ALASKA

"The Last Frontier"

Alaska (R+9) er en klart republikansk stat, men ikke så verdikonservativ som f.eks. sørstatene. Det republikanske partiet har i perioder vært sterkt fragmentert, både langs politiske og personlige linjer. Delstaten hadde i 2010 ca. 68% hvite, 3% svarte, 13% innfødte og 6% asiatiske velgere. Nesten 5% var latinoer.

Trykk her for mer valgstoff om Alaska.
Delstatlige nyhetskilder: Anchorage Daily News, Juneau Empire.

Valg­menn: 3. Alaska er solid repub­li­kansk i presidentvalg. Trump slo Clinton 51-37 og Biden 53-43.

  • Innbyggere: 738,432 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. juni, 2022.
  • Primærvalg: 16. august, 2022.

SENATET

Senatorer: 2 republikanere.

Dan Sullivan

Senator klasse 2: Dan S. Sullivan (R)
Komiteer: Forsvar, Handel, Miljø, Veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDan Sullivan

Oppdatert 24.11.20:
Jurist, justisminister og direktør for delstatens naturressurser, Dan S. Sullivan (f.1964) tok delstaten fra en demokrat i 2014 og tok 54% i 2020.

Valgnytt for setet.

Lisa Murkowski

Senator klasse 3: Lisa Mur­kowski (R)
Komiteer: Energi (leder), Bevilgning, Helse og utdanning, Indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lisa Mur­kowski

Oppdatert 18.10.19:
Advokat og delstatsrepresentant Lisa Murkowski (f.1957) ble oppnevnt av sin far, Frank Murkowski, til å fylle hans senatssete da han ble valgt til guvernør i 2002. Hun vant knapt i 2004 og tapte faktisk sitt partis nominasjon til Senatet i 2010, men kom tilbake og vant valget som uavhengig kandidat med under 40%. Hun tok 44% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Don Young

Distrikt 1
Representant: Don Young (R)
Komiteer: Naturressurs, Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Don Young

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (Clinton 38 – Trump 53 / Biden 43 – Trump 53) består av hele Alaska, og er således landets suverent største i utstrekning – over dobbelt så stort som Texas. Det har, siden et suppleringsvalg i 1973, vært representert av tidligere lærer og delstatssenator Don Young (f.1933). Han tok 54% i 2020.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i desember.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Mike Dunleavy

Guvernør: Mike Dunleavy (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Dunleavy

Oppdatert 18.10.19:
Utdanningskonsulent og delstatssenator Mike Dunleavy (f.1961) erobret embetet fra en uavhengig guvernør i 2018 med drøye 51%.

Valgnytt for setet.

Kevin Meyer

Vise­gu­vernørKevin Meyer (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Meyer

Oppdatert 18.10.19:
Vise­gu­ver­nøren nomineres separat, men velges sammen med guvernøren. Delstatssenator Kevin Meyer (f.1956) ble første gang valgt i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 20 (7D / 13 R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2022/24.
  • Delstatshuset: 40 (15D / 21R / 4U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2022.