Foto: Mr. Nixter (CC BY-NC 2.0), filter av AmerikanskPolitikk.no.

Det finnes en rekke ulike grupperinger innad i Kongressen. Disse er gjerne partipolitiske med ulikt ideologisk ståsted og omtales ofte i forbindelse med stemmetelling i Representantenes hus. Vi ser her nærmere på sentrale demokratiske grupperinger.

Det finnes mange ulike demokratiske grupperinger i Representantenes hus. Nedenfor går vi gjennom seks av de mest sentrale. (Du leser om de republikanske grupperingene her).

Congressional Progressive Caucus (CPC) – 75 medlemmer

Congressional Progressive Caucus ble etablert i 1991 og ligger til venstre for den gjennomsnittlige demokraten i Representantenes hus. Deres mål er å øke antall progressive kongressmedlemmer og å bevege Det demokratiske partiet til venstre. Deres hjertesaker inkluderer økning av minstelønnen, utvidet sosialstøtte, reform av valgkampfinansieringssystemet, og fastsettelsen av helsetjenester som en menneskerett. Andre sentrale saker for CPC har tidligere vært kampen for likekjønnet ekteskap og motstanden mot Patriot Act. I tillegg til dette har gruppen argumentert for å senke skattene for de fattigste, og øke dem tilsvarende for den øvre middelklassen.

Siden 2005 har grupperingen vokst kraftig i størrelse og er i dag den største ideologiske grupperingen av demokrater i Huset. Blant de som bisto med å opprette grupperingen var Maxine Waters (D-California, 43. distrikt) og nåværende senator Bernie Sanders (U-Vermont). Nancy Pelosi (D-California, 12. distrikt) var en av gruppens første medlemmer i 1991, men forlot gruppen da hun ble demokratenes minoritetsleder i Huset i 2003.

Congressional Progressive Caucus har særlig etter Clintons tap mot Trump fått økt innflytelse i partiet. Grupperingen har sammen med Sanders bidratt til å normalisere bruken av begrepet «demokratisk sosialist» blant demokrater i USA. Under en CPC-konferanse i mars 2018 ble Diane Abbott fra Storbritannias Labour invitert. Hun fikk stor applaus da hun introduserte seg selv med at hun var fra et av Europas eldste sosialistiske partier. I tillegg til Abbot ble også representanter fra Tyske Die Linke, Spanias Podemos og Greske Syriza invitert – partier som historisk sett står (langt) til venstre for Det demokratiske partiet i USA.

Selv om Congressional Progressive Caucus går et stykke til venstre, må de ikke misforstås som demokratenes versjon av republikanernes House Freedom Caucus. CPC er større og mer styringsdyktig og ønsker primært å få gjennom så mye politikk som mulig, ikke først og fremst å holde seg ideologisk rene i opposisjon til mer moderate partifeller.

New Democrat Coalition (NDC) – 68 medlemmer

New Democrat Coalition ble etablert i 1997 og er en moderat og sentrumsorientert gruppering. Ronald Reagans knusende seier over demokraten Walter Mondale i 1984 førte til etableringen av Democratic Leadership Council (DLC) året etter. De omtalte seg som “New Democrats”. DLC mente at en sentrumsorientert politikk skulle gjøre partiet mer styringsdyktig. Arkansas-guvernør Bill Clinton ble en av lederskikkelsene som skulle bidra til å ta partiet tilbake til makten etter Reagan-Bush. New Democrat Coalition var og er sterkt inspirert av Clinton og Democratic Leadership Council. NDC anser seg selv for å være resultat- og koalisjonsorienterte og ønsker å bygge bro mellom venstre- og høyresiden, der det er mulig. De fremhever at de fokuserer på ideer, fremfor ideologi. New Democrat Coalition ønsker tverrpolitisk enighet, særlig på områder som skattepolitikk, helsereform og infrastruktur. NDC ønsker å samarbeide med enhver republikaner som er villig til det.

