Foto: Mr. Nixter (CC BY-NC 2.0), filter av AmerikanskPolitikk.no.

Det finnes en rekke ulike grupperinger innad i Kongressen. Disse er gjerne partipolitiske med ulikt ideologisk ståsted og omtales ofte i forbindelse med stemmetelling i Representantenes hus. Vi ser her nærmere på sentrale republikanske grupperinger.

Det finnes flere ulike republikanske grupperinger i Representantenes hus. Nedenfor går vi gjennom fire av de mest sentrale. (Du leser om de demokratiske grupperingene her).

Republican Study Committee (RSC) – 154 medlemmer

Republican Study Committee er den største grupperingen av konservative republikanere i Representantenes hus. Grupperingen ble etablert i 1973 og har som mål å slanke den føderale staten. Ideologisk er det en smeltedigel av mange ulike republikanere. RSC består av representanter fra det mer moderate Republican Main Street Partnership og det svært konservative House Freedom Caucus. De kjemper for å redusere den føderale pengebruken på områder som ikke gjelder forsvar, de er motstandere av enhver form for skatteøkning og ønsker et balansert budsjett. De er i tillegg for frihandel og konservativ sosialpolitikk, og er forkjempere for det 2. grunnlovstillegget, som beskytter amerikanernes rett til å bære og eie våpen. Visepresident Mike Pence, tidligere representant for Indianas 6. kongressdistrikt, ledet RSC fra 2005 til 2006.

Ettersom grupperingen består av et flertall av Husets republikanere har de både makt og evne til å sentrere partiets lovforslag og arbeid rundt deres mål og ideologi. Uten støtte fra hoveddelen av RSC kan det republikanske lederskapet glemme å få gjennomslag for sin agenda. RSC er ikke like beryktet som den mer konservative utbrytergruppen House Freedom Caucus (HFC). Dette kommer av at RSC samler store deler av Husets konservative og i mye større grad må søke kompromiss. Det har dog ikke alltid vært slik, gruppen ble i utgangspunktet etablert for å holde et øye med det republikanske lederskapet som de anså som for moderate.

House Freedom Caucus (HFC) – 33-36 medlemmer

House Freedom Caucus ble etablert i januar 2015, som en utbrytergruppe av Republican Study Committee (RSC), en større og mer moderat gruppering. HFC har bestått av mellom 32-40 representanter i Huset siden stiftelsen.

HFC regnes for å bestå av de mest konservative republikanerne i Representantenes hus. En undersøkelse av Pew Research Center viser også at medlemmene typisk sett er mer konservative i sin stemmegivning enn den gjennomsnittlige republikaner i Huset. Deres uttalte mål er å bevege partiet til høyre, særlig på sosiale-, økonomiske- og innvandringsrelaterte områder. De har en Trumpiansk innstilling til Washington, og refererer til hovedstaden som ensump”. De har også vært svært kritiske til FBIs Russland-etterforskning — ettersom president Trump også er det. De ønsker å distansere seg fra etablissementets mer moderate republikanere, som ifølge medlemmer av House Freedom Caucus igjen og igjen svikter sine egne velgere. I motsetning til andre grupperinger har det vært et hemmelighold rundt gruppens medlemmer, men flere medlemslister har sirkulert.

Grupperingen har fått mye medieoppmerksomhet grunnet offentlige stridigheter med partiets ledelse. HFC var høyst delaktig i John Boehners avgjørelse om å gå av som speaker i 2015. De er ikke akkurat kjent for sin tverrpolitiske innstilling og de har fått mye oppmerksomhet ettersom de ikke er fremmed for å risikere en «government shutdown» for å få det som de vil. Matt Green, professor ved Catholic American University i Washington, D.C. oppsummerer det slik: “Deres viktigste egenskap [og grunnlaget for deres makt innad i partiet] er å si nei». HFC kan altså avstå fra å stemme slik som den republikanske ledelsen ønsker, og i prosessen blokkere republikanske lovforslag og lignende som ikke har bred nok støtte i Huset. Målet: Bevege den republikanske agendaen ytterligere til høyre.

