Hans Petter Hannaas

4 Artikler 0 Kommentarer
Praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2014. Masterstudent i Kristendom ved Det Teologiske Fakultetet ved Universitetet i Oslo og i engelsk ved Høyskolen i Østfold. Tar også amerikanske studier ved Høyskolen i Østfold.