ARKANSAS

"The Natural State"

Arkansas (R+15) har vært den kanskje seigeste staten i den langvarige prosessen med å gjøre de tidligere sterkt demokratiske delstatene i sør, til like sterkt republikanske. Det er fortsatt en del konservative demokrater igjen på lokalnivå, men det tynnes alvorlig i rekkene til andre verv. Før valget i 2010 hadde denne delstaten 5 demokrater og 1 republikaner i Washington, nå er delegasjonen helt republikansk. Delstaten hadde i 2010 over 75% hvite, nesten 15% svarte og 5% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Arkansas.

Valg­menn: 6. Arkansas har stemt repub­li­kansk ved alle presidentvalg siden 1980, bort­sett fra de to gan­gene Bill Clinton stilte. Trump vant 61-34 her.

  • Innbyggere: 2,978,204 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2018.
  • Primærvalg: 22. mai, andre runde 19. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Tom Cotton

Senator klasse 2: Tom Cotton (R)
Komiteer: Forsvar, bank, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTom Cotton

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt republikansk i 2020. Advokat og veteran Tom Cotton (f.1977), som anses som en kommende stjerne for republikanerne, vant setet i 2014 med over 56% av stemmene og er trygg hvis han stiller på nytt.

Valgnytt for setet.

John Boozman

Senator klasse 3: John Boozman (R)
Komiteer: Landbruk, bevilgning, miljø, budsjett, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Boozman

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Øyelege John Boozman (f.1950) tok setet fra en demokrat i 2010 med nesten 58% av stemmene, etter å ha sittet ti år i Huset. Han tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): Alle republikanere.

Rick Crawford

Distrikt 1
Representant: Rick Crawford (R)
Komiteer: Landbruk, transport, etterretning.

Demokratisk kandidatChintan Desai
Republikansk kandidat: Rick Craw­ford

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet dekker de østlige og dels nordlige deler av staten og inkluderer byen Jonesboro. Det har nesten 80% hvite og litt over 15% svarte velgere. Det var demokratisk frem til veteran og TV-journalist Rick Crawford (f.1966) tok det åpne setet i 2010 og hadde ingen motstand i 2016. For demokratene stiller lærer Chintan Desai.

Valgnytt for setet.

French Hill

Distrikt 2
Representant: French Hill (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: Clarke Tucker
Republikansk kandidatFrench Hill

Vur­de­ring 23.05.18: Trolig repub­li­kansk (R+7) i 2018. Distriktet inneholder de sentrale deler av staten, og inkluderer delstatshovedstaden Little Rock. Det har nesten 75% hvite og nesten 20% svarte velgere. Bankier French Hill (f.1956) ble første gang valgt i 2014 og tok 58% i 2016. For demokratene stilller advokat og delstatsrepresentant Clarke Tucker.

Valgnytt for setet.

Steve Womack

Distrikt 3
Representant: Steve Womack (R)
Komiteer: Bevilgning, budsjett (leder).

Demokratisk kandidatJosh Mahony
Republikansk kandidat: Steve Womack

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet omfatter de nordvestlige deler av staten, bl.a. Ft Smith og har over 80% hvite og ca 10% latinske velgere. Det har vært republikansk siden 1966. Siden 2010 har det vært representert av forretningsmann og borgermester Steve Womack (f.1957), som ikke hadde noen motstand i 2016. Womack utfordres internt av pastor Robb Ryerse. For demokratene stiller non-profitdirektør Josh Mahony.

Valgnytt for setet.

Bruce Westerman

Distrikt 4
Representant: Bruce Westerman (R)
Komiteer: Budsjett, naturressurs, transport.

Demokratisk kandidatHayden Shamel
Republikansk kandidatBruce Westerman

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2108. Distriktet omfatter de sør-sørvestlige deler av staten og har nesten 75% hvite og nesten 20% svarte velgere. Ingeniør, skogbruker og delstatssenator Bruce Westerman (f.1967) holdt setet for republikanerne i 2014 og hadde ingen motstandere i 2016. For demokratene stiller lærer og fylkespartileder Hayden Shamel.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv.
Asa Hutchinson

Guvernør: Asa Hutchinson (R)

Demokratisk kandidatJared Henderson
Republikansk kandidatAsa Hutch­inson

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Tid­li­gere kon­gress­mann, viseminister for sikkerhet og sjef for anti-narkotikabyrået DEA, Asa Hutch­inson (f.1950) erobret embetet for republikanerne i 2014 med over 55% av stemmene. Demokratene stiller med konsulent Jared Henderson.

Valgnytt for setet.

Tim Griffin

Vise­gu­vernør: Tim Griffin (R)

Demokratisk kandidatAnthony Bland
Republikansk kandidatTim Griffin

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guver­nøren. Jurist og kongressmann Tim Griffin (f.1968) vant med 57% i 2014. For demokratene stiller forretningskonsulent Anthony Bland.

Valgnytt for setet.

Mark Martin

Admi­ni­stra­sjon: Mark Martin (R)

Demokratisk kandidatSusan Inman
Republikansk kandidat: John Thurston

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Ingeniør og delstatsrepresentant Mark Martin (f.1968) ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 61% i 2014, men kan ikke stille igjen. For republikanerne stiller landkommissær John Thurston. For demokratene stiller tidligere valgdirektør og partiets 2014-kandidat Susan Inman.

Valgnytt for setet.

Leslie Rutledge

Jus­tis: Leslie Rutledge (R)

Demokratisk kandidat: Mike Lee
Republikansk kandidatLeslie Rutledge

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt republikansk i 2018. Advokat Leslie Rutledge (f.1976) vant embetet med knappe 52% i 2014. For demokratene stiller advokat og ingeniør Mike Lee.

Valgnytt for setet.

Dennis Milligan

Finans­: Dennis Milligan (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidatDennis Milligan

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt republikansk i 2018. Fylkesfunksjonær i Saline County, Dennis Milligan (f.1957) vant embetet for republikanerne med 56% i 2014.

Valgnytt for setet.

Andrea Lea

Revisor: Andrea Lea (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidatAndrea Lea

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt republikansk i 2018. Delstatsrepresentant Andrea Lea (f.1957) vant embetet for republikanerne med 57% i 2014.

Valgnytt for setet.

John Thurston

Land­: John Thur­ston (R)

Demokratisk kandidatLarry Williams
Republikansk kandidatTommy Land

Vur­de­ring 23.05.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Teolog og prest John Thur­ston (f.1972) holdt embetet med 57% i 2104, men kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller forretningsmann og aktivist Tommy Land. For demokratene stiller rådmann i Hot Springs, Larry Williams.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (11D / 24R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2018/20.
  • Delstatshuset: 100 (24D / 76R). Valg­pe­riode på 2 år. På valg i 2016.