Guvernør Wanda Vazquez (PNP) fikk ikke fornyet tillit av primærvelgerne. (Foto: United States Senate – the Office of Chris Murphy)

Oppdatert 17.08: Guvernør Wanda Vasquez (PNP) tapte nominasjonsvalget søndag for tidligere residerende kommisjonær Pedro Pierluisi. PPD nominerte borgermester Charlie Delgado.

Øygruppen Puerto Rico har interessante nominasjoner til sitt guvernørvalg, i begge partier. Forrige søndag var det imidlertid så mye tull med stemmegivningen at det blir et nytt forsøk denne uken.

Valglokalene på Puerto Rico stenger kl. 21 søndag kveld, norsk tid. Du kan følge opptellingen her.

Puerto Rico ble amerikansk i 1898, og er et terriorium med utstrakt indre selvstyre. Øygruppen har to store par­tier – PNP, som støtter del­stats­status, er det lokale par­tiet som er løselig til­knyttet repub­li­ka­nerne (men har også med­lemmer til­knyttet demo­kra­tene), mens PPD, som ønsker å beholde den nåvæ­rende sam­vel­de­sta­tusen, er noe ster­kere til­knyttet demo­kra­tene.

Primærvalget skulle vært avholdt søndag 9.august, men det var kaos på grunn av manglende stemmesedler og inkompetansen i offentlige organers embetsutøvelse på øygruppen ble avslørt for alle og enhver.

Puerto Ricos Høyesterett bestemte onsdag at stemmene fra forrige søndag skulle telle, men resultatet ikke offentliggjøres og i tillegg skal alle valgdistrikt som ikke var åpne de foreskrevne åtte timer forrige uke gjenåpnes søndagen den 16.

PNPs guvernørnominasjon

Wanda Vazquez (PNP)

Den sittende guvernøren er juristen Wanda Vazquez (f.1960). Hun startet sin yrkeskarriere med å jobbe for øygruppens departement for husbygging, deretter var hun anklager for justisdepartementet i 20 år.

Vazquez ble utnevnt til leder for kontoret for kvinners rettigheter i 2010 og i 2017 ble hun justisminister i regjeringen til guvernør Ricardo Rossello. Han gikk av i 2019 og etter fem dagers konstitusjonelt kaos ble hun innsatt som ny guvernør av Høyesterett.

Henne forfremmelse var omdiskutert og det var store demonstrasjoner mot henne, med beskyldninger om både korrupsjon og inkompetanse. Til å begynne med sa hun at hun kun ville ta jobben dersom hun ble tvunget til det av grunnloven, men etter en tid i vervet har hun altså ombestemt seg. Puerto Rico har for øvrig ikke gjenvalgt en guvernør siden 1996, så hun har oddsene mot seg.

Pedro Pierlusi (PNP)

Hun får konkurranse fra mannen som Rossello forsøkte å gjøre til sin erstatter, tidligere føderal kommisjonær Pedro Pierluisi (f.1959). Også han er jurist og startet sin karriere i DC (han har sin juristutdannelse fra USA).

I 1990 flyttet han tilbake til Puerto Rico og ble justisminister i 1993. Siden har han gått inn og ut av diverse offentlige verv, sist var han residerende kommisjonær i DC fra 2009 til 2017. Der var han alliert med demokratene.

Pierluisi har blitt anklaget for korrupsjon og politisk samrøre med flere industrier.

Vazquez lå bak Pierluisi frem til coronakrisen slo til, da fikk hun (i likhet med de fleste guvernører på fastlandet) et oppsving, men den siste målingen viser helt dødt løp; 43-43.

PPDs guvernørnominasjon

PPD har tre kandidater; vi tar dem alfabetisk.

Eduardo Bhatia (PPD)

Førstemann er mindretallslederen i Senatet, advokaten Eduardo Bhatia (f.1964). Han er halvt indisk og ble født i El Salvador, men hadde oppveksten på Puerto Rico. Han tok universitetsutdannelsen i USA, minus et Fullbrightstipend for å studere i Chile.

Bhatia jobbet for en dommer i Boston og for den daværende kommisjonæren i DC, før han vendte tilbake til øygruppen. Han ble valgt til Senatet i 1996, men stilte til borgermester i San Juan i 200 og tapte. Så fulgte noen år som advokat, før han ble utnevnt til direktør for Puerto Ricos kontor i DC. Han vendte tilbake til senatet i 2008 og var senatspresident fra 2012 til 2016.

Han har lagt frem en tipunktsplan for store reformer av det politiske livet på Puerto Rico; bla. vil han ha folkeavstemninger for å ta opp gjeld, øke skattene og innføre nye skatter. I tillegg skal innbyggerne kunne fremme egne lovforslag gjennom slike avstemninger. Videre vil han ha to valgomganger dersom ingen tar over 50%, samt innføre en ordning med valgt viseguvernør.

Charlie Delgado (PPD)

Deretter har vi Charlie Delgado (f.1960). Han har vært borgermester i Isabela, en mellomstor by på nordvestkysten, siden 2001 og blitt gjenvalgt fire ganger.

Delgado har utdannelse innen forretningsadminstrasjon, med fordypning i markedsføring.

Delgados budskap er trygge hender på rattet og han fremhever sin lange erfaring som borgermester.

Carmen Yulin (PPD)

Den siste kandidaten er San Juans borgermester Carmen Yulin (f.1963). Hun har utdannelse innen statsvitenskap og offentlig administrasjon fra USA. Hun kom hjem i 1993 og ble rådgiver for den daværende borgermesteren.

Yulin ble valgt inn i delstatshuset i 2008 og ble innpisker i mars 2012. I november ble hun valgt til borgermester i San Juan, etter å ha slått ut en som hadde sittet i 12 år.

Hun fikk en del presse i USA (og internasjonalt) for sin kritikk av Donald Trump etter orkanen Maria, som ødela infrastruktur for enorme summer i 2017. Politisk står hun langt til venstre og støttet Bernie Sanders kandidatur aktivt i 2020.

Den eneste målingen vi har sett nylig gir Delgado en klar ledelse med 44%, mot 26% for Bhatia og 16% for Yulin.