Tidligere guvernør Jon Huntsman (R) forsøker seg på et comeback lørdag. (Foto: World Economic Forum / Natalie Behring)

Natt til søndag avholder demokratene og republikanerne sine delstatskonventer i Utah. Mens demokratenes møte er helt uinteressant, har republikanerne flere potensielt interessante valg. Les mer her!

De to store partiene i Utah har sine delstatsmøter på lørdag; stemmegivningen har pågått siden torsdag via en app og avsluttes kl. ett natt til søndag. Resultater vil komme en gang etter det tidspunktet. Her kan anbefales hjemmesiden til Deseret News, som hverken er blokkert av EUs personverndirektiv eller krever abonnement. Twitter er også en mulig informasjonskilde her.

Tidligere var reglene slik at du måtte ta minst 40% på konventet for å kunne tvinge frem et primærvalg, men de siste par syklusene har stadig flere benyttet seg av muligheten for å samle inn underskrifter.

Det er imidlertid flere valg i år hvor seriøse kandidater er helt avhengige av oppslutningen på konventet for å kunne stille, blant annet fordi coronaviruset har vanskeliggjort innsamlingen. Merk at dersom en kandidat tar over 60% på konventet, går den kandidaten alene til primærvalget sammen med de som har underskrifter.

Republikanernes guvernørnominasjon

Utah er en av USAs mest konservative delstater, og har ikke valgt en demokrat til guvernør siden Scott Matheson fikk gjenvalg i 1980. Den nåværende guvernøren, republikaneren Gary Herbert, tar ikke gjenvalg etter å ha sittet siden han rykket opp i august 2009. Guvernørkandidatene har plukket sine viseguvernørkandidater før konventet.

Jon Huntsman (R)

En av de som vil erstatte Herbert er hans forgjenger, forretningsmannen Jon Huntsman (f.1960). Han var assistent i Det hvite hus allerede under Reagan i 80-årene og tilbragte deretter to år som mormonermisjonær på Taiwan, hvor han lærte kinesisk. Siden jobbet han i diplomatiske stillinger for både far og sønn Bush.

Huntsman ble valgt til guvernør i Utah i 2004 og gjenvalgt med stort flertall i 2008; samme år ga han sin støtte til John McCain i det republikanske primærvalget (han og Romney har lenge hatt en personlig feide gående).

I 2009 begikk Huntsman imidlertid den dødssynd å ta en ambassadørjobb i Kina for Obama og hans forsøk på å bli presidentkandidat i 2012 floppet. I senere tid har han vært ambassadør til Russland under Trump.

Huntsman samlet også inn underskrifter og vil av den grunn neppe være spesielt populær på konventet, som domineres av de mest konservative og partilojale kreftene. Han valgte borgermesteren i Provo, Michelle Kaufusi som sin kandidat til viseguvernør.

Overraskende nok har Huntsman fått støtte fra senator Mike Lee, som normalt står mye lenger til høyre enn ham. Lee har imidlertid lenge hatt et intenst hat til den neste kandidaten på listen og han anser trolig Huntsman som den eneste som kan slå ham.

Spencer Cox (R)

Denne kandidaten og Huntsmans argeste konkurrent, skal vi tro meningsmålingene, er viseguvernør Spencer Cox (f.1975). Han er jurist og tidligere borgermester, fylkesråd og delstatsrepresentant. Han ble utnevnt til vervet i oktober 2013 og valgt til en full valgperiode i 2016.

Cox var, som så mange andre republikanere i Utah, klar motstander av Donald Trump, men kritikken har stilnet noe etter valget. Han har også til en viss grad brutt med delstatspartiet i sin støtte til homsemiljøet.

Også Cox samlet inn underskrifter, men skal normalt ha noe større appell til konventet enn Huntsman. Spencer valgte delstatssenator Deidre Henderson som sin «running mate».

Greg Hughes (R)

Imidlertid stiller også andre størrelser, bla. tidligere Speaker i delstatshuset, Greg Hughes. Han satt i delstatshuset fra 2003 og var Speaker fra 2015 til han gikk av i 2018. På privaten driver han med forvaltning og utvikling av eiendom.

