Foto: Alan Santos/PR (CC BY 2.0)

Selv om Donald Trump ikke blir tiltalt for lovbrudd, fastslår Mueller-rapporten at han har opptrådt uetisk. Det blir dermed neppe noe post-Mueller boost for presidenten.

Rapporten avslører at Trump ønsket å stoppe hele etterforskningen ved å sparke Mueller, men ble stanset av egne rådgivere. Totalt identifiserer Mueller elleve punkter der presidenten forsøkte å hindre etterforskningen. I tillegg blir Russlands innblanding i valget til Trumps fordel dokumentert inngående.

Den første meningsmålingen etter at rapporten ble offentliggjort viser at Trumps popularitet er på det laveste nivået så langt i 2019.

Dårlige tall

Kun 37 % mener Trump gjør en god jobb, en nedgang på seks prosent siden justisminister William Barr stadfestet at ingen i Trump-kampanjen samarbeidet med Russland.

USA forblir splittet: 40 % vil ha Trump avsatt, mens 42 % mener Trump ikke bør avsettes, viser Reuters-meningsmålingen. Av respondentene med kjennskap til Mueller-rapporten, svarer 70 % at rapporten ikke har endret synet deres på Trump. Kun 15 % hevdet at rapporten ga dem et nytt syn på presidenten, og en klar majoritet av disse fant det mer sannsynlig at Trump har brutt loven.

Trumps frifinnelse i etterforskningens kjernespørsmål undergraver riktig nok troverdigheten til demokratene som har ropt høyest om Russland-forbindelsene. Likevel er innholdet i rapporten langt fra noe «Game Over» for presidentens opponenter, noe meningsmålingen også antyder. Barrs fire-siders sammendrag havnet raskt i skyggen av rapportens 448-siders grundige innblikk i presidentens opptreden før og etter valget i 2016.

Et knusende portrett

Mueller-rapporten maler et lignende bilde av presidenten og hans administrasjon som Michael Wolffs innsidebok Fire and Fury. En stormannsgal president som fyrer løs den ene lite gjennomtenkte ordren etter den andre. En splittet stab som febrilsk forsøker å redde presidenten fra seg selv, i ren satirisk «Yes Minister»-stil. Tyngden i avsløringene er noe annet i dette tilfellet, gitt Mueller-teamets vide fullmakter og vitneforklaringer avgitt under ed.

Allerede på pressekonferansen før offentliggjøringen av Mueller-rapporten, hintet Barr om de kommende avsløringene. Justisministeren benyttet anledningen til å sympatisere med Trumps pressede følelsestilstand i kjølvannet av Mueller-etterforskningen. «Presidenten var frustrert og forbannet over hans genuine mening om at etterforskningen undergravde presidentskapet hans, igangsatt av politiske motstandere og drevet frem av ulovlige lekkasjer,» sa Barr.

Svake lederegenskaper

Rapporten avslører at Trump sannsynligvis både var presset og forbannet, noe som ble godt illustrert av medienes foretrukne overskrift – «I’m fucked» – om Trumps reaksjon på etterforskningen. Verst for Trump er ikke rapportens innblikk i hans impulsive handlingsmønster og paranoide menneskesyn. Dette var kjent for de fleste, noe Trumps støttespillere har kreditert hans besettende vinnerinstinkt. For Trump ligger nederlaget i fremstillingen av hans svake lederegenskaper, en amatør med begrenset kontroll over eget administrative apparat.

Avsløringene har gitt et nytt narrativ for den Trump-kritiske pressen, etter at spekulasjonene om et samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen falt sammen. Selv Trump virket å ta alvoret innover seg, i det han vekslet mellom å insistere på at demokratene måtte akseptere rapportens konklusjoner og med å fyre løs på Twitter om rapportens angivelige bullshit-innhold.

«Ingen nekter å adlyde mine ordre», kontret Trump søndag. Rapporten gir imidlertid en rekke eksempler på at administrasjonen ignorerer Trumps bestemmelser. Dette gjelder for daglige operative oppgaver til utslagsgivende avgjørelser, som Trumps forsøk på å få tidligere justisminister Jeff Sessions til å sparke Mueller og avslutte etterforskningen.

Som det står i rapporten: «Presidentens forsøk på å påvirke etterforskningen var stort sett mislykket, men dette skyldes hovedsakelig at personene rundt presidenten nektet å følge ordre eller akseptere Trumps forespørsler.»

Hva med 2020?

Det gjenstår å se hvilken betydning Mueller-rapporten vil ha for valget i 2020. Demokratene og pro-Trump republikanere virker like sikre som alltid i synet på Trump. Foreløpige indikasjoner, mens Mueller-rapportens avsløringer brettes ut i offentligheten, kan tyde på at uavhengige velgere har fått et mer negativt syn på presidenten.