Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0).

Vi stiller USA-kjennere aktu­elle spørsmål, og her får du sva­rene. Denne gangen: Når går Trump av, og hvordan skjer det?

★★★

Anders Romarheim (@andersom), førsteamanuensis ved Senter for transatlantiske studier på Institutt for forsvarsstudier:

«Jeg tror altså at Trump sitter kun én full periode. Han går følgelig av i 2020. Dette kan skje på flere måter, men mest tro har jeg faktisk på at han kunngjør at han ikke tar gjenvalg høsten 2019, og at GOP kjører nominasjonskamp uten ham.

Dette er spesielt sannsynlig hvis Muellers etterforskning fortsetter med uforminsket styrke. Da kan Trump stagge impeachment eller lignende ved å ikke ta gjenvalg. Da ville trolig the GOP i Senatet garantere for at han ikke blir impeached også, uavhengig av hva Mueller og andre etterforskninger bringer fram.»

Hilmar Mjelde (@HilmarLMjelde), PhD og USA-viter ved Universitetet i Bergen:

«Kl. 12:00 20. januar 2025.»

Heidi T. Skjeseth (@heidits), forfatter av «Løgn – Hvorfor trump lyver og hva det gjør med oss» og tidligere USA-korrespondent for Dagsavisen:

«Jeg tror vi skal være ganske forsiktige med å spå noe som helst om Trumps avgang nå. Forrige ukes harde slag ga ham riktignok den verste uka så langt som president, men Trump er notorisk vanskelig å forutse, og eksepsjonelt god til å klare seg gjennom skandaler som ville fått konsekvenser for andre. Det juridiske er viktig, men det er det politiske som kommer til å felle ham – eller ikke. Så lenge alt fortsatt avhenger av om republikanerne tar til motmæle eller ikke, tror jeg vi vil måtte vente en god stund til. Trump uttalte torsdag at han ikke forstår hvordan en kan stille en så populær president for riksrett – og på valgmøtene han har deltatt på denne uka, ropes det fortsatt ‘lock her up’ om Hillary Clinton. Så lenge han og tilhengerne kan leve i et helt parallelt univers, får ikke dette noen innvirkning på presidenten på kort sikt. Med mindre republikanerne taper voldsomt i mellomvalget og bestemmer seg for en ny og mer konfronterende kurs mot presidenten (lite trolig), vil Trump holde fortet lenge til. Blir presset for stort eller han rett og slett ikke vil mer, kan han bestemme seg for ikke å stille til gjenvalg igjen. Det ville være svært uvanlig, men han er jo i høyeste grad en uvanlig president.»

Jan Arild Snoen (@jasnoen), samfunnsdebattant, kommentator og journalist i Minerva:

«Han går av på ordinært vis etter et presidentvalg. Jeg lever i troen på at det blir i januar 2021, men det kan også bli januar 2025. Skal riksrett felle ham [som Jan Arild har skrevet mer om her], må en stor del av de republikanske senatorene se seg tjent med det. Da må det bevises langt mer alvorlige forhold enn det som hittil har fremkommet, slik at også store deler av de republikanske velgerne forlater ham.»

Hallvard Notaker (@HallvardNotaker), frilanshistoriker og førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie ved UiO som skriver om USA på snl.no:

«Jeg mente i 2016 at det er rart å mene at man kan vite hva som vil skje i fremtiden, og synes det sto seg godt. Vi som forsker på politikk vet bare hva som har skjedd og kanskje noe om mulighetsrommet fremover. For Trumps skjebne virker det avgjørende hvilken stemning valgresultatet i november skaper blant partifellene, eventuelt andre sjokk-hendelser som kan få dem til å mene at lojaliteten til ham blir for kostbar i møte med velgerne.»

Hans Olav Lahlum (@HansOlavLahlum), krimforfatter, historiker, menneskerettsaktivist, sjakkommentator, idrettsanalytiker og forfatter av «Presidentene»:

«Jeg tror at Donald Trump går av 20. januar 2021 fordi han tapte presidentvalget i 2020, men det er stor usikkerhet i situasjonen nå. Sannsynligheten for en avgang underveis i perioden var uvanlig stor da han tiltrådte og har vokst senere, men samtidig har han beholdt så sterk støtte fra sine kjernevelgere at et gjenvalg ikke er utenkelig.»

Alf Tomas Tønnessen (@toenness), førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap/engelsk ved Høgskulen i Volda og leder fondet til American Studies Association of Norway:

«Jeg er ikke sikker på at Trump går av som president. Det er mulig å tenke seg et scenario der Demokratene vinner tilbake Representantenes hus, stiller Trump for riksrett etter en alvorlig rapport fra Mueller, men at det ikke blir 2/3 flertall i Senatet for å avsette presidenten. Trump kan da, på tross av alt, komme styrket ut, slik Bill Clinton gjorde i 1998. Demokratene plukket da opp noen få seter i Kongressen i mellomvalget i 1998.

Hvis det dukker opp enda mer alvorlige lovbrudd av Trump i tiden som kommer, vil jeg likevel ikke utelukke at Trump velger å trekke seg for å bane vei for Mike Pence og for å verne om sine politiske seire, blant annet skattereformen.»

Thor Steinhovden (@TenkeThor), USA-kommentator, bokdebutant i høst og rådgiver i Tankesmien Agenda:

«Per dags dato tror jeg mest på et scenario der demokratene vinner flertall i Huset i høst, og det kan gi oss en versjon av Trump som får dagens utgave til å virke rolig og avmålt. Da tror jeg ikke presidenten tar gjenvalg, men heller bruker sin siste tid på å selge oss en versjon av virkeligheten der han har gjort «mer enn noen andre for USA», men blitt obstruert av Washington-eliten og fake news media. Etter å ha gjort America Great Again, flytter Trump hjem til sitt palass i New York (nå enda rikere fra all profitten han har tjent på å assosiere Trump-brandet med verdens mektigste embete), hvor han nyter en twitrende og turbulent tilværelse som den syvende faren i huset, som Det republikanske partiet aldri ville ha.»

