Mer

  Sigrid Rege Gårdsvoll

  Debattjournalist og kommentator i Vårt Land. Kommentator for AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten "Amerikansk politikk".

  Slutten for sjølvvald abort?

  Eit lekka utkast til ein Høgsterettsdom ser ut til å gå langt i å avskaffe den føderale retten til sjølvvald abort i USA.

  Ginni Thomas: Ei dommarkone til besvær

  Berre éin høgsterettsdommar i amerikansk historie har blitt stilt for riksrett. Opptøyene 6. januar har sett Clarence Thomas i fare for å bli den andre.

  Donald Trumps parti?

  Donald Trump er stadig i politisk aktivitet. Er han leiar av opposisjonen eller sjuande far i huset?

  Storminga som splittar USA

  — Viss folket vi skal leie får høyre frå oss at valet er stole, kan vi ikkje forvente at dei trur noko anna.

  – Bidens største suksess

  Det demokratiske partiet har mista fleirtalet i Høgsterett for ein generasjon framover. Like heilsvart er det ikkje på lågare nivå.

  – Nektar ikkje Biden nattverd

  Ein fersk uttale frå katolske biskopar i USA synleggjer den djupe splittinga i synet på både nattverd og konsekvensar av abortsyn.