I motsetning til mange andre i Utah har Hughes vært trumpist siden starten, selv om han ikke gjør noe stort nummer ut av det (Trump er fortsatt ingen velgermagnet i staten).

Han gjorde det tidlig klart at han ikke ville samle inn underskrifter, så får vi se om konventet velger å premiere den slags partilojalitet. Hughes valgte fylkesråd i Washington County, Victor Iverson som sin viseguvernør.

Aimee Winder Newton (R)

En annen folkevalgt er Aimee Winder Newton (f.1974), som siden 2014 har vært fylkesråd i Salt Lake County. Hun ble valgt til leder av rådet i 2018.

Newton drev med eiendomsmegling og deretter et kommunikasjonsbyrå, før hun ble aktiv i hjembyen Taylorvilles administrasjon. Her var hun både kommunikasjonsdirektør og i ledelsen for et organ som drev med økonomisk utvikling.

Hun hadde opprinnelig tenkt å samle inn underskrifter, men det ble for dyrt, så hun velger å kun stille her i stedet. Newton har valgt delstatsrevisor John Dougall som sin kandidat.

Jeff Burningham (R)

Så har vi forretningsmannen Jeff Burningham, som først startet et IT-selskap og deretter har gjort det skarpt som eiendomsinvestor, der han nå eier et firma med over 500 ansatte. I tillegg har han et selskap som har investert over 40 millioner dollar i diverse nye teknologiselskaper i delstaten.

Kampanjen fokuserer i stor grad på at myndighetene må tilpasse seg den rivende utviklingen innen denne sektoren og Burningham mener seg unikt kompetent til å styre den politiske siden av dette.

Også Burningham hadde tenkt til å samle inn underskrifter, men valgte å stanse prosessen pga. viruset. Han har utpekt delstatssenator Dan McKay som sin kandidat til viseguvernør.

Thomas Wright (R)

Siste kandidat er forretningsmann og tidligere delstatspartileder Thomas Wright. Også han er eiendomsmegler og var tidligere nestleder for det føderale partiet, samt regent for delstatsuniversitetet.

Wright gjør et nummer ut av at han aldri har vært folkevalgt og derfor formodentlig utilsmusset av avgjørelser tatt der. Allikevel støttes han av avtroppende kongressmann Rob Bishop, som også har blitt hans kandidat til viseguvernør. Bishop har representert store deler av det nordlige Utah i sine snart 18 år som kongressmann og kan således bringe en god del stemmer til Wright.

Wright har samlet inn underskrifter, men hvis han til tross for det kan ta de langt fleste stemmene til det tungt republikanske 1. distriktet på konventet, så har han et brukbart utgangspunkt.

Ytterligere to republikanere stiller.

Republikanernes nominasjon til Distrikt 1

Distriktet omfatter de nordlige og nordøstlige deler av staten, samt forstedene nord for Salt Lake City. Lærer og delstatsrepresentant Rob Bishop (R) ble første gang valgt i 2002 og tok 62% i 2018. Han varslet allerede før valget i 2018 at han ikke ville ta gjenvalg og mange potensielle erstattere har meldt seg. Vi tar dem alfabetisk:

Tina Cannon (R)

Første kvinne ut er fylkesråd i Morgan County, Tina Cannon. Hun er i sin andre valgperiode i det embetet og har tidligere blant annet vært fylkespartileder.

Cannon er revisor av yrke og har drevet eget firma i over tyve år. Hun har spesialisert seg på skatterevisjon. Hun er svært aktiv i mormonerkirken og i lokalmiljøet og vant en pris som «Årets mor» i Utah i 2018.

Hun har samlet inn rundt hundre tusen og bidratt med ytterligere femti tusen selv.

Doug Durbano (R)

Første mann ut er forretningsmannen Doug Durbano. Han er advokat av utdanning og eier i tillegg et eiendomsfirma.

