ALABAMA

"Heart of Dixie"

Alabama er en meget konservativ delstat hvor det knapt finnes konkurransedyktige demokrater igjen på delstatsnivå. I 2010 hadde delstaten ca 69% hvite og 25% svarte velgere. Det var kun 3% latinoer.

Trykk her for mer valgstoff fra Alabama.
Delstatlige nyhetskilder: al.com, Alabama Political Reporter, Yellowhammer News (R).

Valg­menn: 9. Ala­bama (R+14) er en trygg stat for republikanerne i presidentvalg og Trump tok 62% her, både mot Clinton og mot Biden.

  • Innbyggere: 4,858,979 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 8. april, 2022.
  • Primærvalg: 7. juni, 2022

 

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Tommy Tuberville

Senator klasse 2: Tommy Tuberville (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tommy Tuberville

Oppdatert 02.01.21:
Tidligere fotballtrener og forretningsmann Tommy Tuberville (f.1954) slo ut den sittende demokraten i 2020 med 60%.

Valgnytt for setet.

Richard Shelby

Senator klasse 3: Richard Shelby (R)
Komiteer: Bevilgning (leder), Bank, Miljø, Regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Richard Shelby

Oppdatert 18.10.19:
Advokat og delstatssenator Richard Shelby (f.1934) ble valgt til Huset som demokrat i 1978 og ble senator i 1987. Deretter skiftet han parti i 1994, og har siden cruiset til gjenvalg som republikaner. Han tok 64% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (7): 1 demokrat og 6 republikanere.

Jerry Carl

Dis­trikt 1
RepresentantJerry Carl (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jerry Carl

Oppdatert 02.01.21:
Dis­triktet (R+15) dekker de sør­vest­lige delene av staten, inklu­dert Mobile og har nærmere 70% hvite og ca 25% svarte velgere. Forretningsmann og fylkesråd Jerry Carl (f.1958) holdt distriktet for republikanerne med 65% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: al.com/mobile

Barry Moore

Dis­trikt 2
Representant: Barry Moore (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Barry Moore

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (R+16) dekker de sør­øst­lige delene av staten, og inklu­derer meste­parten av del­stats­ho­ved­staden Mon­t­gomery. Distriktet har ca 65% hvite og i underkant av 30% svarte velgere. Republikanerne holdt distriktet med forretningsmann og tidligere delstatsrepresentant Barry Moore (f.1966), som tok 65% i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: al.com/montgomery

Mike Rogers

Dis­trikt 3
Representant: Mike Rogers (R)
Komiteer: Forsvar, Sikkerhet (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Rogers

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (R+16) dekker de sen­trale, østlige delene av staten, inklu­dert byene Auburn, Tal­ladega og Tuskegee. Det har over 70% hvite og under 25% svarte velgere. Advokat og tidligere fylkesråd Mike Rogers (f.1958) har repre­sen­tert det siden 2002 og tok 68% i 2018.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: Tuskegee Daily Home (kun US VPN)

Robert Aderholt

Dis­trikt 4
Representant: Robert Aderholt (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Robert Ader­holt

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (R+30) går som et tynt bånd gjennom det nord­lige Ala­bama fra øst til vest. Det inn­be­fatter de nord­lige delene av Bir­mingham, samt for­ste­dene til Decatur og Hunts­ville og har over 85% hvite og litt over 5% svarte velgere. Jurist og dommer Robert Aderholt (f.1965) vant setet for republikanerne i 1996 og tok 83% i 2018.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: al.com/birmingham, al.com/huntsville og Decatur Daily (Kun US VPN)

Mo Brooks

Dis­trikt 5
Representant: Mo Brooks (R)
Komiteer: Forsvar, Vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mo Brooks

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (R+18) går helt nord i staten, fra øst til vest og inn­e­holder meste­parten av Hunts­ville. Det har over 75% hvite og litt over 15% svarte velgere. Advokat og fylkesråd Mo Brooks (f.1954) slo ut en sittende republikaner i nominasjonen i 2010 og hadde ingen konkurrenter i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: al.com/huntsville

Gary Palmer

Dis­trikt 6
Representant: Gary Palmer (R)
Komiteer: Transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGary Palmer

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (R+26) dekker de sen­trale strøk av Ala­bama og omslutter nesten del­staten største by, Bir­mingham. Det har over 80% hvite og litt over 10% svarte velgere. Tidligere tenketankpresident Gary Palmer (f.1954) ble valgt første gang i 2014 og hadde ingen konkurrenter i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: al.com/birmingham

Terri Sewell

Dis­trikt 7
Representant: Terri Sewell (D)
Komiteer: Etterretning, Finans.