Eirik Løkke (@EirikLokke), råd­giver i Civita:

«Jeg tror Trump forlater Det hvite hus gjennom å tape presidentvalget i 2020. Jeg mener det saklig sett er grunnlag for riksrett, men den prosessen er fundamentalt sett politisk, ikke juridisk. Og selv om demokratene skulle få flertall i begge kamre i november, så har jeg liten tro på at et stort nok antall republikanere i Senatet vil stemme for å fjerne Trump som president. Dette nærmest uavhengig av hva Mueller-etterforskningen legger frem.»

George Gooding (@GeorgeGooding), tidligere president av Monticello Society:

«Jeg tror ikke Trump kommer til å gå av, eller bli avsatt. Han kan derimot bli stilt for riksrett dersom demokratene vinner flertall i Huset, men Senatet vil, som med Clinton, ikke dømme ham.

Jeg tror per nå at det ikke finnes noe bevis for at Trump-kampanjen bevisst samarbeidet med russiske myndigheter om å påvirke valget i 2016, og tviler derfor på at noen kommer til å bli tiltalt for lovbrudd forbundet med dette. Mueller kan komme til å skrive en svært kritisk rapport om Trump-kampanjens atferd under valgkampen, men mangle den kritiske ‘rykende pistol’ som kan felle Trump.

Dessverre kan dette gi Trump og ‘FAKE NEWS!’ mer vann på mølla frem mot valget i 2020, fordi folket da vil tenke at mediene, establishmentet og Trumps motstandere forøvrig har drevet med en storstilt løgnkampanje mot ham. Dersom demokratene stemmer for å stille Trumps for riksrett før Mueller avleverer rapporten, og ev. før Trump ‘frikjennes’ for en sammensvergelse med Russland, kan det føre til en bredere motreaksjon fra velgerne – spesielt hvis økonomiens tilstand fortsetter å bedre seg.

Meningsmålinger viser per nå at Manafort/Cohen-sakene ikke påvirket oppslutningen til Trump i noen vesentlig grad, som understreker at hver side har låst seg fast inntil det kommer noe mer konkret og direkte bevis på at Trump har gjort det han har blitt anklaget for de siste to årene.»

Vårin Alme (@varinalme), statsviter og kommentator på AmerikanskPolitikk.no:

«Det er vanskelig å spå noe slikt, både fordi Trump er uforutsigbar som få og fordi vi ikke vet hva som vil skje fremover. Men slik det ser ut nå, er min spådom at at vi får en slags martyravgang – at Trump går av, men gjør det klart at dette er en motvillig avgang som er til skade for USA og som er blitt fremtvunget av korrupte krefter som jobber imot USAs interesser.

Ulike hendelser kan utløse en avgang som dette. Et tankeeksperiment er at vi, gjennom Muellers etterforskning, får se bevis på samrøre mellom Kreml og Trumps presidentkampanje. Trump stilles ikke for riksrett, men situasjonen utgjør like fullt den hittil største krisen i hans presidentskap. Trump fortsetter å fastholde sin uskyld, og påstår at det hele er falske nyheter – en heksejakt mot ham gjennomført av dårlige tapere, altså demokratene og deres medsammensvorne. Etter hvert som han begynner å få signaler om at republikanske lovgivere ikke kan stå ved hans side lenger (en assosiasjon til filmen In the Loop, der statsråd Simon Foster er «on the verge of taking a stand» dukker opp) og at moderate velgere vil vende ham ryggen om han stiller i 2020, bestemmer han seg for å gå av – men det som en martyr: En stor mann som hamlet opp med et stagnert system og en stupende økonomi men likevel blir hundset av en utakknemlig og korrupt maktelite som saboterer prosjektet med å få USA på rett kjøl. «The system is rigged», og heksejakten vil fortsette så lenge han sitter som president, så han går av. Med det, har han lagt til rette for et oppgjør i 2020 som overgår det vi så i 2016.»

Henrik Østensen Heldahl (@HenrikHeldahl), programleder av AMPOLCAST og kommentator på AmerikanskPolitikk.no:

«Dette er selvsagt umulig å svare på, men skal man først gjøre det kan man like godt gå ‘all-in.’

Trump går av i januar 2025. Hendelsesforløpet blir noe som dette:

Mueller-etterforskningen avsluttes når primærvalgkampen til 2020-valget er godt underveis. Trump blir ikke tiltalt for noe, men fordømmelsen er stor (type Comey og HRC) og demokratene starter en riksrettsprosess som strander i Senatet. Republikanske (og en god del uavhengige) velgere er overbevist om at spesialetterforskningen var bortkastet tid, og Trump vinner den republikanske nominasjonen enkelt. I hovedvalget får han motstand av Kamala Harris. Hun har gått for langt til venstre under primærvalget og Trump blir gjenvalgt. Han mister deretter populariteten blant sine partifeller etter mellomvalget i 2022, men på dette tidspunktet er riksretten fra 2020 avgjort for lengst og han kan sitte trygt ut perioden.»

Og jeg?

Are Tåg­vold Flaten (@AreFlaten), redaktør av AmerikanskPolitikk.no og forfatter av Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp:

«‘Time vil sjåv’, som Rudolf Blodstupmoen sier det i Flåklypa Grand Prix.

Jeg tror imidlertid det blir velgerne som til slutt feller ham. Trump blir i så fall den første presidenten siden George H. W. Bush som ikke vinner gjenvalg.»