Durbano har også vært aktiv i partiet på flere nivå og i Handelskammeret i Davis County. Han fremstiller seg som svært opptatt av Grunnloven og som en garantist mot sosialisme.

Han har samlet inn rundt en kvart million, men nesten alt kommer fra egne, dype lommer.

Kerry Gibson (R)

Så har vi bonde og tidligere landbrukskommisjonær i delstaten, Kerry Gibson. Han gikk av i januar for å stille her og har tidligere vært fylkesråd i Weber County, samt delstatsrepresentant.

Gibson driver en gård med både kyr og kornproduksjon. Som mange andre mormonere var han misjonær i sin ungdom og tilbragte to år i Nederland. I 2001 ble han kåret til «årets unge bonde» av det føderale bondelaget.

Han har samlet inn over 130,000, hvorav ca. 50 er fra egne lommer.

Cathy Hammon (R)

Så kommer en litt pussig kandidat, Cathy Hammon (f.1944). Hun har vært lærer og sekretær, men tok jussen i 1979 og er nå (pensjonert) advokat og eiendomsforvalter.

Hammon jobbet en tid som assistent for senator Orrin Hatch og hun har vært aktiv på lokalt plan i partiet i flere delstater. Hennes ene, store sak er å få familien inn i Grunnloven.

Hun har så vidt vites ikke samlet inn noe foran konventet, men en sterk tale her kan gi plass på stemmeseddelen. Jeg ville normalt ikke tatt med en slik kandidat, men en meningsmåling gir henne 12% og plasserer henne foran flere kandidater (med mye mer penger) som allerede er nevnt her.

Blake Moore (R)

Videre følger ledelseskonsulent Blake Moore. Han var fotballstjerne på universitetet og startet siden et eiendomsfirma med en studiekamerat.

Moore har også bak seg en periode i utenriksdepartementet, blant annet var han stasjonert ved ambassaden i Singapore. Nå driver han som konsulent og er i tillegg aktiv i flere non-profittorganisasjoner og ungdomsprogram.

Han har samlet inn over hundre tusen og i tillegg tatt opp over ti tusen i lån.

Mark Shepherd (R)

Dernest kommer borgermesteren i småbyen Clearfield, Mark Shepherd. Han ble valgt til dette vervet i 2013 og satt i bystyret siden 2007. Han har markert seg som særlig opptatt av forholdet til det militære og har vært guvernøroppnevnt medlem av rådet som styrer utbyggingen ved militærbaser rundt om i delstaten.

Shepherd er eiendomsmegler med eget firma på privaten. Han har spesialisert seg på flytting av militære, både til og fra Utah.

Han har bare samlet inn litt over femti tusen, hvorav femten er fra ham selv.

Bob Stevenson (R)

Så har vi entreprenør og fylkesråd i Davis County, Bob Stevenson. Han har tidligere vært bystyremedlem og også i to perioder borgermester i mellomstore Layton. Videre er han involvert i militærbasen Hill Air Force Base, som er delstatens største arbeidsgiver.

I det sivile bygger Stevenson boliger og han har tidligere jobbet i mange år for gigantfirmaet Nestle.

Han har samlet inn over 220,000 – men over 150 av dem er fra ham selv. Den før nevnte målingen har ham i tet med 25%, men den slags overveininger er stort sett uinteressante for partiaktivistene på konventet. Han har også samlet inn underskrifter, så han er uansett klar for primærvalget.

Howard Wallack (R)

Nest siste kandidat er den pensjonerte forretningsmannen og læreren Howard Wallack. Han var lærer i den offentlige skolen før han begynte å jobbe i en liten transportbedrift, som han etterhvert tok over og gjorde om til en regional bedrift i Philadelphiaområdet.

Wallack har bodd i Utah i over tyve år, etter at han solgte ut og trakk seg tilbake fra næringslivet. Han har vært styremedlem i en rekke private og offentlige bedrifter og organisasjoner, særlig innen transportsektoren. Han hadde et mislykket forsøk på å bli valgt til bystyret i 1999 og til det 2. kongressdistriktet i 2012.