NDC er forkjemper for frihandel. Når det kommer til skattepolitikk ønsker NDC en politikk som fører til økonomisk vekst ved hjelp av blant annet lavere skattesatser. New Democrat Coalition er dermed kritisk overfor Congressional Progressive Caucus. De ønsker ikke at partiet skal bevege seg til venstre, og mener dette bidrar til en ytterligere polarisering av det politiske klimaet i USA. NDC-medlemmet Ron Kind (R-Wisconsin, 3. distrikt) støttet i likhet med resten av gruppen Clinton framfor Sanders i 2016. Kind sammenlignet Sanders og hans progressive fløy med Tea Party-fløyen i Det republikanske partiet. Fellesnevneren, ifølge Kind: De er polariserende, kompromissløse og favner ikke bredt nok.

Blue Dog Coalition (BDC) – 18 medlemmer

Blue Dog Coalition ble etablert i 1995 og er en sentrumsorientert gruppering med demokrater som beskriver seg selv som konservative. Gruppens medlemstall har gått kraftig ned siden 2010. Noen av deres tidligere medlemmer har valgt å alliere seg med New Democrat Coalition (NDC). Årsaken til dette er at man «slipper» merkelappen konservativ, selv om man holder på at man er moderat. Mange av Blue Dogs resterende medlemmer er også medlemmer av NDC. Målet deres, da de ble opprettet, var å gi de mer konservative stemmene i partiet en felles plattform.

Begrepet “Blue Dog” stammer fra tidligere representant Pete Green, (D-Texas, 12. Distrikt, 1989-97) som senere gikk inn i Bush-administrasjonen. Han mente de konservative i partiet var «kvalt blå» av sine partikollegaer til venstre. Blue dog-terminologien er også relatert til de såkalte “Yellow Dog Democrats”, som var sørstatsdemokrater, som heller ville stemme på en gul hund, enn en republikaner. Gruppen har historisk bestått av sørstats-demokrater.

Hundene har vært viktige stemmer blant annet når det kommer til føderal pengebruk. Når republikanerne skal skaffe seg demokratiske stemmer, er BDC ofte de første som kontaktes. De er sterke tilhengere av våpenrettigheter, og medlemmene har endog fått gode karakterer fra National Rifle Association (NRA). Politisk er Blue Dogs Coalition mer konservative i sin sosialpolitikk enn sine kollegaer i New Democrat Coalition. BDC er dermed eneste rede for pro-life demokrater, som ikke reflekterer partiets (pro-choice) syn på abort.

Blue Dogs Coalition har støtte blant flere hvite sentrumsorienterte demokrater som gjerne stemte Trump i 2016. De er kritiske til at partiet beveges mot venstre, og mener dette er truende for mulige tverrpolitiske enigheter i fremtiden. BDC har ikke satt seg på bakbeina i møte med Trump-administrasjonen, og har samarbeidet med presidenten blant annet ved skattereform.

★★★

I tillegg til de mer ideologiske grupperingene finner vi også grupper som baserer seg på etnisk bakgrunn og opprinnelse. Selv om disse teoretisk sett skal være åpne også for republikanere, har de per dags dato kun demokratiske medlemmer.

Congressional Asian Pacific American Caucus (CAPAC) – 63 medlemmer (+ 4 i Senatet)

