Mer

  – Nektar ikkje Biden nattverd

  Ein fersk uttale frå katolske biskopar i USA synleggjer den djupe splittinga i synet på både nattverd og konsekvensar av abortsyn. President og katolikk Joe Biden blir derfor ikkje utestengd frå nattverd, slik fleire biskopar har truga med.

  Samanslutninga av amerikanske katolske biskopar har for første gong utforma retningslinjer for å klarleggje kyrkja sitt syn på nattverd. Det får ingen merkbare konsekvensar for president Joe Biden, som fleire gonger har blitt trua med nattverdsnekt. Tvert om synleggjer det både splittinga og avmakta som den katolske kyrkja i USA står i politisk.

  Presidenten og pavemakta

  USA sin første katolske president, John F. Kennedy, måtte fleire gonger svare på spørsmål kring si kyrkjelege tilknyting i valkampen i 1960. Han forsvarte seg mot skremmebilete, og tidvis reine konspirasjonsteoriar, om korleis tilhøvet ville vere mellom ein katolsk amerikansk president og pavemakta. Skepsisen var så stor at det var nær ved å koste han sigeren. Ein av tinga som avgjorde valet til hans fordel var den massive støtta han fekk frå sine eigne: Mellom 75 og 85 prosent av amerikanske katolikkar, som då utgjorde om lag ein firedel av befolkninga, røysta på Kennedy.

  I motsetnad til Kennedy i 1960, møtte Joe Biden i 2020 lite fordommar for sitt kyrkjemedlemskap, og tilsvarande lite ekstraordinær begeistring blant trusfellar. Som i dei fleste andre presidentval, stemte halvparten av amerikanske katolikkar demokratisk og den andre halvparten republikansk i 2020.

  Du leser hele kommentaren hos Vårt Land.

  Foto: Adam Schultz, Biden for President (CC BY-NC-SA 2.0)
  Sigrid Rege Gårdsvoll
  Sigrid Rege Gårdsvoll
  Journalist og kommentator i Vårt Land. Kommentator for AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også