Han har samlet inn rundt 80 tusen og i tillegg brukt 30 tusen av egne midler.

Katie Witt (R)

Den siste kandidaten vi skal nevne her er borgermesteren i småbyen Kaysville, Katie Witt. Hun ble født i Canada, men vokste opp i Utah. Hun tilbragte et knapt år i Sør-Afrika for Rotary, hvor hun har vært svært aktiv også i ettertid.

Witt ble etterhvert aktiv også i politikken og ledet Romneys kampanje i Colorado i 2008. Deretter ble hun valgt inn i bystyret, før familien flyttet til Utah. Igjen var hun aktiv i det lokale Rotary og ble valgt til borgermester i 2017.

Hun har samlet inn nesten 200,000 – hvorav 70 er lån fra seg selv. Hun har også samlet inn underskrifter, så han er uansett klar for primærvalget.

I tillegg stiller tre andre republikanske kandidater. Bortsett fra Stevenson og Witt må man ta en av de to første plassene på konventet, så minst ti kandidater vil bli eliminert her.

Republikanernes nominasjon til Distrikt 4

Distriktet ligger i det sentrale Utah og går som en tynn stripe sørover, som inkluderer sørlige deler av Salt Lake City og vestlige deler av Provo. Advokat og fylkesborgermester i Salt Lake County, Ben McAdams (D) tuppet ut republikaneren Mia Love, en av de mest elendige kongressrepresentanter og ikke minst valgkampdeltagere i 2018 med 50% og 694 stemmers margin.

Republikanerne har naturlig nok forbannet seg på å ta igjen dette konservative setet og flere seriøse kandidater stiller, vi tar dem alfabetisk:

Kathleen Anderson (R)

Første kvinne ut er Kathleen Anderson, som tidligere var kommunikasjonsdirektør for delstatspartiet i Utah. Hun har også ledet delstatens forening for kvinnelige republikanere og vært sekretær for fylkespartiet i Davis County. Hun er gift med en tidligere leder for delstatspartiet.

Anderson beskriver seg som en politisk outsider og hun har tynt med politisk erfaring, men brukbart med kontakter.

Hun har samlet inn litt over 300,000 dollar, hvorav rundt 70% er lån til seg selv.

Chris Biesinger (R)

Videre har vi sykepleier Chris Biesinger. Han har jobbet i helsebransjen i over fem og tyve år og er for tiden ansatt i Revere Health, den største legegruppen i Utah. Han er spesialist innen gastroenterologi.

Blessinger er også kaptein i Nasjonalgarden og assisterer de føderale spesialstyrkene som medisinsk personell.

Han har samlet inn nesten femti tusen.

Trent Christensen (R)

Så kommer investor Trent Christensen, som tidligere var regional pengeinnsamler for Mitt Romney i 2012. Han har bakgrunn som jurist og har også jobbet i bank. Nå leder han en non-profitt som hjelper utsatt grupper med å få tilgang på kapital til sine prosjekter.

Christensen har også samlet inn store summer til republikanerne og til diverse konservative organisasjoner og saker.

Han har samlet inn litt over 85,000 hvorav 65 er fra egne lommer. Han har også samlet inn underskrifter, så han er uansett klar for primærvalget.

Kim Coleman (R)

Dernest kommer delstatsrepresentant Kim Coleman. Hun beseiret den sittende representanten på partimøtet og ble første gang valgt inn i 2014. I denne valgkampen har hun gått helhjertet inn for Trump og kritisert Romney, en dristig strategi i Utah.

Coleman er sertifisert kriminolog og har også kurs innen parterapi. Hun er for tiden rektor ved en charterskole.

Hun har samlet inn rundt 400,000 dollar – alt fra donorer.

Jay Mcfarland (R)

Nevnes bør også tidligere radiovert Jay «JayMac» Mcfarland. Han har vært på lufta i over tyve år med forskjellige program. Han er også selvlært programmerer og har utviklet over 100 spill for mobiltelefoner.

