ARIZONA

"The Grand Canyon State"

Arizona (R+5) har gått repub­li­kansk i alle pre­si­dent­valg siden 1952, bort­sett fra en knapp seier til Bill Clinton i 1996 (som nok skyldtes Ross Perot). Befolkningsveksten har gjort staten litt mer demokratisk og den må nå kunne betegnes som en vippestat. Nytegningen i 2010 ble foretatt av en uavhengig kommisjon, men var svært kontroversiell. Arizona hadde i 2010 ca 63% hvite og 25% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Arizona.
Delstatlige nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon), Arizona Capitol Times.

Valg­menn: 11. Ari­zona var lenge en trygg stat for republikanerne, men Trump vant bare 49-45 over Clinton og Biden vant med syltynne 49,4-49,1 her i 2020.

  • Innbyggere: 6,828,065 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 4. april, 2022.
  • Primærvalg: 2. august, 2022.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Kyrsten Sinema

Senator klasse 1: Kyrsten Sinema (R)
Komiteer: Bank, Handel, Sikkerhet, Veteran.

Demokratisk kandidat: Kyrsten Sinema
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Advokat og kongresskvinne Kyrsten Sinema (f.1976) erobret det åpne setet i 2018 med 50% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Mark Kelly

Senator klasse 3: Mark Kelly (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: Mark Kelly
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 02.12.20:
Demokratene erobret setet i et suppleringsvalg i 2020, med astronaut, veteran og forretningsmann Mark Kelly (f.1964). Han tok 51%. Setet er på valg igjen i 2022.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tanter (9): 5 demokrater og 4 republikanere.

Tom O’Halleran

Distrikt 1 
Representant: Tom O’Halleran (D)
Komiteer: Landbruk, Energi og handel.

Demokratisk kandidatTom O’Halleran
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 08.11.20:
Distriktet (Clinton 47 – Trump 48 / Biden 50 – Trump 48) utgjør de nordøstlige og østlige deler av staten, og inneholder flere indianerreservater. Det har ca 56% hvite, ca 20% latinske og 20% indianske velgere. Tidligere delstatssenator og ex-republikaner Tom O’Halleran (f.1946) ble første gang valgt i 2016 og tok 52% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Daily Sun (kun US VPN).

Ann Kirkpatrick

Distrikt 2
Representant: Ann Kirkpatrick (D)
Komiteer: Bevilgning, Landbruk.

Demokratisk kandidat: Ann Kirkpatrick
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 50 – Trump 45 / Biden 55 – Trump 44) utgjør den sørøstlige delen av staten, inkludert 2/3 av Tucson. Det har nesten 70% hvite og ca. 20% latinske velgere. Advokat og tidligere kongresskvinne Ann Kirkpatrick (f.1950) gjorde comeback til Huset i 2018 og tok 56% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Star (kun US VPN).

Raul Grijalva

Distrikt 3
Representant: Raul Grijalva (D)
Komiteer: Naturressurs (leder), Utdanning og arbeid.

Demokratisk kandidat: Raul Gri­jalva
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 62 – Trump 33 / Biden 63 – Trump 36) dekker de sørlige og sørvestlige deler av Arizona. Det inkluderer Yuma og vestlige deler av Tucson og har et flertall latinovelgere (ca 55% mot 35% hvite). Sosiolog og tidligere skolestyremedlem Raul Grijalva (f.1948) ble valgt første gang i 2002 og tok 65% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Star (kun US VPN), Yuma Sun.

Paul Gosar

Distrikt 4 
Representant: Paul Gosar (R)
Komiteer: Naturressurs, Kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Paul Gosar

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 28 – Trump 68 / Biden 31 – Trump 68) inkluderer hele den vestlige delen av staten bortsett fra en liten bit i sør, samt sentrale deler inn mot storbyen Phoenix. Det har nesten 80% hvite og nesten 15% latinske velgere. Tannlege Paul Gosar (f.1958), ble valgt til det 1. distriktet i bølgevalget i 2010, men skiftet beite til det tryggere 4. distrikt i 2012. Han tok 70% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon), Kingman Daily Miner, Lake Havasu City News-Herald (kun US VPN).

Andy Biggs

Distrikt 5
Representant: Andy Biggs (R)
Komiteer: Justis, Vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Andy Biggs

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 37 – Trump 58 / Biden 42 – Trump 56) inneholder områder øst for Phoenix og har over 75% hvite og nesten 15% svarte velgere. Advokat og leder av delstatssenatet Andy Biggs (f.1958) ble valgt første gang i 2016 og tok 59% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon).

David Schweikert

Distrikt 6
Representant: David Schweikert (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: David Schwei­kert

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 42 – Trump 52 / Biden 47 – Trump 51) omfatter stort sett de nordøstlige delene av Phoenix, med forsteder og har over 80% hvite og over 10% latinske velgere. Forretningsmann David Schweikert (f.1962) ble valgt på andre forsøk i 2010. Han tok 52% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon).

Ruben Gallego. (Foto: Kongressen)
Ruben Gallego

Distrikt 7
Representant: Ruben Gallego (D)
Komiteer: Forsvar, Naturressurs.

Demokratisk kandidatRuben Gallego
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 72 – Trump 23 / Biden 74 – Trump 25) inneholder de sentrale delene av Phoenix og har nesten 60% latinovelgere mot litt over 25% hvite og 9% svarte. Aktivist og delstatsrepresentant Ruben Gallego (f.1979) ble første gang valgt i 2014 og tok 77% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon).

