ARKANSAS

"The Natural State"

Arkansas (R+15) har vært den kanskje seigeste staten i den langvarige prosessen med å gjøre de tidligere sterkt demokratiske delstatene i sør, til like sterkt republikanske. Delstaten hadde i 2010 over 75% hvite, nesten 15% svarte og 5% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Arkansas.
Delstatlige nyhetskilder: Arkansas News Bureau, Arkansas Times, Talk Politics,

Valg­menn: 6. Arkansas har stemt repub­li­kansk ved alle presidentvalg siden 1980, bort­sett fra de to gan­gene hjemmefavoritten Bill Clinton stilte. Trump vant hhv. 61-34 og 62-35 her.

  • Innbyggere: 2,978,204 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2022.
  • Primærvalg: 21. juni, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Tom Cotton

Senator klasse 2: Tom Cotton (R)
Komiteer: Forsvar, Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTom Cotton

Oppdatert 05.11.20:
Advokat og veteran Tom Cotton (f.1977) vant setet i 2014 med 56% av stemmene. Han hadde ingen demokratiske utfordrere i 2020.

Valgnytt for setet.

John Boozman

Senator klasse 3: John Boozman (R)
Komiteer: Landbruk, Bevilgning, Miljø, Veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Boozman

Oppdatert 18.10.19:
Øyelege John Boozman (f.1950) vant setet fra en demokrat i 2010 med nesten 58% av stemmene, etter å ha sittet ti år i Huset. Han tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (4): Alle republikanere.

Rick Crawford

Distrikt 1
Representant: Rick Crawford (R)
Komiteer: Landbruk, Transport, Etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rick Craw­ford

Oppdatert 05.11.20:
Distriktet (Clinton 30 – Trump 65 / Biden 28 – Trump 69) dekker de østlige og dels nordlige deler av staten og inkluderer byen Jonesboro. Det har nesten 80% hvite og litt over 15% svarte velgere. Veteran og TV-journalist Rick Crawford (f.1966) ble valgt første gang i 2010. Han hadde ingen demokratiske motstandere i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Jonesboro Sun (kun US VPN).

French Hill

Distrikt 2
Representant: French Hill (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatFrench Hill

Oppdatert 05.11.20:
Distriktet (Clinton 42 – Trump 52 / Biden 44 – Trump 53) inneholder de sentrale deler av staten, og inkluderer delstatshovedstaden Little Rock. Det har nesten 75% hvite og nesten 20% svarte velgere. Bankier French Hill (f.1956) ble valgt første gang i 2014 og tok 52% i 2018.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arkansas Democrat-Gazette.

Steve Womack

Distrikt 3
Representant: Steve Womack (R)
Komiteer: Bevilgning, Budsjett (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve Womack

Oppdatert 05.11.20:
Distriktet (Clinton 31 – Trump 62 / Biden 35 – Trump 62) omfatter de nordvestlige deler av staten, bl.a. Ft Smith og har over 80% hvite og ca 10% latinske velgere. Siden 2010 har det vært representert av forretningsmann og borgermester Steve Womack (f.1957), som tok 65% i 2018.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Ft Smith Times Record (kun US VPN), Northwest Arkansas Online.

Bruce Westerman

Distrikt 4
Representant: Bruce Westerman (R)
Komiteer: Naturressurs, Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBruce Westerman

Oppdatert 05.11.20:
Distriktet (Clinton 31 – Trump 64 / Biden 30 – Trump 68) omfatter de sør-sørvestlige deler av staten og har nesten 75% hvite og nesten 20% svarte velgere. Ingeniør, skogbruker og delstatssenator Bruce Westerman (f.1967) ble valgt første gang i 2014 og tok 67% i 2018.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: The Sentinel-Record.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv.
Asa Hutchinson

Guvernør: Asa Hutchinson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Tid­li­gere kon­gress­mann, viseminister for sikkerhet og sjef for anti-narkotikabyrået DEA, Asa Hutch­inson (f.1950) erobret embetet for republikanerne i 2014 og tok 65% i 2018. Han kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

Tim Griffin

Vise­gu­vernør: Tim Griffin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guver­nøren. Jurist og kongressmann Tim Griffin (f.1968) ble første gang valgt i 2014 og tok 64% i 2018. Han kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

John Thurston

Admi­ni­stra­sjon: John Thurston (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Thurston

Oppdatert 18.10.19:
Teolog, prest og landkommissær John Thurston (f.1972) vant i 2018 med 61%.

Valgnytt for setet.

Leslie Rutledge

Jus­tis: Leslie Rutledge (R)

Demokratisk kandidat:?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Advokat Leslie Rutledge (f.1976) vant embetet i 2014 og tok 62% i 2018. Hun kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

Dennis Milligan

Finans­: Dennis Milligan (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Fylkesfunksjonær i Saline County, Dennis Milligan (f.1957) vant embetet for republikanerne i 2014 og tok 71% i 2018. Han kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

Andrea Lea

Revisor: Andrea Lea (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Delstatsrepresentant Andrea Lea (f.1957) vant embetet for republikanerne i 2014 og tok 72% i 2018. Hun kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

Tommy Land

Land­: Tommy Land (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTommy Land

Oppdatert 18.10.19:
Forretningsmann og aktivist Tommy Land (f.1955) holdt embetet for republikanerne i 2018 med 60%.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (7D / 28R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2022/24.
  • Delstatshuset: 100 (23D / 77R). Valg­pe­riode på 2 år. På valg i 2022.