Demokratisk kandidat: Terri Sewell
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 24.11.20:
Distriktet (D+20) omfatter det meste av Bir­mingham, samt de sen­tralt vest­lige delene av staten, inklu­dert meste­parten av Tus­caloosa. Setet har vært omtrent som nå de siste 20 år, og har etter­hvert blitt et opp­sam­lings­sete for svarte vel­gere, som utgjør drøye 60% av velgerne, mens ca 35% er hvite. Advokat Terri Sewell (f.1965), ble valgt første gang i 2010. Hun hadde ingen motstandere i 2020.

Valgnytt for setet. Lokale nyhetskilder: al.com/birmingham og al.com/tuscaloosa

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Mandag etter andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. En viseguvernør kan ikke stille til et annet delstatsverv før minst ett år etter at embetsperioden er over. Det er ikke begrensninger på tjenestekommisjonen.
Kay Ivey

Guvernør: Kay Ivey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kay Ivey

Oppdatert 18.10.19:
Viseguvernør og delstatsrevisor Kay Ivey (f.1944) rykket opp i april 2017 fordi den daværende guvernøren ble involvert i en utroskapsskandale. Hun tok 59% i 2018.

Valgnytt for setet.

Will Ainsworth

Vise­gu­vernør: Will Ainsworth (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Will Ainsworth

Oppdatert 18.10.19:
Dette embetet nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Jakthytteeier og delstatsrepresentant Will Ainsworth (f.1981) tok 61% i 2018.

Valgnytt for setet.

John Merrill

Admi­ni­stra­sjon: John Merrill (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Oppdatert 18.10.19:
Delstatsrepresentant John Merrill (f.1963) ble valgt til administrasjonsminister i 2014 og tok 61% i 2018. Han kan ikke stille igjen i 2022.

Valgnytt for setet.

Steven Marshall

Justis: Steven Marshall (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteven Marshall

Oppdatert 18.10.19:
Tidligere fylkesadvokat Steven Marshall (f.1964) ble oppnevnt til vervet i 2017 og tok 59% i 2018.

Valgnytt for setet.

John McMillan

Finans: John McMillan (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John McMillan

Oppdatert 18.10.19:
Republikanerne holdt embetet med tidligere landbrukskommisjonær John McMillan (f.1941), som ikke hadde motkandidat i 2018.

Valgnytt for setet.

AL rev Jim Zeigler
Jim Zeigler

Revisor: Jim Zeigler (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat
: ?

Oppdatert 18.10.19:
Advokat Jim Zeigler (f.1948) ble første gang valgt i 2014 og tok 60% i 2018. Zeigler har tidligere stilt til seks andre verv og tapte alle med knapp margin, noe som førte til at han fikk tilnavnet «Mr. 49%». Han kan ikke stille på ny.

Valgnytt for setet.

Rick Pate

Land­bruk & indu­stri: Rick Pate (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rick Pate

Oppdatert 18.10.19:
Republikanerne holdt embetet med forretningsmann og Lowndesboros borgermester Rick Pate (f.1955), som ikke hadde motkandidat i 2018.

Valgnytt for setet.

Twinkle Andress Cavanaugh

Tjenestekommisjonær: Twinkle Andress Cavanaugh (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Twinkle Andress Cavanaugh

Oppdatert 24.11.20:
Ledervervet for tjenestekommisjonen velges i presidentvalgår. Forretningskvinne og guvernørrådgiver Twinkle Andress Cavanaugh (f.1966) ble først valgt i 2010 og deretter valgt til kommisjonsleder i 2012, da hun slo ut den sittende demokraten med 54%. Hun tok 62% i 2020.

Valgnytt for setet.

Jeremy Oden

Tjenestekommisjonær: Jeremy Oden (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeremy Oden

Oppdatert 18.10.19:
Forretningsmann og delstatsrepresentant Jeremy Oden (f.1968) ble utnevnt i 2012 og tok 60% i 2018.

Valgnytt for setet.

Chip Beeker

Tjenestekommisjonær: Chip Beeker (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chip Beeker

Oppdatert 18.10.19:
Forretningsmann og fylkesråd Chip Beeker ble første gang valgt i 2014 og tok 60% i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (8D / 27R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2022.
  • Delstatshuset: 105 (28D / 77R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2022.