COLORADO

"The Centennial State"

Colorado (D+1) var en ganske republikansk stat frem til 2008, men har siden vært en vippestat. Lokalt har bildet vært blandet, og makten har svingt mellom partiene både ved guvernørvalg og kongressvalg. I 2010 hadde Colorado 74% hvite og 18% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Colorado.

Valg­menn: 9. Colo­rado er en vippe­stat i presidentvalg, men det kan se ut som at demokratene har festet et lite grep her. Clinton slo Trump 48 – 43 i 2016.

  • Innbyggere: 5,456,574 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 20. mars, 2018.
  • Primærvalg: 26. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 1 demokrat og 1 republikaner.

Cory Gardner

Senator klasse 2: Cory Gardner (R)
Komiteer: Handel, Energi & Naturressurs, utenriks, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatCory Gardner

Vur­de­ring 14.12.15: Svakt republikansk i 2020. Jurist, delstatsrepresentant og tidligere kongressmann Cory Gardner (f.1974), erobret setet for republikanerne i 2014 med 48%.

Valgnytt for setet.

Michael Bennet

Senator klasse 3: Michael Bennet (D)
Komiteer: Landbruk, finans, helse og skole.

Demokratisk kandidat: Michael Bennet
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Svakt demo­kra­tisk i 2022. Tidligere leder for skolene i Denver, Michael Bennet (f.1964) ble oppnevnt til å erstatte Ken Salazar, som gikk av for å bli Obamas innenriksminister i 2009. Han tok 49% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (7): 3 demokrater og 4 republikanere.

Diana DeGette

Distrikt 1
Representant: Diana DeGette (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Diana DeGette
Republikansk kandidatCasper Stockham

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+21) i 2018. Distriktet omfatter sentrale deler av staten og sentrum av Denver. Det har litt over 60% hvite, nesten 10% svarte og nesten 25% latinske velgere. Jurist og delstatsrepresentant Diana DeGette (f.1957) har representert et overlappende område siden 1996 og tok 68% i 2016. For republikanerne stiller ekteskapsrådgiver, veteran og partiets kandidat i 2016, Casper Stockham.

Valgnytt for setet.

Jared Polis

Distrikt 2
Representant: Jared Polis (D)
Komiteer: Etikk, utdanning, regel.

Demokratisk kandidat: Joe Neguse
Republikansk kandidatPeter Yu

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet inneholder områder nord og vest for Denver og ble tegnet litt mer konservativt. Det har 87% hvite og 8% latinske velgere. Internettgründer Jared Polis (f.1975) ble første gang valgt i 2009 og tok 57% i 2016. Han stiller til guvernør i 2018. For demokratene stiller advokat, tidligere universitetsregent og partiets kandidat til administrasjonsminister i 2014, Joe Neguse. For republikanerne stiller marketingdirektør Peter Yu.

Valgnytt for setet.

Scott Tipton

Distrikt 3
Representant: Scott Tipton (R)
Komiteer: Bank, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Diane Mitsch Bush
Republikansk kandidat: Scott Tipton

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet inneholder den tynt befolkede vestlige halvdel av Colorado og har over 75% hvite og 20% latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Scott Tipton (f.1956) har representert et overlappende område siden 2011 og tok 55% i 2016. For demokratene stiller policyforsker og delstatsrepresentant Diane Mitsch Bush.

Valgnytt for setet.

Ken Buck. (Foto: Kongressen)
Ken Buck

Distrikt 4
Representant: Ken Buck (R)
Komiteer: Justis, regel.

Demokratisk kandidat: Karen McCormick
Republikansk kandidatKen Buck

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet inneholder nesten hele den østlige halvdelen av staten og har 77% hvite og 18% latinske velgere. Tidligere fylkesadvokat Ken Buck (f.1959) ble første gang valgt i 2014 og tok 64% i 2016. For demokratene stiller den pensjonerte veterinæren Karen McCormick.

Valgnytt for setet.

