany Hall-Long

Vise­gu­vernør: Bethany Hall-Long (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 25.11.20:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat i Delaware. Delstatssenator Bethany Hall-Long (f.1963) ble første gang valgt i 2016 og tok 59% i 2020. Hun kan ikke stille på ny.

Valgnytt for setet.

Trinidad Navarro

For­sik­ring: Trinidad Navarro (D)

Demokratisk kandidatTrinidad Navarro
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 25.11.20:
Fylkessheriff Trinidad Navarro slo ut den sittende demokraten i primærvalget og ble først gang valgt i 2016. Han tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet.

Colleen Davis

Finans: Colleen Davis (D)

Demokratisk kandidat: Colleen Davis
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Sykehuskonsulent Colleen Davis slo ut den sittende republikaneren med 52% i 2018.

Valgnytt for setet.

Kathy McGuiness

Revisor: Kathy McGuinness (D)

Demokratisk kandidat: Kathy McGuinness
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Demokratene erobret embetet med farmasøyt og bystyremedlem Kathy McGuinness (f.1967), som tok 58% i 2018.

Valgnytt for setet.

Kathy Jennings

Jus­tis­: Kathy Jennings (D)

Demokratisk kandidat: Kathy Jennings   
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 19.10.19:
Demokratene holdt embetet med advokat og tidligere fylkesrådmann Kathy Jennings, som tok 61% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 21 (14D / 7R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. Halv­parten på valg i 2022/2024.
  • Delstatshuset: 41 (26D / 15R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.