Ralph Northam hilser på Ed Gillespie før en debatt.

Det er valg til alle tre delstatsembeter i Virginia natt til onsdag 8. november. Delstaten tillater sine guvernører kun èn fireårsperiode av gangen, mens viseguvernør og justisminister ikke har slike begrensninger.

Her kan du lese vår sak om suppleringsvalget til Kongressen fra Utah og diverse borgermestervalg samme natt og her kan du lese om guvernørvalget i New Jersey.

Terry McAuliffe

Utgående guvernør Terry McAuliffe (D) led et knusende nederlag i primærvalget i 2009, men vant både nominasjonen og valget i 2013. Han har måttet styre store deler av perioden med et republikansk flertall i begge kamre av delstatsforsamlingen, men det har gått forholdsvis greit og han forlater skuta som en populær guvernør.

Ralph Northam

Demokratene nominerte viseguvernør Ralph Northam (f.1959) til å ta over. Han har bakgrunn som militærlege med majors rang og senere delstatssenator. Northam er en etablert, seriøs kandidat, men som så mange av sitt slag er han neppe av de mest engasjerende. Han er ganske moderat i økonomiske spørsmål; noe mer liberal i verdispørsmål. Republikanerne gjorde et seriøst fremstøt for å få ham til å skifte parti i 2009, og ryktene sier at de nesten lyktes. Han kan dra nytte av den utgående guvernørens popularitet og president Donald Trumps tilsvarende upopularitet.

Ed Gillespie

Republikanerne nominerte med et nødskrik Ed Gillespie (f.1961), en tidligere føderal partiformann og rådgiver for president George W. Bush. Han har i tillegg vært partiformann i delstaten og kampanjeleder for bla. tidligere guvernør Bob McDonnell. Gillespie driver i dag et lobby- og rådgivningsfirma og hadde sitt første forsøk på å bli folkevalgt da han stilte mot senator Mark Warner i 2014. Han kom sjokkerende nær å slå Warner, og tapte med kun 0.8%. Politisk er Gillspie så ‘insider’ som man kan få blitt, men han har klokelig appellert til Trumpvelgere ved å gjøre motstand mot ulovlig innvandring til en kampsak.

Northam har stort sett ledet på målingene, men det er flere spenningsmomenter her. For det første ledet senator Warren ganske klart på Gillespie i 2014, mens resultatet altså var mye jevnere. Republikanerne kan håpe at målingene undervurderer dem igjen. Dernest har det vært en del bekymring blant lokale demokrater om at Northam har tatt seieren på forskudd. De peker på muligheten for liten entusiasme og dermed lav valgdeltagelse, særlig blant minoritetsvelgere. Det vil Gillespie tjene på.

Valglokalene i Virginia stenger kl.01:00, norsk tid og du kan følge opptellingen hos Associated Press. Min vurdering av dette valget er svakt demokratisk.


Justin Fairfax

Viseguvernørvervet blir altså ledig, og demokratene nominerte den tidligere føderale anklageren Justin Fairfax (f.1978), som tapte nominasjonskampen til justisministervervet i 2013 ganske knapt for han som senere ble valgt. Fairfax var tilnærmet ukjent da han begynte den kampen, men han har nå støtte fra flesteparten i delstatspartiet og har, som den eneste fargede i valgkampen, en naturlig base med velgere. Fairfax har samlet inn mye cash, men ligger også ganske langt til venstre.

Jill Vogel

Republikanerne nomnierte delstatssenator og advokat Jill Holtzman Vogel (f.1970). Hun er personlig velstående og representerer et ganske pengesterkt distrikt nord i staten, ikke langt fra DC. Hun ble valgt inn i delstatssenatet i 2007 og er for tiden sjefsinnpisker for republikanerne der. Vogel har hatt en del juridiske jobber både i det føderale maktapparatet og for den republikanske føderale partiorganisasjonen. Politisk er hun ganske tradisjonelt konservativ. Hun har stort sett ligget etter på målingene, men dette valget har på de fleste målinger vært jevnere enn guvernørvalget.

Du kan følge opptellingen hos Associated Press. Min vurdering av dette valget er svakt demokratisk.


Mark Herring

Justisministervalget var en «rysare» i 2013, da jurist og delstatssenator Mark Herring (f.1961) til slutt vant med 0.04%. Han har befestet sitt rykte som en kompetent administrator og en verdiliberal politiker, og har kastet delstaten inn i en rekke søksmål mot Trump-administrasjonen.

John Adams

For republikanerne stiller den konservative advokaten, veteranen og tidligere rådgiveren for Bush-administrasjonen, John Adams. Han er Herrings rake motsetning på verdispørsmål.

Adams har forsøkt å gjøre et nummer ut av det prinsipielle ved embetet – at det først og fremst skal håndheve delstatens lover. Han mener Herring med sin aktivisme går langt utover det en justisminister skal gjøre, og at han har politisert jobben unødig. Herring har imidlertid ikke gjort noe som skulle tilsi at han må kastes og jeg kan vanskelig se for meg en republikansk bølge i år.

Du kan følge opptellingen hos Associated Press. Min vurdering av dette valget er trolig demokratisk.


I tillegg er det valg til de 100 setene i delstatshuset. Her har republikanerne i dag et 66 – 34 flertall, og selv med kraftig misnøye med Trump er ikke flertallet truet, selv om det kjapt kan gå med en 5-10 seter.