DELAWARE

"The First State"

Delaware (D+6) er en av de 13 første statene. Den var engang en vippestat, men er nå solid demokratisk. Moderate republikanere har fortsatt en sjanse her, men staten trender stadig mer mot venstre. I 2010 hadde delstaten 69% hvite, 20% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Delaware.

Valg­menn: 3. Dela­ware er en solid stat for demo­kra­tene i presidentvalg. Clinton slo Trump 53-42 i 2016.

  • Innbyggere: 945,934 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 10. juli, 2018.
  • Primærvalg: 6. september, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Tom Carper

Senator klasse 1: Tom Carper
Komiteer: Sikkerhet, miljø (mindretallsleder), finans.

Demokratisk kandidat: Tom Carper
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.07.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Tom Carper (f.1947) var tidligere guvernør i to perioder, og før det delstatens finansminister og representant i Huset. Han slo ut en sittende republikaner i 2000 og tok 66% i 2012. Han anses som en av de mest moderate demokratene i Senatet og utfordres internt av non-profittdirektør, veteran og aktivist Kerri Evelyn Harris. For republikanerne stiller fylkesråd og veteran Rob Arlett, forretningsmann Rocky De La Fuente og advokat og tidligere PayPaldirektør Gene Truono.

Valgnytt for setet.

Chris Coons

Senator klasse 2: Chris Coons (D)
Komiteer: Bevilgning, utenriks, justis, småbedrift, etikk (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Chris Coons
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.05.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist Chris Coons (f.1963) var fylkesråd i 2010, da han vant suppleringsvalget for resten av Joe Bidens senatsperiode. Coons tok nesten 56% i sitt første ordinære valg i 2014.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 demokrat.

Lisa Blunt Rochester

Distrikt 1
Representant: Lisa Blunt Rochester(D)
Komiteer: Landbruk, utdanning.

Demokratisk kandidatLisa Blunt Rochester
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.07.18: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten. Managementkonsulent og tidligere arbeidsminister Lisa Blunt Rochester (f.1962) holdt setet i 2016 med 56%. For republikanerne stiller lærer og skuespiller Lee Murphy og blomsterforhandler Scott Walker.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Guvernøren og viseguvernøren kan kun velges for åtte år i løpet av et liv, men ingen av de andre vervene har begrensninger.
John Carney

Guvernør: John Carney (D)

Demokratisk kandidatJohn Carney
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Kongressmann og tidligere viseguvernør John Carney (f.1956) holdt vervet for demokratene i 2016, med 58%.

Valgnytt for setet.

Bethany Hall-Long

Vise­gu­vernør: Bethany Hall-Long (D)

Demokratisk kandidatBethany Hall-Long
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat i Delaware. Delstatssenator Bethany Hall-Long (f.1963) ble første gang valgt i 2016, med 59% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Trinidad Navarro

For­sik­ring: Trinidad Navarro (D)

Demokratisk kandidatTrinidad Navarro
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Fylkessheriff Trinidad Navarro slo ut den sittende demokraten i primærvalget og ble først gang valgt i 2016 med 59% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Ken Simpler

Finans: Ken Simpler (R)

Demokratisk kandidat: Colleen Davis
Republikansk kandidatKen Simpler

Vur­de­ring 11.07.18: Svakt republikansk i 2018. Republikanerne erobret embetet med advokat og hotelleier Ken Simpler, som tok knappe 54% i 2014. For demokratene stiller sykehuskonsulent Colleen Davis.

Valgnytt for setet.

Tom Wagner

Revisor: Tom Wagner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: James Spadola

Vur­de­ring 13.07.18: Svakt demokratisk i 2018. Revisor Tom Wagner (f.1956) ble utnevnt til vervet i 1989 og tok 54% i 2014. Han har vært delstatsrevisor siden 1989, men tar ikke gjenvalg. For demokratene stiller delstatens administrative sjefsrevisor Kathleen Davis, farmasøyt og bystyremedlem Kathy McGuinness revisor, konsulent og tidligere delstatsrepresentant Dennis Williams. Republikanerne stiller med veteran og non-profittdirektør James Spadola.

Valgnytt for setet.

Matt Denn. (Foto: Hjemmeside)
Matt Denn

Jus­tis­: Matt Denn (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Peggy Marshall Thomas

Vur­de­ring 11.07.18: Trygt demokratisk i 2018. Jurist Matt Denn (f.1966) var forsikringskommissær fra 2005 til 2009 og viseguvernør fra 2009 til 2015. Han tok nesten 53% i 2014, men stiller ikke igjen i 2018. For demokratene stiller advokat og tidligere fylkesrådmann Kathy Jennings, advokat og tidligere guvernørrådgiver Chris Johnson, advokat og tidligere stabssjef for justisministerkontoret Tim Mullaney og aktivist og tidligere assisterende justisminister LaKresha Roberts. For republikanerne stiller tidligere fylkesanklager Peggy Marshall Thomas.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 21 (11D / 10R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
  • Delstatshuset: 41 (25D / 16R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.