Mer

  «Alle talers mor»: Presidentens State of the Union-tale

  Hva kjennetegner State of the Union-talene, og hvordan har de utviklet seg over tid?

  State of the Union-talen er den eneste talen som er beskrevet i grunnloven. Kathryn Dunn Tenpas, første­ama­nu­ensis i stats­vi­ten­skap ved Uni­ver­sity of Penn­syl­vania, omtaler talen som ‘the mother of all speeches.’

  Lee Huebner, tale­skriver for pre­si­dent Richard Nixon, beskriver for sin del talene i nyere tid som “awfully long … applause line contests.”

  Fra skriftlig tale til TV-tale på kveldstid

  Alle pre­si­denter har for­holdt seg til Grunn­lo­vens artikkel to, sek­sjon tre (”He shall from time to time give to the Con­gress infor­ma­tion of the state of the union»), men formen har variert.

  Det var lenge vanlig å levere talen skriftlig, men fra og med pre­si­dent Woo­drow Wil­sons State of the Union-tale i 1913 har den vært holdt foran en samlet sesjon av Kongressen. Harry S. Truman holdt den første tv-sendte versjonen av talen i 1947.

  Lee Huebner trekker også fram en annen viktig utvik­ling: Pre­si­dent Lyndon B. Johnson startet tra­di­sjonen med å holde talen på kveldstid, iste­denfor midt på dagen, noe som trans­for­merte talen til ”a state occa­sion … a great ceremony,” som Huebner sier det.

  End­ringen med­førte nød­ven­digvis at pub­li­kummet ble et annet.

  Mens talen tid­li­gere først og fremst var for Wash­ing­ton, D.C.s ører, ble den nå rettet mot de tusen hjem. Målet med talen ble etterhvert å gjøre den til en oppløftende, retorisk suksess, i følge Huebner.

  Med dette som bak­teppe påpeker Clark Judge, tale­skriver for pre­si­dent Ronald Reagan, at for­målet med talen, slik han ser det, er å forene nasjonen, sette en agenda for året som kommer, posi­sjo­nere pre­si­denten på en for­del­aktig måte overfor Kon­gressen, i til­legg til å impo­nere media – som kommer til å skrive om talen i noen dager.

  Opposisjonspartiets motsvar

  Det er nå vanlig at en prominent representant for partiet som ikke kontrollerer Det hvite hus kommer med et tilsvar like etter presidentens State of the Union-tale.

  Lee Huebner, Nixons taleskriver, mener denne tra­di­sjonen stammer fra repub­li­ka­nernes reak­sjon på at pre­si­dent Lyndon B. Johnson trans­for­merte State of the Union-talen til en viktig, offentlig, poli­tisk tale.

  Nedenfor ser du C-SPANs gjennomgang av historien bak talen:

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også