Congressional Asian Pacific American Caucus (CAPAC) er en gruppe bestående av 57 representanter i Huset, samt Tammy Duckworth (D-Illinois), Kamala Harris (D-California), Maze Hirono (D-Hawaii) og Brian Schatz (D-Hawaii) i Senatet. Deres medlemmer har bakgrunn fra asiatiske land eller stillehavsøyer. CAPAC ble grunnlagt i 1994 av tidligere representant i Huset, Norman Mineta (D-California, 13. og 15. distrikt). Mineta og andre representanter i Huset med asiatisk- eller stillehavsopphav ønsket et møte med daværende førstedame, Hillary Clinton som var leder for president Clinton’s Health Care Task Force. Både Congressional Black Caucus og Congressional Hispanic Caucus hadde fått til et møte. Mineta og hans kollegaer opprettet gruppen i 1994 og fikk møtet de ønsket. Gruppen er tverrpolitisk og er ikke formelt tilknyttet noe parti, men består i dag kun av demokrater. Republikaneren Carlos Curbelo (R-Florida, 26. distrikt) ønsket i 2017 å bli medlem av gruppen. Hans søknad ble avslått, fordi han ikke deler deres syn på innvandring. CAPAC støttet også Hillary Clinton som Det demokratiske partiets presidentkandidat i 2016. Gruppens formål er å sikre at Kongressens beslutninger reflekterer bekymringer og ønsker fra menneskene CAPAC ønsker å representere. De vil sikre Kongressen kunnskap om historien, bekymringer og viktige saker knyttet til disse folkegruppene.

CAPAC har vært svært kritisk til Trump og hans innvandringspolitikk og viste også sterk misnøye i forbindelse med Trumps innreiseforbud. Amerikanere med asiatisk- eller stillehavsopprinnelse er den raskest voksende gruppen i landet, og utgjør omtrent 7% av USAs befolkning.

Congressional Black Caucus (CBC) – 39 medlemmer (+ 2 i Senatet)

Grunnleggerne av Congressional Black Caucus. Foto: U.S. Congress

Congressional Black Caucus ble etablert i 1971 og består hovedsakelig av afroamerikanske representanter i Huset, samt Cory Booker (D-New Jersey) og Kamala Harris (D-California) i Senatet. Gruppen har historisk bestått av flest demokrater, men har tidligere også bestått av noen republikanere. Deres mål er å bruke Kongressen som et virkemiddel for at afroamerikanere og andre marginaliserte grupper skal få og ha muligheten til å oppnå den amerikanske drømmen.

Politisk har de kjempet for å reformere straffesystemet, slik at svarte skal møte de samme forutsetningene som hvite. De har også kjempet for at USAs utenrikspolitiske initiativ også skal være tilstede i Afrika for å arbeide for menneskerettigheter. De ønsker å utvikle afroamerikanske ledere for fremtiden. De vil bevare, forbedre og forsvare offentlig skole- og helsesystem, slik at de som er dårligst stilt også skal kunne få den hjelpen og utdanningen de trenger.

CBC har vært svært kritiske til Trump og hans administrasjon, særlig knyttet til saker som handler om rasespørsmål, hvor CBC mener Trump har vært en dårlig president. Presidentens uttalelser knyttet til tidligere president Obamas fødested skapte sterke reaksjoner innad i gruppen lenge før Trump ble president. CBC reagerte kraftig da Trump unnlot å fordømme den rasistisk-motiverte volden i Charlottesville i 2017. CBC har gjort det klart at de arbeider for å få president Trump stilt for riksrett.

Congressional Hispanic Caucus (CHC) – 29 medlemmer (+ 2 i Senatet)

Medlemmer av Congressional Hispanic Caucus utenfor Capitol i Washington, D.C.

Congressional Hispanic Caucus ble etablert i 1976 og består av latinamerikanske demokrater i Representantenes hus, samt Catherine Cortez Masto (D-Nevada) og Bob Menéndez (D-New Jersey) i Senatet. Deres mål er å fremheve og omtale problemer og saker som opptar latinamerikanere i USA og Puerto Rico. Gruppen består i dag kun av demokrater. Republikanerne forlot gruppen ved slutten av 1990-tallet, ettersom gruppen ønsket å gå inn for et forbedret forhold til Cuba. Republikanerne etablerte sin egen gruppe i 2003 (Congressional Hispanic Conference), en svært liten gruppe sammenlignet med Hispanic Caucus.Gruppen har vært svært kritisk til Trumps innvandringspolitikk, særlig knyttet til arrestasjon av latinamerikanske innvandrere på grensen og separasjonen fra sine barn.

Du leser om de republikanske grupperingene her:

Republikanske grupperinger i Huset: Splittelser i det store teltet