Mcfarland fremstiller seg som en stemme for sivilisert diskusjon, men vi får se hvor lenge det varer i denne valgkampen.

Han har samlet inn rundt 135,000. Han har også samlet inn underskrifter, så han er uansett klar for primærvalget.

Burgess Owens (R)

Den siste seriøse kandidaten er forretningsmann og tidligere fotballproff Burgess Owens (f.1951). Han spilte collegefotball for University of Miami og spilte deretter i NFL, hvor han vant Super Bowl i 1980 med Oakland Raiders.

I dag er Owens motivasjonstaler og han har grunnlagt en non-profitt i Utah som hjelper unge kriminelle tilbake til samfunnet. Han er også ofte kommentator på Fox News og har skrevet bok.

Han har samlet inn rundt 350,000 uten ett øre i egenfinansiering. Han har også samlet inn underskrifter, så han er uansett klar for primærvalget.

I tillegg stiller en annen kandidat. Tre stykker er altså allerede kvalifisert til primærvalget via underskrifter og avhengig av resultatene her kan ytterligere to bli kvalifisert. En måling av primærvelgerne (med svært stor feilmargin) gir McFarland ledelsen foran Owens, med Anderson og Coleman på delt tredjeplass.

Republikanernes nominasjon til justiminister

Sean Reyes (R)

Utahs sittende justisminister er juristen Sean Reyes (f.1971). Han ble oppnevnt til vervet rett før nyttår i 2013, etter at den daværende justisministeren gikk av etter korrupsjonssiktelser.

Reyes kom fra privat praksis, men hadde vært aktiv på mange plan av delstatspartiet i flere år da han ble oppnevnt. Han tok 65% i 2016 og en måling gir ham klar ledelse over sine to motstandere (ikke at målinger betyr noe for møtedeltagerne).

Reyes stoler på konventet og har ikke samlet inn underskrifter.

David Leavitt (R)

Reyes utfordres av to seriøse navn. Den første er fylkesadvokat i Utah County, David Leavitt, Han er bror av tidligere guvernør Mike Leavitt. Tidligere har han vært fylkesadvokat i Juab County og han har sittet i en rekke komiteer og hatt mange juridiske verv i delstaten.

Leavitt har også vært rådgiver for Høyesterett i Ukraina og for myndighetene i Moldova. I senere tid har han etablert sitt eget institutt for internasjonal utvikling, hvor han tilbyr juridisk ekspertise i kamp mot korrupsjon. Valgkampen er blitt noe hemmet av at han pådro seg Coronaviruset, som han fortsatt sliter med ettervirkninger av.

Hans kampsak er å reformere systemet bort fra alle såkalte «plea bargains», dvs. avtaler som gjør at en sak aldri kommer for retten og over til flere faktiske rettssaker foran en jury. Dette vil gi større rettssikkerhet og mindre makt til aktor, mener han.

Han har ikke samlet inn underskrifter.

John Swallow (R)

Den siste kandidaten er tidligere justisminister John Swallow (f.1962), som måtte gå av på grunn av både føderale og delstatlige anklager om korrupsjon. Etter å ha gått klar av dem, stiller han nå for å «gjøre seg ferdig» med jobben, etter det han kaller politisk motiverte beskyldninger.

Swallow satt tidligere i delstatshuset, og ironisk nok var det deres egen etterforskning som i ettertid har felt den hardeste dommen over ham; de skrev i sin rapport at han hadde praktisk talt hengt et «til salgs»-skilt utenfor kontoret og deltatt i en rekke etisk betenkelige transaksjoner.

Han har ikke samlet inn underskrifter.

Dette valget har blitt ganske skittent; Swallow har beskyldt Reyes for å være en del av en sammensvergelse som foretok en «politisk henrettelse» av ham i 2013 og Leavitt har beskyldt Reyes for å være skamløs fordi han har beholdt pengebeløp fra et energiselskap hvor ledelsen ble dømt for bedrageri.