Doug Lamborn

Distrikt 5 
Representant: Douglas Lamborn (R)
Komiteer: Forsvar, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Stephanie Rose Spaulding
Republikansk kandidat: Douglas Lam­born

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2018. Distriktet inneholder sentrale strøk av staten sør for Denver, inkludert Colorado Springs. Det har 77% hvite og 12% latinske velgere. Advokat og delstatssenator Douglas Lamborn (f.1954) har sittet i Huset siden 2007 og tok 62% i 2016. For demokratene stiller prest og professor Stephanie Rose Spaulding.

Valgnytt for setet.

Mike Coffman

Distrikt 6
Representant: Mike Coffman (R)
Komiteer: Forsvar, veteran.

Demokratisk kandidat: Jason Crow
Republikansk kandidat: Mike Coffman

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt demokratisk (D+2) i 2018. Distriktet omfatter forsteder øst og nord for Denver og har 67% hvite, 8% svarte og 17% latinske velgere. Tidligere delstatssenator, finansminister og administrasjonsminister Mike Coffman (f.1955) ble første gang valgt til Huset i 2008 og tok 51% i 2016. For demokratene stiller advokat og veteran Jason Crow.

Valgnytt for setet.

Ed Perlmutter

Distrikt 7
Representant: Ed Perlmutter (D)
Komiteer: Vitenskap, bank.

Demokratisk kandidatEd Perlmutter
Republikansk kandidatMark Barrington

Vur­de­ring 27.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter forsteder vest og nord for Denver og har 71% hvite og 22% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Ed Perlmutter (f.1953) ble første gang valgt i 2006 og tok 55% i 2016. For republikanerne stiller selger Mark Barrington.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
John Hickenlooper

Guvernør: John Hick­en­looper (D)

Demokratisk kandidat: Jared Polis
Republikansk kandidat: Walker Stapleton

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt demokratisk i 2018. Geolog og forretningsmann John Hick­en­looper (f.1952) er tidligere borgermester i Denver. Han ble første gang valgt til guvernør i 2010 og tok 49% i 2014, men kan ikke stille igjen. For demokratene stiller kongressmann Jared Polis. For republikanerne stiller finansminister Walker Stapleton.

Valgnytt for setet.

Donna Lynne. (Foto: State of CO)
Donna Lynne

Vise­gu­vernør: Donna Lynne (D)

Demokratisk kandidat: Dianne Primavera
Republikansk kandidat: Lang Sias

Vur­de­ring 13.07.18: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Joseph Garcia gikk av for å ta en jobb i utdanningssystemet og ble erstattet av Donna Lynne, som kom fra en jobb i helseindustrien. Hun gikk for opprykk i 2018, men tapte primærvalget. Polis har valgt non-profittdirektør og tidligere delstatsrepresentant Dianne Primavera som sin kandidat. Stapleton valgte veteran og delstatsrepresentant Lang Sias.

Valgnytt for setet.

Wayne Williams

Admi­ni­stra­sjon: Wayne Williams (R)

Demokratisk kandidatJena Griswold
Republikansk kandidatWayne Williams

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Republikanerne vant såvidt i 2014 med jurist og fylkesfunksjonær Wayne Williams, som tok 47% av stemmene. For demokratene stiller advokat Jena Griswold.

Valgnytt for setet.

Walker Stapleton

Finans­: Walker Stapleton (R)

Demokratisk kandidat: Dave Young
Republikansk kandidat: Brian Watson

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Walker Stapleton (f.1974) ble første gang valgt i 2010 og tok nesten 50% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men stiller til guvernør. For republikanerne stiller forretningsmann og eiendomsinvestor Brian Watson. For demokratene stiller delstatsrepresentant Dave Young.

Valgnytt for setet.

Cynthia Coffman

Jus­tis: Cynthia Coffman (R)

Demokratisk kandidat: Phil Weiser
Republikansk kandidatGeorge Brauchler

Vur­de­ring 27.06.18: Svakt republikansk i 2018. For republikanerne vant jurist Cynthia Coffman, som er gift med kongressmann Mike Coffman i det 6. distriktet, med drøye 51% av stemmene i 2014. Hun tar ikke gjenvalg. For republikanerne stiller distriktsadvokat og veteran George Brauchler. For demokratene stiller tidligere assisterende føderal justisminister Phil Weiser.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (17D / 18R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 65 (37D / 28R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.