Mer

  Sigrid Rege Gårdsvoll

  Debattjournalist og kommentator i Vårt Land. Kommentator for AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten "Amerikansk politikk".

  – Så lenge rettsprosessane går, vil Trump gjere politikk av det

  Donald Trump er under etterforsking i fleire politidistrikt. Det vil, ironisk nok, kunne styrke oppslutninga hans inn mot valet i 2024 dersom han klarer å framstille seg som offer for politisk motivert straffeforfølging.

  – He’s running

  Joe Biden var i sjeldan god form i årets State of the Union-tale. Og han tok fatt på ei stor oppgåve.

  Slutten for sjølvvald abort?

  Eit lekka utkast til ein Høgsterettsdom ser ut til å gå langt i å avskaffe den føderale retten til sjølvvald abort i USA.

  Ginni Thomas: Ei dommarkone til besvær

  Berre éin høgsterettsdommar i amerikansk historie har blitt stilt for riksrett. Opptøyene 6. januar har sett Clarence Thomas i fare for å bli den andre.

  Donald Trumps parti?

  Donald Trump er stadig i politisk aktivitet. Er han leiar av opposisjonen eller sjuande far i huset?

  Storminga som splittar USA

  — Viss folket vi skal leie får høyre frå oss at valet er stole, kan vi ikkje forvente at dei trur noko anna.