Mer

  – Så lenge rettsprosessane går, vil Trump gjere politikk av det

  Donald Trump er under etterforsking i fleire politidistrikt. Det vil, ironisk nok, kunne styrke oppslutninga hans inn mot valet i 2024 dersom han klarer å framstille seg som offer for politisk motivert straffeforfølging.

  Først publisert i Vårt Land 22. mars 2023.

  Donald Trump er langt frå ukjend med rettsvesenet. I nær framtid risikerer han likevel å sjå innsida av ein rettssal under ein strafferettssak. Det er ikkje vanleg kost for den historisk sett søksmålsvillige forretningsmannen.

  Laurdag ettermiddag norsk tid la han ut ei melding på det sosiale mediet Truth Social der han hevda å ha fått vite via lekkasjar frå det «korrupte og svært politiske» statsadvokatembetet i New York at han kom til å bli arrestert tysdag.

  Seinare gjorde representantar for Trump det klart at den tidlegare presidenten ikkje har fått signal frå statsadvokaten om at dette faktisk ville skje. Vi veit imidlertid at det har vore fleire møter internt i politiet i New York om korleis ein kan ivareta sikkerheita dersom statsadvokaten faktisk tek ut tiltale og den tidlegare presidenten skal bli framstilt for påtaleforkynning. Dette taler for at eit påtalevedtak er nært kommande.

  Betalinga til Stormy Daniels

  Høvet er den pågåande etterforskinga av ei betaling Trump gjorde via den såkalla fiksaren Michael Cohen til pornoskodespelaren Stephanie Clifford, betre kjend som «Stormy Daniels» i 2016.

  I innspurten av valkampen dette året skal Clifford ha forsøkt å selje opplysningar til høgstbydande medium om eit utanomekteskapeleg forhold til Trump. Fiksaren Cohen skal ha betalt Clifford om lag 130.000 dollar for å halde opplysningane for seg sjølv. Desse pengane skal Cohen seinare ha fått betalt tilbake frå Donald Trump medan han var president.

  Cohen sa seg skuldig i ein føderal rett etter fleire tiltalepunkt i 2018, mellom anna knytt til nett denne betalinga. Trump har førebels ikkje blitt tiltalt for si rolle i saka.

  Dei juridiske tilhøva er kompliserte, men dersom ein tek ut tiltale mot Trump vil det vere for å ha brote forretningslov i New York ved å føre forretningsbilag som ikkje er korrekte. Dette er eit relativt lite lovbrot, men det vert imidlertid meir alvorleg dersom ein har gjort det for å skjule ei anna kriminell handling, i dette tilfellet brot på vallovgjeving. Svært forenkla: Fordi formålet med å betale dei 130.000 dollarane til Clifford var å skjule opplysningar som kunne påverke valresultatet, kan pengane bli rekna som eit direkte bidrag til Trump sin valkamp – og eit pengebidrag i denne storleiken er ikkje lov.

  Du leser hele kommentaren hos Vårt Land.

  Sigrid Rege Gårdsvoll
  Sigrid Rege Gårdsvoll
  Debattjournalist og kommentator i Vårt Land. Kommentator for AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også