Republican Main Street Partnership (RMSP) – 73 medlemmer (+ 3 i Senatet)

Republican Main Street Partnership (RMSP) ble etablert i 1994 og består av hovedsakelig medlemmer av Huset, samt Susan Collins (R-Maine), Todd Young (R-Indiana) og Shelley Moore Capito (R-West Virginia) i Senatet. Grupperingen består av sentrumsorienterte og moderate republikanere som representerer «lilla» vippedistrikt eller stater. Grupperingen skiller seg sterkt fra House Freedom Caucus (HFC), da de gjerne er innstilt på tverrpolitisk samarbeid. Main Street-partnerskapet er ikke nevneverdig ideologisk orientert og er først og fremst pragmatiske og resultatorientert. Et av deres hovedmotto er: «Land over parti». Medlemmer av RMSP blir ofte kritisert fra høyre for å være såkalte «RINOs» — Republicans In Name Only. Flere i gruppen er også medlemmer av det mer konservative Republican Study Committee.

Gruppen argumenterer for å appellere bredere enn sine mer konservative kollegaer for å sikre en republikansk majoritet i Huset og Senatet. De er dermed kritiske til House Freedom Caucus’ opposisjonelle innstilling i Huset, en linje de anser som kontraproduktiv. Republican Main Street Partnership mener for sin del at partiet ikke har beveget seg til høyre de siste årene, og at det heller ikke vil tjene på å gjøre det. De profilerer seg som styringsdyktige konservative som ikke er i Washington for å lage kaos. Politisk er de, som mange republikanere, sosialkonservative, kritisk til innvandring og høy føderal pengebruk.

Republican Main Street Partnership har innflytelse, særlig i ledelsen og de mer etablerte delene av partiet. RMSP består av Husets republikanere som er mest kritisk til Trump. Carlos Curbelo (R-Florida, 26. distrikt), Peter King (R-New York, 2. distrikt) og Adam Kinzinger (R-Illinois, 16. distrikt) er medlemmer av RMSP som ikke stemte Trump og er kritisk til hans innreiseforbud.

House Liberty Caucus (HLC) – 10 medlemmer

House Liberty Caucus ble etablert i 2011 og består av de liberalistiske, representantene fra Det republikanske partiet i Huset. Gruppen er dermed også betraktelig mindre enn for eksempel RSC, HFC og RMSP. House Liberty Caucus’ viktigste hjertesaker er individuelle rettigheter/friheter, frihandel og en sterkt redusert stat. De ønsker så få og lave skatter som overhode mulig og motsetter seg enhver form for bedriftsbeskatning.

House Liberty Caucus tar ingen posisjon i abortsaken, da de mener staten ikke bør involvere seg i slike spørsmål. Grupperingen er imidlertid i mot enhver form for finansiering av institusjoner som utfører abort.

House Liberty Caucus mener Det republikanske partiet har forlatt sine grunnleggende ideologiske røtter og at det har blitt et parti som ikke lenger kjemper for en begrenset stat. HLC fremhever Ronald Reagan som partiets gullgutt. I motsetning til for eksempel Republican Main Street Partnership ønsker man ikke å plassere land over parti, men ideologi og prinsipper over parti. Under presidentvalgkampen i 2016 støttet House Liberty Caucus senator Rand Paul (R-Kentucky) som partiets presidentkandidat. Rands far, Ron Paul, som var tidligere representant i Huset fra Texas’ 14. og 22. distrikt, regnes for å være grupperingens opphavsmann. House Liberty Caucus støttet dermed også Ron Paul som republikanernes presidentkandidat i 2012.

Du leser om de demokratiske grupperingene her:

Demokratiske grupperinger i Huset: Fra Blue Dogs til Progressive Caucus