Debbie Lesko

Distrikt 8
Representant: Debbie Lesko (R)
Komiteer: Sikkerhet, Vitenskap, Regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Debbie Lesko

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 37 – Trump 58 / Biden 41 – Trump 57) inkluderer områder nord og vest for Phoenix og inneholder ca 75% hvite og ca 15% latinoer. Tidligere delstatssenator Debbie Lesko (f.1958) ble valgt første gang i et suppleringsvalg i april 2018 og tok 60% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon).

Greg Stanton

Distrikt 9
Representant: Greg Stanton (D)
Komiteer: Justis, Transport.

Demokratisk kandidat: Greg Stanton
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 55 – Trump 38 / Biden 61 – Trump 37) utgjør de sørlige deler av Phoenix og er helt nytt i 2012, men inneholder store deler av det gamle 5. distrikt. Det inneholder nesten 65% hvite og over 20% latinoer. Advokat og tidligere borgermester i Phoenix Greg Stanton (f.1970) holdt setet for demokratene i 2018 med 61%.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Arizona Republic (EU-versjon).

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille (gruveinspektøren kan sitte i 16 år).
Doug Ducey

Guvernør: Doug Ducey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Forretningsmann og finansminister Doug Ducey (f.1964) holdt embetet for republikanerne i 2014, og tok 56% i 2018. Han kan ikke stille til gjenvalg.

Valgnytt for setet.

Katie Hobbs

Admi­ni­stra­sjon: Katie Hobbs (R)

Demokratisk kandidat: Katie Hobbs
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Administrasjonsministeren er neste i køen dersom en guvernør faller fra eller trekker seg. Demokratene erobret vervet i 2018 med delstatssenator og sosialarbeider Katie Hobbs (f.1969) som tok drøye 50%.

Valgnytt for setet.

Mark Brnovich. (Foto: State of AZ)
Mark Brnovich

Jus­tis: Mark Brnovich (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Tidligere gamblingdirektør Mark Brnovich (f.1966) slo ut den republikanske justisministeren i primærvalget i 2014. Han tok 52% i 2018, men kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

Kimberly Yee

Finans: Eileen Klein (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kimberley Yee

Oppdatert 18.10.19:
Majoritetslederen i delstatssenatet, Kimberley Yee (f.1974) vant med 54% i 2018.

Valgnytt for setet.

Joe Hart

Gruveinspektør: Joe Hart (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Delstatsrepresentant Joe Hart (f.1944) ble første gang valgt i 2006 og tok 52% i 2018. Han kan ikke stille igjen i 2022.

Valgnytt for setet.

Kathy Hoffman

Skole­: Kathy Hoffman (R)

Demokratisk kandidat: Kathy Hoffman
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Lærer og taleterapeut Kathy Hoffman erobret embetet i 2018 med knappe 52%.

Valgnytt for setet.

Jim O’Connor

Tjenestekommisjonær­: Jim O’Connor (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim O’Connor

Oppdatert 04.01.21:
Tre tjenestekommisjonærer velges på samme stemmeseddel i presidentvalgår. Den pensjonerte fondsmegleren Jim O’Connor, som kom på tredjeplass i 2018, ble nominert som write-in og valgt i 2020 med 17,3%.

Valgnytt for setet.

Anna Tovar

Tjenestekommisjonær­: Anna Tovar (D)

Demokratisk kandidat: Anna Tovar
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 04.01.21:
Tre tjenestekommisjonærer velges på samme stemmeseddel i presidentvalgår. Lærer, borgermester og tidligere delstatssenator Anna Tovar ble valgt inn i 2020, med 17,5% (og flest stemmer). Tovar satt en periode i delstatssenatet og før det, to perioder i delstatshuset.

Valgnytt for setet.

Lea Marquez Peterson

Tjenestekommisjonær­: Lea Marquez Peterson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lea Marquez Peterson

Oppdatert 04.01.21:
Tre tjenestekommisjonærer velges på samme stemmeseddel i presidentvalgår. Forretningskvinne Lea Marquez Peterson (f.1970) ble oppnevnt i 2019 for å erstatte en kommisjonær som gikk av. Hun ble valgt i 2020 med 17,5%.

Valgnytt for setet.

Sandra Kennedy

Tjenestekommisjonær­: Sandra Kennedy (D)

Demokratisk kandidat: Sandra Kennedy
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 07.12.19:
To tjenestekommisjonærer velges på samme stemmeseddel i mellomvalgår. Lærer og tidligere delstatsrepresentant og delstatssenator Sandra Kennedy (f.1957) ble valgt første gang i 2008, men tapte gjenvalget i 2012 og et annet valg i 2014. Hun tok imidlertid 26% i 2018.

Valgnytt for setet.

Justin Olson

Tjenestekommisjonær­: Justin Olson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Justin Olson

Oppdatert 07.12.19:
To tjenestekommisjonærer velges på samme stemmeseddel i mellomvalgår. Tidligere kongressrådgiver og delstatsrepresentant Justin Olson ble oppnevnt i 2017 og tok 25% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (14D / 16R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 60 (29D / 31R). Valg­pe­riode på 2 år. På valg i 2022.